Öğretmenler İçin | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Öğretmenler İçin

ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğretmenlere yönelik hazırladığı, sınıf içi etkinliklerle desteklenen eğitim programlarında amaç, doğal ve kültürel mirasın barındırdığı bilgiyi öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarabilmek. Bu nedenle tüm programlarda sınıf içi uygulamaları destekleyecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu bir içerik benimsenir ve programlar bir ya da iki döneme yayılan etkinlikler şeklinde düzenlenir. Öğretmenlere, uygulamada kendilerine yol gösterecek eğitim kitapçığı da hediye edilir. Öğretmenler için hazırladığımız eğitim programlarını aşağıda bulabilirsiniz:  

Atölye başlıklarımız şöyle:

  1. Kentimin Öyküsü
  2. Rehberim Doğa
  3. Endüstri Mirası
  4. Ağaçların Diliyle Kentim
  5. Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul