Geçmiş Projelerimiz ve Eğitimlerimiz

1- Doğal Miras Programları

2- Kültürel Miras Programları

3- Yaz Okulları

 

Doğal Miras Eğitim Programları

Büyük kentlerde doğadan uzak yetişen genç kuşakları, erken yaşlardan itibaren doğayla buluşturmayı ve bilgilendirmeyi amaçlayan doğal miras eğitim programları, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik uygulanıyor.  

Doğal Çevre Bilinci Programı

7 Ağaç Ormanları kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için hazırlanan eğitim programları, çevre sevgisinin ve duyarlılığının erken yaşlarda bilgiyle beslenerek kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Kır çiçeklerinin kaldırım taşlarının arasından güneşe uzanmaya çalıştığı ve pek çoğumuzun doğayla iletişim kuramadığı büyük kentlerde büyüyen çocuklar doğa, ağaç ve ormanla tanışma fırsatı buluyor. Resimlerle, masallarla desteklenen eğitim sonunda öğrenciler, okullarının bahçesine hep birlikte fidanlar dikiyorlar, daha büyük yaştakiler orman gezileriyle ağaçları yakından tanıyorlar. Eğitim sonunda okul öncesi çocuklar ÇEKÜL Sincapları yemini ediyor, ilköğretim öğrencileri ise Çevre Önderleri olarak yetişiyorlar. 

Ağaçların Diliyle İstanbul

İstanbul yeşil yaşamını her gün biraz daha yitirirken, hemen hemen tüm kentlerimizin sadece mimarisi ve sosyal yapısı değil, ekolojik yapısı da değişiyor. Bu kaygılarla hazırlanan Ağaçların Diliyle İstanbul eğitimi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal mirasını, yaşam kaynaklarını tanıması ve kentlilik bilinci kazanmasını amaçlıyor.

İstanbul’a özgü doğal mirası tanıtmak ve çevreye duyarlı olma bilincini kazandırmak için; çocukların doğadaki değişimleri görebilmelerini, kent kültürünün oluşumunda ekolojinin etkisini kavramalarını hedefleyen, yaratıcı düşünce becerilerini geliştiren öğrenme yöntemleri kullanılıyor. Ağaçların Diliyle İstanbul eğitimi, ağaçlarla ilgili bilgileri gezi-gözlem yöntemiyle pekiştirirken, ilk bitkiler ve ağaçların ne zaman görüldüğü ve onları nasıl tanıyacağımızın ipuçlarını da veriyor.

Tohumdan Sofraya

ÇEKÜL’ün doğal ve kültürel değerlerin yerelden ülke bütününe uzanan ölçekte korunması ve yaşatılması çalışmaları ile Slow Food’un geleneksel tarım ve yemek kültürleri ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik misyonu yeni bir eğitim programında buluştu: Tohumdan Sofraya-Mevsiminde Sebze Meyve Tüketimi Eğitimi. Slow Food Türkiye Yağmur Böreği Birliği ile birlikte uygulanan eğitim, ilköğretim düzeyindeki çocukların doğayla uyumlu tarım yöntemleri, yeme-içme gelenekleri ve sağlıklı mevsimsel ürünlerle tanışmalarını; tarım, doğal denge ve beslenme kültürü arasındaki ilişkiyi kavramalarını amaçlıyor. Tohumdan Sofraya Eğitimi, ilköğretim okullarında, mutfak uygulamaları, oyunlar ve görsel anlatımlarla zenginleştirilerek sunuluyor. Hem çocuklar hem de aileler ve eğitmenler için, bilgilendirici ve ufuk açıcı olduğu kadar eğlenceli ve kalıcı olma özelliği de taşıyor.

ÇEKÜL Vakfı, kültürel ve doğal mirasın korunmasında, gelecek kuşakların farkındalık kazanması ve rol alması için çalışmalarının bir kısmını çocuklarla sürdürmeye devam ediyor. 2011 yılının ilk aylarında, ÇEKÜL Evi çocuk sesleriyle şenlendi. Küçük Ağaç Anaokulu öğrencileri ve Irmak Okulları 5. sınıf öğrencileri ÇEKÜL Vakfı’nı ziyaret etti
.

Küçük Ağaç öğrencileri, “Birlikte 20 Yıl” sergisini gezdiler, kütüphane’de dergi ve kitapları incelediler, diğer yandan ÇEKÜL hakkında bilgi aldılar. 120 yıllık tarihi binanın tüm detaylarını merakla dinleyen ve kendilerine ÇEKÜL Sincapları diyen öğrenciler, duvar çizimlerini, tuğlaları, duvarları süsleyen afişleri, resimleri dikkatle inceledi. ÇEKÜL çalışanlarıyla yaptıkları küçük sohbetlerde “kültür”,  “kültürel ve doğal miras” gibi kavramlarla tanıştı.

Irmak Okulları 5. sınıf öğrencileri ise ÇEKÜL Vakfı Eğitim Birimin de desteklediği “İlk Yıllar Programı” kapsamında ÇEKÜL’ü ziyaret etti.

Vakfı tanıtmak amacıyla söyleşi yapan öğrenciler, bundan sonraki aşamada tohum defteri yapımı, çevre haberlerinin kupürlerinin toplanması, ağaçların gövde şekilleri, dökülen yaprak, dal ve meyvelerini kullanarak resim ve heykel çalışması gibi etkinlikler yapacak. Mart ayında ise okulda, ÇEKÜL’ün Ağaçların Diliyle İstanbul Eğitimi kapsamında bir sunum yapılacak. Kentin doğal alanları ve ağaç türleri hakkında bilgi verilecek.

 

Kültürel Miras Eğitim Programları

ÇEKÜL Vakfı’nın kültürel miras eğitim programlarının hedefi çocuk ve gençlere kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak. Özgün ve katılımcı bir eğitim yönteminin benimsendiği bu programlarda çocuk ve gençler yeni bilgiler edinirken, yaratıcı etkinliklere de katılarak ‘yerinde’ ve ‘yaparak’ öğreniyorlar.

Kentler Çocuklarındır

ÇEKÜL’ün 2003 yılında beri Anadolu’nun farklı kentlerinde uyguladığı Kentler Çocuklarındır kültürel miras eğitim çalışmaları, farklı başlıklar altında çeşitlenerek devam ediyor. 13 yaş çocuklarıyla yürütülen program, öğrencilerin yaşadıkları kentin kültürel zenginliğinin farkına varmalarını, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin bilgi ve duyarlılık kazanmalarını, kültürel kimlik duygusu, korumacılık ve kentlilik bilinci geliştirmelerini amaçlıyor. Programda kentin mimari, coğrafi, arkeolojik özellikleri ve yaşam kültürüyle ilgili bilgi aktaran sunuşların ve alan gezilerinin yanı sıra etkileşimli eğitim ortamı yaratan sorgulayıcı, düşündürücü, öğrencilerin katılımını destekleyen uygulamalar yer alıyor. Gelecekle ilgili söz sahibi olmaya özendirilen öğrenciler uygulama sonrası kentlerinin ‘Kültür Elçisi’ oluyorlar. Bu çalışmalarla, geleceğin kimlikli insanını bilinçlendirmeye yönelik birikimin, ulusal eğitim programları kapsamına alınması ve kültürel eğitime ülke çapında yer verilmesi hedefleniyor.

İlk çalışmalar 2003-2004 yıllarında ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent Projesi’nin bir alt projesi olarak, UNESCO’nun desteğiyle yapıldı. Akseki, Talas, Midyat, Kemaliye, Kastamonu, Mudanya ve Birgi kentlerindeki ÇEKÜL temsilcilikleri ile yerel kurumlar arasındaki işbirliği içinde yürütülen program sonucunda 105 Kültür Elçisi yetiştirildi. Haziran 2005’te İstanbul Buluşması’nda bir araya gelen Kültür Elçileri kültürel eğitimin yaygınlaştırılmasını Türkiye gündemine taşımak amacıyla bir bildirge de hazırladılar. Program 2006-2007’de Tarihi Kentler Birliği’nin desteğiyle sürdürüldü. Muğla, Şanlıurfa, Kayseri, Amasya, Diyarbakır, Midyat ve Kars kentlerinde 146 çocuk Kültür Elçisi oldu.

Endüstri Mirası Eğitimci Eğitimi

ÇEKÜL Vakfı uzun yıllardır çalışma alanları içerisinde yer alan endüstri mirasını görünür ve anlaşılır kılınması konusunda son yıllarda eğitim içerikleri de hazırlıyor ve uyguluyor. Her yıl yapılan "eğitimci eğitimi" ile farklı üniversitelerden öğrenciler, ÇEKÜL'ün alanda yürüttüğü eğitimlere gönüllü destek oluyor. İlköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler ile bir araya gelen eğitimcilerimiz, sanayi serüvenimizin tanıkları olan endüstiri mirası yapılarının kent içindeki varlığının farkedilmesi ve kültürel miras algısının oluşması için, alan gezilerinin de yer aldığı eğitimler veriyor.  

ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi

2008’de Kentler Çocuklarındır, yeni bir işbirliğiyle ve isimle yoluna devam etti. ETİ Gıda’nın verdiği destek sonucunda programın adı ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi olarak değişti. Proje kapsamında 5 yılda 77 kentte uygulama yapılarak toplam 4 bin Kültür Elçisi yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, eğitim alan öğrencilerin kentlerdeki Kültür Elçileri Kulüplerinde, bir sonraki yılın öğrencilerine yol göstericilik yapmaları, korumacılık bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Kültür Elçileri Kulüplerinde, öğrenciler, ÇEKÜL temsilcisi ya da öğretmen gözetiminde, belirli aralıklarla bir araya gelip kültürel koruma üzerine çalışmalar yapıyorlar. Ailelerine ve yakın çevrelerine, okul arkadaşlarına bilgilerini aktarıyor, kentteki çeşitli etkinliklere ve gezilere katılıyorlar.

Eğitim uygulaması boyunca, ÇEKÜL eğitimcilerinin önderliğinde, yerel uzmanların bilgilendirici sunumlarının yanı sıra seramik, maket, resim gibi etkinlikler ile çocukların yaşadıkları kenti görerek ve hissederek tanımaları için müzelere, ören yerlerine, el sanatları atölyelerine geziler düzenleniyor. Ayrıca çocuklar kentlerinin yaşlılarıyla bir araya gelerek kentin yaşam kültürü hakkında bilgi alıyorlar. Program sonunda “yaşadıkları kente farklı bir gözle bakmayı” öğrenen çocuklar kentlerinin gönüllü Kültür Elçileri oluyorlar. Yaz aylarında gerçekleştirilen İstanbul Buluşması’nda ise Kültür Elçileri bu kez farklı kentlerden gelen diğer Kültür Elçileri’ne yaşadıkları yeri anlatıyor ve İstanbul’u tanıyorlar.

2008’de Akşehir, Beypazarı, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kuşadası, Kütahya, Malatya, Niksar ve Ordu; 2009’da Ahlat, Adıyaman, Alanya, Avanos, Bergama, Eskişehir, Giresun, Osmangazi, Sinop, Sivas, Taşucu, Tekirdağ, Trabzon ve Van; 2010’da Burdur, Çorum, Divriği, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kemah, Kırşehir, Kilis, Milas, Nevşehir, Taraklı, Samsun, Tavas, Ürgüp, Yozgat; 2011 yılında Adana, Akdağmadeni, Alaca, Altındağ, Altınova, Arapgir, Battalgazi, Bitlis, Boyabat, Bursa, Edirne, Enez, Erzurum, Gazipaşa, Ödemiş, Side, Simav, Şahinbey, Yalvaç, Zile; 2012 yılında Amasra, Şehitkâmil,Yatağan, Nallıhan, Mecitözü, İskilip, Havsa, Uzunköprü, Kula, Tosya, Şile, Savur, Aydın, Aksaray ve Silifke'de eğitim alan çocuklar kentlerinin Kültür Elçisi oldular. ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, 2012 Haziran ayında son kez yapılan "istanbul Buluşmaları" ile sona erdi.   

Yapıların Diliyle İstanbul

Kentler Çocuklarındır Kültürel Miras Eğitim Programı’nın bir diğer çalışması Sinan’a Saygı Projesi kapsamında yürütülüyor. Mimarlık yaşamının büyük kısmında İstanbul’da çalışan, yapıtlarının çoğunu bu kentte inşa eden Sinan, eserleriyle İstanbul’un panoramasını ve kişiliğini şekillendirdi. İstanbul'un geçmişi ile bugününü barıştırma çabası, bu büyük ustanın ve bu kente izlerini bırakan diğer mimarların yapıtlarını ve öykülerini genç kuşaklara öğretmeyi gerektiriyor.

Yapıların Diliyle İstanbul eğitiminde, Sinan’ın simge isminden yola çıkılarak İstanbul’un arkeolojik geçmişi, mimarları ve üslupları, ortaöğretim okullarının öğrencilerine aktarılıyor. Altı gün süren eğitim boyunca öğrenciler, öyküler, eskizler, gezilerle İstanbul'u yeni bir bakış açısıyla tanıyorlar. ÇEKÜL eğitimcilerinin yanı sıra uzmanlar da öğrencilere eşlik ediyor.


Yaz Okulları

ÇEKÜL Vakfı’nın uzun yıllardır Birgi, Buldan, Ağırnas, Akseki gibi Anadolu kentlerinde düzenlediği mimarlık yaz okulları, geleneksel yaşam kültürünün genç kuşaklara aktarılması, kent dokusunun korunmasını hedefliyor.

ÇEKÜL’ün hayata geçirdiği her program ve projede olduğu gibi yaz okulunun temelinde de ‘doğa-kültür-insan’ var. Kamu, yerel yönetimler ve üniversitelerle yapılan işbirliği ile yürütülen yaz okullarında, mimarlık öğrencileri geleneksel sivil mimari örneklerinin rölöve çalışmalarını yaparken kentlilerle iletişim kurarak çizimlerini yaptıkları yapıların yaşayan yüzünü keşfediyorlar.