Geçmiş Projelerimiz ve Eğitimlerimiz | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Geçmiş Projelerimiz ve Eğitimlerimiz

  1. Doğal Miras Programları
  2. Kültürel Miras Programları
  3. Yaz Okulları

Doğal Miras Eğitim Programları

Doğal Miras Eğitim Programları

Büyük kentlerde doğadan uzak yetişen genç kuşakları, erken yaşlardan itibaren doğayla buluşturmayı ve bilgilendirmeyi amaçlayan doğal miras eğitim programları, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik uygulandı.  

Doğal Çevre Bilinci Programı

7 Ağaç Ormanları kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için hazırlanan eğitim programları, çevre sevgisinin ve duyarlılığının erken yaşlarda bilgiyle beslenerek kalıcı hale gelmesini hedefledi.

Ağaçların Diliyle İstanbul

İstanbul yeşil yaşamını her gün biraz daha yitirirken, hemen hemen tüm kentlerimizin sadece mimarisi ve sosyal yapısı değil, ekolojik yapısı da değişiyor. Bu kaygılarla 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik ve öğrencilerinin gönüllü desteğiyle, ÇEKÜL eğitim uzmanları tarafından hazırlanan Ağaçların Diliyle İstanbul eğitimi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal mirasını, yaşam kaynaklarını tanımasını ve kentlilik bilinci kazanmasını amaçladı. Ağaçların Diliyle İstanbul Programı 2018 yılında, Türkiye’nin her bölgesinde uygulanabilecek bir öğretmen programı olarak güncellenerek “Ağaçların Diliyle Kentim” ismini aldı. Programa ilişki bilgilere ulaşmak için: https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/agaclarin-diliyle-kentim

 

Tohumdan Sofraya

ÇEKÜL’ün doğal ve kültürel değerlerin yerelden ülke bütününe uzanan ölçekte korunması ve yaşatılması çalışmalarıyla Slow Food’un geleneksel tarım ve yemek kültürleri ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik misyonunu buluşturan Tohumdan Sofraya-Mevsiminde Sebze Meyve Tüketimi Eğitimi, ilköğretim düzeyindeki çocukların doğayla uyumlu tarım yöntemleri, yeme-içme gelenekleri ve sağlıklı mevsimsel ürünlerle tanışmalarını amaçladı. Slow Food Türkiye Yağmur Böreği Birliği ile birlikte uygulanan eğitim, mutfak uygulamaları, oyunlar ve görsel anlatımlarla zenginleştirilerek sunuldu.

.

Ardıç Tohumu Projesi

Kent ekolojisinin en önemli yapıtaşı olan ağaçların dilinden anlatılan Ardıç Tohumu Projesi, İstanbul’un bitki zenginliğini ve doğal mirasının önemini ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aktarıyor. İstanbul’da yaşayan çocukların, kentin doğal mirasına sahip çıkması, doğadaki değişimleri görüp okuyabilmesi ve kent kültürünün oluşumunda ekolojinin etkisini kavrayabilmesi hedefleniyor.

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

Kültürel Miras Eğitim Programları

ÇEKÜL Vakfının kültürel miras eğitim programlarının hedefi; çocuk ve gençlere kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak. Özgün ve katılımcı bir eğitim yönteminin benimsendiği bu programlarda çocuk ve gençler yeni bilgiler edinirken, yaratıcı etkinliklere de katılarak ‘yerinde’ ve ‘yaparak’ öğreniyor.

Kentler Çocuklarındır

Kentler Çocuklarındır, 2003-2004 yıllarında ÇEKÜL’ün 7 Bölge 7 Kent Projesinin bir alt projesi olarak, UNESCO’nun desteğiyle gerçekleştirilen ilk öğrenci programıdır. Akseki, Talas, Midyat, Kemaliye, Kastamonu, Mudanya ve Birgi kentlerindeki ÇEKÜL temsilcilikleriyle yerel kurumlar arasındaki işbirliği içinde yürütülen programda, kentin mimari, coğrafi, arkeolojik özellikleri ve yaşam kültürüyle ilgili bilgi aktaran sunumların ve alan gezilerinin yanı sıra etkileşimli eğitim ortamı yaratan sorgulayıcı, düşündürücü, öğrencilerin katılımını destekleyen uygulamalar yer aldı. Program sonucunda 105 kültür elçisi yetiştirildi. Haziran 2005’te İstanbul Buluşmasında biraraya gelen kültür elçileri kültürel eğitimin yaygınlaştırılmasını Türkiye gündemine taşımak amacıyla bir bildirge de hazırladı. Program 2006-2007’de Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle sürdürüldü. Muğla, Şanlıurfa, Kayseri, Amasya, Diyarbakır, Midyat ve Kars kentlerinde 146 çocuk kültür elçisi daha oldu.

ÇEKÜL’ün 2003 yılından beri Anadolu’nun farklı kentlerinde uyguladığı Kentler Çocuklarındır Kültürel Miras Eğitim Programı, farklı başlıklar altında çeşitlenerek devam ediyor. Güncel eğitim programları hakkında bilgi almak için: https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-agaci

Endüstri Mirası Eğitimci Eğitimi

ÇEKÜL Vakfı endüstri mirasının görünür ve anlaşılır kılınması için, Sivil Toplum Diyoloğu - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında Bureau des compétences et désirs ortaklığı ile “İstanbul-Marsilya: Endüstri Mirasını Kentte Görünür ve Anlaşılır Kılmak” projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerle sanayi serüvenimizin tanıkları olan endüstri mirası yapılarının kent içindeki varlığının fark edilmesi ve kültürel miras algısının oluşması amaçlandı. İçeriği 2017 yılında güncellenen programa ilişkin bilgilere ulaşmak için: 

Öğrenci - https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/endustri-mirasi

Öğrenci - https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/endustri-mirasi-0

Kentler Çocuklarındır Programı, 2008’de yeni bir işbirliği ve isimle yoluna devam etmeye başladı. ETİ Gıdanın verdiği destekle programın adı ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi olarak değişti. Proje kapsamında 5 yılda 77 kentte uygulama yapıldı; 4 bin kültür elçisi yetiştirildi. Ayrıca, eğitim alan öğrenciler, kentlerdeki Kültür Elçileri Kulüplerinde, bir sonraki yılın öğrencilerine yol göstericilik yaptı; koruma bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.  Kültür Elçileri Kulüplerinde öğrenciler, ÇEKÜL temsilcisi ya da öğretmenleri gözetiminde, belirli aralıklarla biraraya gelip kültürel koruma üzerine çalışmalar yaptı. Program sonunda yaşadıkları kente farklı bir gözle bakmayı öğrenen çocuklar, kentlerinin gönüllü Kültür Elçileri oldu.  Yaz aylarında gerçekleştirilen İstanbul Buluşmasında ise kültür elçileri bu kez farklı kentlerden gelen diğer kültür elçilerine yaşadıkları yeri anlattı ve İstanbul’u tanıttı. Program kapsamına 2008’den 2012’ye 77 kentten çocuk, kendi kentinin kültür elçisi oldu. 

Yapıların Diliyle İstanbul

Kentler Çocuklarındır Kültürel Miras Eğitim Programının bir diğer çalışması Sinan’a Saygı Projesi kapsamında yürütüldü. 2009 yılında Darüşşafaka Vakfı Lisesi öğrencileri ile pilot uygulamaları gerçekleştirilen Yapıların Diliyle İstanbul eğitiminde, Mimar Sinan’ın simge isminden yola çıkılarak İstanbul’un arkeolojik geçmişi, mimarları ve üslupları, öğrencilerine aktarıldı. Altı gün süren eğitim boyunca öğrenciler öyküler, eskizler, gezilerle İstanbul'u yeni bir bakış açısıyla tanıdı. Yapıların Diliyle Kentim Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretmenlere yönelik güncellendi. Programa ilişkin bilgilere ulaşmak için: https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/yapilarin-diliyle-kentim

Yapıların Diliyle İstanbul eğitiminde, Sinan’ın simge isminden yola çıkılarak İstanbul’un arkeolojik geçmişi, mimarları ve üslupları, ortaöğretim okullarının öğrencilerine aktarılıyor. Altı gün süren eğitim boyunca öğrenciler, öyküler, eskizler, gezilerle İstanbul'u yeni bir bakış açısıyla tanıyorlar. ÇEKÜL eğitimcilerinin yanı sıra uzmanlar da öğrencilere eşlik ediyor.

Kentin İncir Çekirdeği Projesi

Kentin İncir Çekirdeği Projesi gençlerin, her gün önlerinden geçtikleri yapıların dönemine ışık tutan yanlarını keşfetmelerini sağlıyor. Çalışmalarla gençlerin kentle olan duygusal bağı kuvvetlendirilerek, “incir çekirdeğini doldurmamak” deyimi üzerinden kentle ilgili görünür bilginin azlığına vurgu yapılıyor.

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

Kültür Tohumları Projesi 

Anadolu’nun farklı kentlerinde yaşayan çocukların kentlerinin kültürel mirasını keşfetmeleri, yaşadıkları kentin özgün ve zengin değerleriyle tanışmaları için hazırlanan Kültür Tohumları Projesi’nde çocukların, kentteki değişimi takip etmelerinin cesaretlendirilmesi ve gelecekle ilgili söz sahibi olmaları amaçlanıyor. 

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

Toprak Kent Kâşifleri

Arkeoloji bilimi, geçmişin zengin kültürünü barındıran İstanbul’un keşfinde çocuklara rehberlik ediyor. Özellikle Yenikapı kazılarında kenti M.Ö. 12.000 yılına götüren keşiflerle, İstanbul’un eşsiz geçmişi, geleceğini aydınlatıyor. İstanbullu çocuklar, binlerce yıllık efsanevi bir birikime sahip kentin, toprak altından günümüze ulaşan sırrını birlikte keşfediyor. 

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

İstanbul’un Işıklı Kutuları Projesi

İstanbul’da 18. ve 19. yüzyıl yapılarının en önemli örneklerini oluşturan endüstri mirası yapıları hızla yok oluyor ve işlevleri değişiyor… Projemiz, yakın zaman öncesine kadar değişimin hızı ve yeni teknolojiler karşısında, verimliliklerini yitiren sanayi yapılarının kentte görünür kılınmasını hedefliyor. 

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

Yeni Başlayanlar İçin Kent Rehberi Projesi

Hızla değişen kentlerin gelişim süreçleri en önemli eğitim çalışmalarımız arasında yer almakta. Proje, İstanbul’da yaşayan gençlerin İstanbul’un kültürel mirasını keşfetmeleri, yaşadıkları kentin özgün ve zengin değerleriyle tanışmalarını hedefliyor. 

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz. 

Yaz Okulları

ÇEKÜL Vakfı, ilk kez 1997 yılında Şile’de yapılan Çevre Yaz Okuluyla yaz okulları eğitimine başladı. Bu tarihten itibaren ÇEKÜL Vakfının Birgi, Buldan, Ağırnas, Akseki, Kemaliye gibi Anadolu kentlerinde düzenlediği mimarlık yaz okullarıyla geleneksel yaşam kültürünün genç kuşaklara aktarılması ve kent dokusunun korunması hedeflendi.  Çocukların hem yaşadıkları kentin kültürel ve doğal mirasını tanımaları ve koruma bilincini yaşayarak öğrenmelerini hem de yaz tatillerini verimli geçirmelerini amaçlayan yaz okulları ÇEKÜL uzmanlarını, gönüllüleri ve çocukları buluşturmaya devam ediyor.