Ana içeriğe atla
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Eylül Bülteni

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Eylül Bülteni

BİBLİOPERA: BEYOĞLU ARAŞTIRMA MERKEZLERİ AĞI

Beyoğlu'nda 9 uluslararası araştırma merkezinin ortak projesi olarak hayata geçirilen BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı, gelişmeye devam ediyor ve yıllar içinde yürüttüğü iletişim çalışmalarıyla önemli bir bilgi ağı işlevi kazanarak araştırmacılara ulaşıyor. Araştırma merkezi kütüphanelerinin çok dilli koleksiyonlarını biraraya getiren BiblioPera'nın temel amacı; Türkiye üzerine tarih, arkeoloji ve sosyal bilim alanlarındaki araştırmaları teşvik etmek ve Beyoğlu'na yeni bir araştırma kimliği kazandırmak. BiblioPera ayrıca araştırmacılar, araştırma merkezi çalışanları ve kütüphaneciler için fikir ve tecrübelerini paylaşabilecekleri, bilimsel ve kültürel üretim süreçlerinde işbirliği geliştirebilecekleri sanal bir platform sunuyor. BiblioPera'ya dâhil olan kurumlar arasında ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezi de bulunuyor. ANAMED, ARIT, Arter Kütüphanesi, DAI, IAE, IFEA, NIT, SALT, SRII, Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi, Sismanoglio Megaro, Orient-Institut İstanbul da BiblioPera bünyesinde yer alıyor. Detaylı bilgi için: https://bibliopera.org/

KİTAPLIKTAN SEÇKİLER

THE BALYANS

Yüksek Mimar Büke Uras'ın yazdığı \'Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi\' kitabı; 18. ve 19. yüzyıllarda hassa mimarı olarak sarayda görev alan, Osmanlı padişahları ve hanedanı tarafından yaptırılan onlarca esere imza atan ve pek çok mimar yetiştiren Balyan ailesini konu ediniyor. Kitap; ailenin yaşamı ve mesleki birikimleri üzerinden dönemin saray düzenine, Osmanlı toplumunun durumuna ve uluslararası ilişkilerine ışık tutuyor. Balyanlar'a ait eskizler, çizimler ve uluslararası belgelerin tanımlanması ve yorumlanması Ermenistan Alexander Tamanian Ulusal Mimarlık Müze-Enstitüsünün arşivi ile HAYCAR Mimar ve Mühendisler Derneğinin katkılarıyla gerçekleşiyor. Balyanlar hakkında kapsayıcı bir araştırmanın ürünü olan kitapta aileye ait portreler, uluslararası arşiv belgeleri, planlar, mühürler de bulunuyor. Korpus Kültür Sanat Yayıncılık tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan kitap, konunun meraklısı okurların beğenisini kazanacak nitelikte.
 

SAFRANBOLU ÇARŞI'SI

Çarşıları, sokakları ve tarihi evleriyle Türk kültür mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan sevimli bir Anadolu kentidir Safranbolu. Editörlüğünü İbrahim Canbulat'ın üstlendiği \'Safranbolu Çarşı'sı\' kitabında; Safranbolu'nun yerleşmiş bulunduğu yerden yaşadığı çevreye, toplumsal sistemlere, ardından üretim ilişkilerine ve fiziki dokusuna uzanan örüntüyü tartışmayı ve bunları kronolojik gelişimleriyle karşılıklı etkileşimler bağlamında kurgulamayı amaçlıyor. Aralarında arkeolog, sanat tarihçisi, sosyolog, hukukçu ve akademisyenlerin bulunduğu geniş bir destek ağıyla hazırlanan eserde, meraklılarının ilgiyle inceleyeceği çok sayıda makale ve fotoğraf bulunuyor. Safranbolu tarihini eksiksiz ve yanlışsız yazmak için başvurulan kaynakların başında Müteveffa Hulusi Yazıoğlu'nun Safranbolu tarihiyle ilgili kitapları yer alıyor. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesine kaydının 25. Yılını kutlamak amacıyla hazırlanan kitap Nobel Yayınlarından çıktı.
 

MANİSA MÜZELERİ VE ÖREN YERLERİ

Ece Keskin Kahyeoğlu ile M. Umut Doğan'ın Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kaleme aldığı bu yayın; Manisa'nın coğrafi konumundan yola çıkıyor, bölgenin tarihinin ve tarihçesinin müzeye dönüşüme süreçleriyle başlıyor. Ardından, Manisa ve Akhisar Müzelerinin içerikleri ve mimari özellikleri hakkında genel bilgilere yer vererek devam ediyor. Manisa'daki anıtsal yapılar ile ören yerleri ve sit alanları da kitap envanterine dâhil edilmiş. Yapı Kredi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kaynak, içindeki müze kataloğuyla özellikle müzecilerin ve müze gezginlerinin ilgisini çekecek nitelikte.
 
 
 
 

BOSTON HALK KÜTÜPHANESİ

ABD'nin en büyük ikinci kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Boston Halk Kütüphanesi, 26 ayrı bölümden oluşuyor ve yaklaşık bin 200 milyona yakın kaynağı bünyesinde barındırıyor. Bir müze niteliği taşıyan kütüphanenin girişi, araştırmacıları sanat eserleriyle karşılıyor. Yüzlerce, hatta binlerce yıllık eski şehir haritaları, Shakespeare oyunlarının ilk basımları, Mozart gibi önemli sanatçıların orijinal kayıtları gibi çok değerli eserler burada bulunuyor. Kütüphane olmasının yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen ücretsiz eğitimler, kurslar ve atölyelerin tarih-saat bilgisi de kütüphanenin internet sitesinde ilan ediliyor.

SALT ARAŞTIRMA

Salt Araştırma; görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konuları ağırlıklı ihtisas kütüphanesi ile fiziki ve dijital belge ve kaynaklardan oluşan arşivini kullanıcıların erişimine sunuyor. Salt Araştırma koleksiyonları, 19. yüzyıl sonlarından günümüze ve başta İstanbul olmak üzere; Türkiye'ye, Güneydoğu Akdeniz Havzasına ve Güneydoğu Avrupaya odaklanıyor. 1950 sonrası Türkiye sanat tarihi yazımının ve 20. yüzyıl Türkiye'sinde mimarlık ile tasarımın gelişimini; Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılından Türkiye Cumhuriyetinin 1990'lı yıllarına kadar toplumun ve coğrafyanın dönüşümünü detaylandıran yazılı ve görsel belgeler ile kaynaklar saltresearch.org'da erişime açık. Kitap ve dergilerden oluşan yayınlar, Salt Galata'da bulunan Salt Araştırma mekânında incelenebilir. Halkın kullanımına açık olan merkezin girişleri ücretsiz.