Öğrenciler İçin | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Öğrenciler İçin

ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğrencilere yönelik hazırlanan ve doğal ve kültürel mirası korumaya odaklanan atölyelerinde, doğa ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatan bir keşif yolculuğuna çıkılır. Bu yolculukta günlük yaşamdan geçmişe, geçmişten geleceğe uzanan bir çizgide doğa ve kültürle kurduğumuz ilişkiye ve empatinin geliştirilmesine odaklanılır.

Öğrenciler için hazırladığımız atölye programlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu programlardan bazıları hem çevrimiçi hem de yüz yüze bazıları ise sadece yüz yüze uygulanmaktadır.

Atölye programlarımız:

  1. Tohumlarla Yolculuk
  2. Doğadan Öğreniyorum
  3. Geçmişten Öğreniyorum
  4. Askıda Kitaplık
  5. Motiflerdeki Doğa
  6. Geri Dönüşü Var Mı?
  7. Doğadan Gelen İlham: Biyomimikri
  8. Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği
  9. Endüstri Mirası