Öğretmenler İçin

Bilgi Ağacı’nın öğretmenlere yönelik hazırladığı, doğal ve kültürel mirasa odaklanan, MEB müfredatıyla uyumlu, sınıf içi etkinliklerle desteklenen eğitim programlarında amaç, doğal ve kültürel mirasın barındırdığı bilgiyi öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarabilmek. Bu nedenle tüm programlarda sınıf içi uygulamaları destekleyecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu bir içerik benimsenir ve programlar bir ya da iki döneme yayılan etkinlikler şeklinde düzenlenir. Öğretmenlere, uygulamada kendilerine yol gösterecek eğitim kitapçığı da hediye edilir. Öğretmenler için hazırladığımız eğitim programlarını aşağıda bulabilirsiniz:  

        i. Kentimin Öyküsü

       ii. Rehberim Doğa

      iii. Endüstri Mirası

      iv.  Ağaçların Diliyle Kentim