Kentimin Öyküsü | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kentimin Öyküsü

Bütüncül bir bakış açısıyla doğa-kültür-insan arasındaki vazgeçilmez ve yaşamsal ilişkiyi temel alarak ve mekân odaklı eğitim (place based education) yöntemiyle hazırlanan Kentimin Öyküsü, müfredat ve sınıf içi uygulamaları destekleyen bir eğitim programı. Bu programla, çocukların eğitim öğretim yılı süresince, yaşadıkları kentin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde olması hedefleniyor. Programda katılımcıların geçmişten bugüne kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri ve kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almaları amaçlanıyor.

Hedef kitle: İlkokul öğretmenleri

Program süresi: Kentimin Öyküsü Programı, öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte uygulayacakları, bir eğitim-öğretim yılına yayılan etkinliklerden oluşur. Programa katılmak isteyen öğretmenler öncellikle aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapar. Başvuruyu takiben, çevrimiçi bir bilgilendirme sunumu yapılarak, uygulamaya ilişkin detaylı bilgiler ve öğretmen kılavuzu paylaşılır. Eğitim-öğretim yılı sonunda programı tamamlayan öğretmenlere “Katılım Belgesi” verilir.

Katılım ve daha fazla bilgi için tıklayın

 

Fırsat Eşitliği için Eğitim Bağışı: ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yapılan eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, özel okullarla yürütülen eğitimlerde bağış kabul edilmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Proje Dosyaları: