Ağaçların Diliyle Kentim

Öğretmenlere yönelik geliştirilen Ağaçların Diliyle Kentim Eğitim Programı, kenti yaşayan bir organizma olarak ele alıyor. Doğa – insan – mekân ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulmasının ve kentlerin ekolojik özelliklerinin korunmasının önemini vurgulayan program, öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal mirasını ve yaşam kaynaklarını tanıyarak kentlilik bilinçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim – öğretim yılı süresince uygulanmak üzere tasarlanmış olan programda öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle yaşadıkları kentte bulunan ağaçları, ağaçlarda yaşayan canlıları ve ağaçların içinde yaşadığı orman ekosistemini yakından tanır; değişen mevsimlerle ağaçların geçirdiği değişimleri gözlemleyerek doğanın, insanın ve kentin döngülerine tanıklık ederler.

Hedef kitle: İlkokul ve ortaokul seviyesinde görev yapan öğretmenler.

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi etkinlikleri içermektedir. 

Katılım ve daha fazla bilgi için tıklayın

*NOT:
Fırsat Eşitliği için Eğitim Bağışı: ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yapılan eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul edilmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Proje Dosyaları: