Ana içeriğe atla
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi - Temmuz 2022 Bülteni

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi - Temmuz 2022 Bülteni

METİN BOYACIOĞLU KOLEKSİYONU

Kastamonu eşrafından emekli kaymakam Metin Boyacıoğlu, eğitim ve çalışma hayatı boyunca gerek müzayedelerden gerekse kendi çekimleri ile Türkiye’nin tüm illerinden fotoğraf/kartpostal arşivi oluşturmuştur. Arşiv içeriği 1881-1960 yıllarına ait Türkiye kent dokuları, tarihi yapıları, sivil mimari dokusu ve genel manzara görsellerinden oluşuyor. Anadolu’ya ait 4700 adet görsel Kent Arşivi koleksiyonumuza uyum sağladığından Metin Boyacıoğlu tarafından ÇEKÜL Kent Arşivi’ne bağışlanır. Tüm bibliyografik kayıt süreçleri tamamlanan görsellerin dijital hallerine http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=metin+boyac%C4%B1o%C4%9Flu adresinden erişilebiliyor.

Sergios ve Raccus Kilisesi, Küçük Ayasofya

KİTAPLIKTAN SEÇKİLER

BELLEKLERDE DİLE GELEN BORNOVA OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE

Antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentlerden biridir Bornova. İlçenin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak amacıyla Bornova Belediyesi tarafından kurulan  Bornova Kent Arşivi ve Müzesi kentlilik bilincini geliştirerek gelecek nesillere aktariyor. Müzenin sağlam temellere oturabilmesi amacıyla yapılan arşiv çalışmasında Bornova özelinde İzmir’in geçmişine tanıklık etmiş 150 kişiyle kapsamlı söyleşi geçekleşiyor. Derin araştırmaların ve saatlerce süren söyleşilerin yer aldığı bu proje kitaplaştırılarak okuyusuyla buluştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kurulan proje ekibinde proje sorumluluğunu; enstitü müdürü Prof. Dr. Kemal Arı, Yrd. Doç. Dr. Alev Gözcü, Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak üstlendi. Geçmişine ait soyut ve somut kültürel değerleri geleceğe aktarmak ve kent belleği oluşturma düşüncesiyle hazırlanan kitap Boronova Belediyesi yayınıdır.

BÜYÜKADA

Bütün yaşamını İstanbul’un güzelleşmesi, tarihi değerlerinin korunması ve bu bilincin halka aşılanmasına adamış bir İstanbul tutkunudur Çelik Gülersoy.  İstanbul’un tarihi, semtleri, kültürü hakkında hazırladığı başlıca kitap ve makaleleri bulunur. Gülersoy’un kaleme aldığı kitap, Büyükada’ daki iskele, otel, kulüp, kıyı, kır, tepe, köşk ve evlerin resmedildiği albüm çalışmasıdır. Zengin görsel malzemeyle tarihin perdesini aralayan kitap Büyükadanın dünü ve bugünü arasında değişimi de gözler önüne sermektedir. Çelik Gülersoy Vakfı tarafından yayımlanan kitap, kültür ve sanat yapıların korunması ve kentli olma bilincinin gelişmesi yolunda yapılmış önemli çalışmalardan biridir.

İSTANBUL'DA KENT İÇİ DENİZ ULAŞIMI

Osmanlı dönemi denizcilik tarihi ile ilgili akademik çalışmaların dışında, arşivlere dayalı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Prof. Dr. Reşat Baykal’ ın kaleme aldığı “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze İstanbul’da Kent İçi Deniz Ulaşımı” denizcilik alanında Türkiye’de yapılmış önemli bir çalışma olmasının yanı sıra denizcilik tarihinde bilinmeyenlere ışık tutuyor. Kitap; Antik Çağ’dan günümüze deniz ulaşım araçlarını, karşılığında kullanılan terimleri, Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet döneminde İstanbul’daki tüm deniz ulaşımını ele alıyor. Boğaziçi, Haliç, Marmara ve Karadeniz gibi denizlerle ve su yolları ile içi içe olan İstanbul’da deniz ulaşımının istenilen seviyede gelişememesinin sebebini açıklıyor. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını olan kitap denizcilik alanında çalışan araştırmacılar ve konunun meraklıların beğenisini kazanacak nitelikte.

 

MİMARİ KORUMA ÜZERİNE MAKALELER

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller’ in yeni kitabı yayımlandı. Mimari Koruma Üzerine Makaleler, Eyüpgiller’in bir bölümünü öğrenci ve meslektaşlarıyla birlikte yaptığı çalışmaları kültür varlıklarını ele alış yöntemlerimizi ve belgeleme ile başlayan süreçte restorasyon projelerinin oluşum ve biçimleri konusunda okuyucuya bilgi veriyor. Çeşitli dergi ve bildiri kitaplarında basılan araştırma metinlerine araştırmacıların erişmekte sorun yaşaması bu makale ve bildirileri tek çatı altında derleme fikrini ortaya çıkardı. 21 makale ve bildiri metninin yer aldığı bu kitap, mimari koruma ve kentsel koruma konusunda farkındalık yaratıyor. Kitabevi yayınıdır.

BEINECKE NADİR KİTAPLAR VE EL YAZMALARI KÜTÜPHANESİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde New Haven şehrinde bulunan Yale Üniversitesi’nde yer alan Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi, mermer duvarlardan oluşan tasarımıyla ilgi çekiyor.. Kütüphanede pencere yerine fazla ışığı geri yansıtan şeffaf Dany mermeri kullanılması da mekanı ilginç kılan diğer nedenlerden biri. Dünyanın nadir bulunan kitapları ve elyazmalarına adanmış en büyük kütüphanesidir. 1601 tarihinden önce basılmış tüm kitaplar saklanıyor. Üniversitenin topladığı kitaplar arasında Latin Amerika’da 1751 yılından önce basılmış tüm kitaplar, Kuzey Amerika’da 1821’de önce basılmış tüm kitaplar, ABD’de 1851’den önce basılmış tüm kitaplar, Avrupa’da 1801’den önce basılmış broşür ve diğer basımlar yer alıyor. Ayrıca Slav, Yakın Doğu ve Uzak Doğu’da onsekizinci yüzyılda basılmış kitaplar ve farklı kategorilerdeki özel kitaplar da Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi’nde yer alıyor.

İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE

Ülkede bir sivil toplum örgütü (İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti) taraf ından kurulması açısından bir “ilk” olma özelliğine sahiptir. Neo-Klasik Türk Mimarisi ekolünün İzmir’deki en önemli yapısı konumunda olan İzmir Milli Kütüphane, 20. yüzyılın başlarında açılmıştır. İçinde 700 bine yakın kitap, 5 bine yakın dergi ve 8 bin civarında gazete bulunur. Ankara’daki Milli Kütüphane kurulmadan önce, Atatürk’ün yönlendirmeleriyle derleme yasasının temelleri ilk kez bu kütüphane için atılmıştır. Klasik anlamda bir kütüphane olmasının yanı sıra, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapan İzmir Milli Kütüphane, çeşitli projeleri hayata geçirmek için de öncülük eder. Bu projelerin en önemlileri Milli Kütüphane koleksiyonun bibliyografik künyelerinin sayısal ortama aktarılması, yazma ve nadir eserlerin görüntülü sisteme aktarılması ve Arap harfli Türkçe kitapların katalog basımı olarak sıralanabilir.

ÇEKÜL’DEN HABERLER

“İstanbul’un Sinan’ı” isimli sanal fotoğraf sergimizi ziyaret etmemiş olanlar için https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-belge-merkezi adresinden Temmuz sonuna kadar ziyarete açıktır. Sergi, Sinan’ın İstanbul'unun eserlerini dört ana rota ile anlatıyor. Deniz kıyısından tarihî yarımadaya, Haliç’ten su kemerlerine kadar uzanan rotalar, İstanbul silüetinin ve kültürel mirasının mihenk taşlarını gösterirken, günümüze varan hikâyelerine de ses veriyor. Sadece İstanbul’a değil, Anadolu’da da Sinan’ın elinin değdiği kentlere uzanan Sinan’a Saygı Koleksiyonu, İstanbul’un Sinan’ı Sanal Fotoğraf Sergisinin ana kaynağını oluşturuyor. Hem görsel hem işitsel anlamda bu değerli belleği paylaşmayı amaçlayan sergi, ÇEKÜL’ün “Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ile bütünleşip, vakfın Mimar Sinan serüvenini sürdürüyor. Herkesi bekliyoruz.