Ana içeriğe atla
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Kataloğu Büyüyor

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Kataloğu Büyüyor

20.05.2023

Doğa, tarih, mimarlık ve kültür alanında uzmanlaşmış arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim ve yayın birimimiz olan ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi; arşivcilik, kütüphanecilik ve bibliyografik danışma hizmetleri ile çevre ve kültür alanında yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin önde gelen başvuru merkezlerinden biri. Her yıl yüzlerce yayın ve belge ile zenginleşen ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezine 2023’ün ilk aylarında eklediğimiz 154 kitabı sizin için listeledik. İstanbul’dan Harput’a, arkeolojiden akıllı kentlere farklı disiplinlerden yayınların künyelerini aşağıda bulabilirisiniz. Dijital Kent Arşivine ise katalog tarama sistemimizden ulaşabilirsiniz: http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/

1. Bolu İli Yöresel Kıyafetleri ve Folklorik Yapma Bebek Üretiminde Değerlendirilmesi; Özdemir,Melda- Yetim, Fatma- Kasaplı, Hülya.
2. Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi
3. Kahramanmaraş Beylik ve Osmanlı Dönemi Han, Hamam ve Medreseleri
4. Urfa- Edessa Mozaikleri; Önal, Mehmet.
5. İşim Gücüm Budur Benim İş İnsanının Yeni Sorumlulukları; Eczacıbaşı, Bülent.
6. Prof. Dr. Erdoğan Alkin Ağabey'e Erdoğan Alkin Hoca'yı yad ederken; Mortan, Kenan
7. Beyoğlu Yapılar, Mekanlar, İnsanlar (1831- 1923),; Akıncı, Turan
8. İstanbul'dan Çizgiler; Kemal, Orhan
9. Gönül Öney'le Söyleşi İki Dünya Arasında Mutlu ve Şaşkın Bir Gönül; Gök, Sevinç
10. İstanbul Öyküleri Antolojisi; Sancak, Jale
11. Abdulkadir Ozulu'ya Armağan
12. Bursa'da İpekçilik; Çiftçi, Cafer
13. Osmanlı Nüfus Defterlerinde Adana 1831; Ergün, Ahmet- Terzi, Mehmet Akif- Kaycıoğlu, Mehmet.
14. Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Sivas Darüşşifası; Sarı,Nil- Yavuz, Jale- Özen, Gaye.
15. Kültür Mirası Yönetimi: Neden ve Nasıl Türkiye'den Deneyimler ve Tartışmalar
16. Edebiyatımızdan Portreler; Altınkaynak, Hikmet.
17. Amasya Şehir Rehberi
18. Amasya
19. Sivas İli ve İlçelerindeki Türk Devri Hamamları; Topçu, Sultan Murat.
20. Kahramanmaraş El Sanatları
21. Ankaralı Bulmacalar; Sönmez, Savaş.
22. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Tv Merkezi 50. Yıl Kulüp Sinema
23. Muhsin Ertuğrul'dan Tunç Yalman'a Mektuplar- Anılar; Yalman, Tunç.
24. Anadolu Uygarlıklarında Takı; Köroğlu, Gülgün.
25. Birecik Monografisi; Kürkçüoğlu, A. Cihat.
26. Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları; Özdoğan, Mehmet.
27. Göbeklitepe'nin Kutsal Vakfı Dut; Gürler, Gülnur Esma.
28. İstanbul'un Doğal Mirası Anıt Ağaçlar Anadolu Yakası-Avrupa Yakası
29. Coğrafi Çevre, Kültürel Ekoloji ve Sürdürülebilir Turizm Açısından Anadolu'da Kar, Buz ve Soğutma Kültürü; Yılmaz, Cevdet- Albayrak, Leman.
30. Arkeoloji Macerası; Kale, Senem- Akgül, Gökçe.
31. Yunanistan'daki Türk Eserleri; Çam, Nusret.
32. Saat Kulesi Şadırvan
33. Osmanlı Dönemi Gaziantep Mahalleleri ve Bey Mahallesi; Akkaya, Zeynep.
34. Lübbey Kışlağı ve Lübbey Camisi; Başaranbilek, Emin.
35. Adana Çukurova'nın Yürüyüş Rotaları; Tor, Mustafa.
36. Kale Hamamı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi; Aytaç, İsmail.
37. Harput Bir Medeniyetin Yükselişi 1085; Kaya, Reyhan Gögerçin.
38. Danişmend Gazi Destanı; Demir, Necati.
39. Selçuklu'dan Osmanlı'ya Bir Miras Şen, Korkmaz
40. Sivas Ekonomisi Geçmişi-Bugünü ve Geleceği Yalman, İlkay Noyan
41. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi Uzel, İlter
42. Ayaş Evleri Soydemir, M. Faruk
43. Türkiye'nin Ardıçları
44. İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası; Göksu, M. Davut
45. Dört Mevsim Bahçelievler; Aygün, Bünyamin
46. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Suher, Esad
47. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Erder, Cevat
48. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Gürsel, Yücel
49. Kazdağı'nın Şifalı Bitkileri Satıl, Fatih | Tümen, Gülendam | Selvi, Selami
50. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Somut Olmayan Kültürel Mirası
51. İklim Krizi ve Türkiye; Birpınar, Mehmet Emin
52. Urla Belge ve Anılarla; Tunçağ, A. Sedef
53. Salgın Sürecinde Dünyada Ve Türkiye'de Belediye Uygulamaları; Tunçer, Azize Serap
54. Uluslararası Baskil Sempozyumu Bildiri Özetleri; Çakar, Enver | Şen, Korkmaz
55. Medeniyetler Bahçesi Hatay Şehrengizi; Uğurlu, Kâmil | Uğurlu, M. Hilâl
56. Şişli Gezi Rehberi
57. Bornova ve Balkanlar'dan Göç Arı, Kemal
58. Harput'ta Vakfa Tabi Meslek Grupları Atıcı, Kadir
59. Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi Öniz, Hakan
60. Afet Yönetimi Kadıoğlu, Mikdat
61. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi
62. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Avidor, Refael
63. Artuklu Alan Yönetimi Planı
64. Sikkeler Işığında Antik Kentler Arıkantürk, A. Özkan
65. Arkeolojik Buluntularıyla Konya Selçuklu Sarayları ve Saray Yaşamı Arık, Rüçhan
66. Bir Selef İki Halef Kahya, Tarkan - Akbaytogan, Tuğçe
67. Arkeolojide Bilişim Teknolojileri İşler, Veysi - Özgüner, N. Pınar
68. Urartu ve Eski İran Sanat Merkezleri Akurgal, Ekrem
69. Kalon Oros/ Alanya Ortaçağ Arkeolojisi Doğan, Sem
70. Anadolu'daki Türk Anıtları-Birinci Cilt Gabriel, Albert-Louis
71. Prehistorik Dönemlerden Geç Antik Döneme Gaziantep Arkeolojisi Engin, Atilla- Görkay, Kutalmış
72. Anadolu Arkeolojisinin Unutulmaz Kâşifleri Üçsu, Kaan
73. Tarih Size Bakıyor Özendes, Engin
74. Akıllı Şehirler Meselesi Gündoğan, Fatih
75. İslam Sanatı ve Mimarisi, 650-1250 Ettinghausen, Richard- Graber, Oleg- Madina, Mariyln Jenkins
76. Osmanlı İmparatorluğunda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914 Bahrani, Zainab- Çelik, Zeynep- Eldem, Edhem
77. Küçük Asya Strzygowski, Josef
78. Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi Kadıoğlu, Mikdat
79. Ephesos'un Bulunması Wood, John Turtle
80. İtina İle Yaşamak Dinç, Mehmet
81. Sürdürülebilir Kalkınma Çağı Sachs, Jeffrey D.
82. Lydia Arkeolojisi Gyges'ten Büyük İskender'e Roosevelt, Christopher H.
83. Balıkesir Gastronomi Atlası Akkor, Ömür
84. Kent Ağaçları ve Süs Bitkilerinde Bakım ve Budama Esasları
85. Tire'de Aydın Sancağının İlk Sancakbeyi : Halil Yahşi Bey Vakıfları ve Vakfiyesi haz. A. Levent Ertekin
86. Polatlı Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Koç, Kadim-Talay, Fatih
87. Toplumsal Akit Lehine Tezler
88. 1. Uluslararası Sigorta Sempozyumu Oksay, Suna
89. Türkiye'de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Ergin, Osman Nuri
90. Pişmiş Toprak Taşıyıcı Döşeme Bloklarının Rasyonalizasyonu Üzerinde Bir Deneme Toydemir, Nihat
91. Betonarme Kabukların Hesap ve Yapımına Giriş Paduart, Andre
92. Samsun Yemekleri
93. Beypazarı Mutfağı Torun, Gülten- Ertürk, Seniye
94. Güneş Mimarlığı Demirbilek, Nur- Irklı Demet
95. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Kongre Kitabı 13-14 Kasım 2001
96. Tarih İçerisinde Türk Resim Sanatından Bir Kesit
97. Türkiye'de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu Avcı, Nadir
98. Anadolu Kilimlerinden Örnekler Durul, Yusuf
99. Osmanlı Tezyinatı Doğanay, Aziz
100. Cumhuriyet Gelinleri Taşpınar, Ayten
101. Çizgilerle Tarsus'tan Anamur'a Aykın, Ertan
102. Cizre İç Kalesi'nin Tarihi Süreçteki Yeri ve Önemi Eriş, Metin
103. Suşehri İlçesi Yerbilim Verileri
104. Malatya Kültür ve Tabiat Varlıkları Rehberi
105. İmar ve Şehir Planlama Mevzuatının Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığına ve Şehir Planlamasına Etkileri
106. Endüstri Tasarımı Küçükerman, Önder
107. Orman Yangınları ile Mücadele
108. Deprem Gerçeği ve Yaşanan Tecrübeler ile Çıkarılan Dersler
109. Anadolu Selçukluları'nın Taş Tezyinatı Ögel, Semra
110. Teşan Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu Aydemir, Yaşar
111. Babaeski, Kırklareli ve Tekirdağ Camileri Tuncel, Mehmet
112. Remzi Oğuz Arık Armağanı Çongur, H. Rıdvan
113. Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri Duran, Remzi
114. Geçmişten Günümüze Ankara Ticaret Tarihi Gümüşel,Günseli
115. Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi
116. Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları Tuna, Numan- Öztürk, Jean- Velibeyoğlu, Jale
117. Agora, Kadifekale, Birinci ve İkinci Halka Konut Bölgeleri Kutlu, Gökhan
118. Nemrut Dağı- Arkeolojide Yeni Yöntemler
119. İzmirlilerin Tarih ile İlişkisini Güçlendirme Projesi Kutlu, Gökhan
120. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Aktulga, Erdal
121. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Suher, Esad
122. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Zakarya Mildanoğlu
123. Engelsiz Foça Sönmez, İpek Özbek
124. Osmanlı Belgelerinde Balıkesir Alikılıç, Dündar
125. Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik Dinçer, Ebru Erdönmez- Can, Aynur
126. Çizgi ve Rengin Peşinde 55 Yıl
127. Sabancı Hat Koleksiyonu Yazansoy, Cenap- Karahan, Abdülkadir
128. Muğla'da 100 Yılda Kadın
129. Metin And'a Armağan Koz, Sabri
130. Türkiye Folkloru El Kitabı Alangu, Tahir
131. Halk Eğitimine Giriş Geray, Cevat
132. 100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası (1980-2023) Bengi, Derya- Zat
133. İstanbul Senin İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı Altınçekiç, Hakan- Tunçel, Sabit
134. Türkiye’de Şehirler ve İçkaleler Demir Çağından Selçuklulara Redford, Scott- Ergin, Nina
135. İznik Tarihçesi ve Eski Eserleri Eyice, Semavi
136. Bodrum Halk Yapı Sanatından Bir Örnek
137. Tanrılar ve Tanrıçalar Kulaçoğlu, Belma
138. İstanbul Mimarisi için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi Demircanlı, Yüksel Yoldaş
139. Balıkesir Kent Rehberi
140. Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Balıkesir
141. Turizm Rehberi
142. Japon Sanatının 5000 Yılı Terzioğlu, Öykü
143. Anadolu Medreseleri Kuran, Aptullah
144. Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u Uymur, Zeynep
145. Diyarbakır Sur'da Değiş(tiril)en Mekanlar ve Hikayeler
146. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları
147. Bir Zamanlar İstanbul Şahenk, Hilmi
148. Zağnos Mehmet Paşa Camii Öncü, Faruk
149. Fatma Sultan ve Kızı Sitti Hatun'un Türbesi Karabulut, Koray- Bodur, Erol
150. Anadolu Uygarlıklarında Takı Köroğlu, Gülgün
151. Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları Özdoğan, Mehmet
152. Arkeoloji Macerası Kale, Senem- Akgül, Gökçe
153. Yunanistan'daki Türk Eserleri Çam, Nusret
154. Osmanlı Dönemi Gaziantep Mahalleleri ve Bey Mahallesi Akkaya, Zeynep

 

Tüm Haberler