Ana içeriğe atla

Eğitim Anlayışımız ve Yöntemlerimiz

Ezbere dayanmayan bir anlayışla geliştirdiğimiz eğitim programlarında, çocukların ve gençlerin kendilerini, kentlerini, doğa ve kültür ilişkisini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönelmelerini hedefliyoruz.

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı, eğitim içeriklerimizin temelini oluşturuyor. Öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor. Eğitimlerde grup için ortak bir amaç oluşturma, düşünceleri ve malzemeleri paylaşma, işbölümü yapma gibi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri uygulanıyor. Bilgi aktarımının yanı sıra, uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilerin sorgulayıcı, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini harekete geçirebilmelerini amaçlayan ÇEKÜL Bilgi Ağacı, tüm eğitim programlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ kuramını dikkate alarak geliştiriyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim programlarında bütüncül bir koruma anlayışıyla kültürel ve doğal varlıkların korunup yaşatılmasının önemi vurgulanıyor; öğrencilerin, geleceğin oluşturulması ve biçimlendirilmesinde araştıran, sorgulayan, aktaran bireyler olarak aktif rol almalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, bu bağlamda evrenin ve insanın tarihinden günümüze ve geleceğe doğru yol alarak, insanın doğayla ilişkisini tarihsel ve kültürel bir perspektifle ele alıyor ; biyomimikri, iklim–dostu kentler, döngüsel ekonomi vb. gibi insanlığı geleceğe taşıyabilecek öncü ve disiplinlerarası yaklaşımlardan yararlanıyor.

Bilgi Ağacı eğitim içerikleri oluşturulurken ve uygulanırken yararlandığımız kuramlar, yaklaşımlar ve yöntemler:

Eğitim programlarında John Dewey’in yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeye dayanan “Pragmatizm”inden; İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun “Çocuktan Hareket Akımı”ndan;  J. J. Rousseau’nun doğada eğitim anlayışını gösteren “Natüralizm”inden; oyun yolu ile öğrenmenin ülkemizdeki en yetkin temsilcilerinden Satı Bey’in uygulamalarından ve her çocuğun farklı dinamiklerinin olduğunu ifade eden Montessori’nin “Montessori Eğitimi”inden ilham alıyoruz.

Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı:  Eğitim çalışmalarımızda öğrencilerin eski bilgilerini yeni bilgilerle buluşturmak temel hedeflerimizden. Bu hedefi bir kazanım haline getirebilmek için öğrencilerin var olan şemalarıyla edinmek istedikleri bilgiyi eşleştirmeyi, bir yöntem olarak benimsiyoruz. Öğrencilerin şemalarıyla eşleştirdikleri bilgilerin kullanımını sağlayacak yeni ortamlar yaratıyor ve ‘yeni bilgi’ ile bütünleşmelerini destekliyoruz.  

İşbirlikçi Öğrenme: Öğrencilerin işbirliği içinde çalışmalar yaptığı eğitim programlarımızda hedeflerden bir diğeri, bilginin bir beceri haline gelebilmesi. Bu süreçte işbirlikçi öğrenmenin temel kavramları olan ortak ya da sosyal öğrenme süreci ile sosyal inşa kavramlarını göz önünde bulunduruyoruz.    

Çoklu Zekâ Kuramı: Grup dinamiğinin öğrenciler tarafından oluşturulduğu gerçeği ve öğrenmenin bireysel olduğu ilkesinden hareketle, her öğrencinin farklı öğrenme stillerine sahip olduğu kabul edilir. Ayrıca, her öğrencinin farklı zekâ alanlarına yönelik çalışmalar yapması gerektiği hatırlatılır. Gardner tarafından geliştirilmiş olan “Çoklu Zekâ Kuramı”, bireylerin farklılıklarına değer veren, bunları güçlendirmeyi hedefleyen ve farklı zekâ alanlarını dikkate alan etkinliklerle hazırlanır. Çağdaş eğitim yöntemlerini kullanma ilkemiz gereği, biz de bu bilgiden faydalanıyoruz.