Kentimin Öyküsü

Program, bütüncül bir bakış açısıyla doğa – kültür – insan arasındaki vazgeçilmez / yaşamsal ilişkiyi temel alarak ve bölge / mekân odaklı eğitim (place based education) yöntemiyle hazırlandı. “Kentimin Öyküsü”, müfredat ve sınıf içi uygulamaları dikkate alarak ve destekleyerek verilen bir eğitim. Bu eğitimle, çocukların eğitim öğretim yılı süresince, yaşadıkları kentin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde olması hedefleniyor. Programda katılımcıların geçmişten bugüne kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri ve kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almaları amaçlanıyor.

Hedef kitle: İlkokul ve ortaokul seviyesinde görev yapan öğretmenler.

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin 12 hafta boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi etkinlikleri içermektedir. 

Katılım ve daha fazla bilgi için tıklayın

*NOT:
Fırsat Eşitliği için Eğitim Bağışı: ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yapılan eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul edilmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Proje Dosyaları: