Ana içeriğe atla
Kütüphanelerde İklim Krizi

Kütüphanelerde İklim Krizi

02.10.2023

2016 yılından beri yaşanan en sıcak gün 6 Temmuz 2023 olarak tarihe geçti. Yüksek sıcaklıkların temel sebebi hepimizin bildiği ve tartıştığı üzere, iklim krizi ve buna bağlı olarak kuraklık. Akademik araştırmalar hızla bu konuya yönelirken; üniversite ve şehir kütüphanelerinin rafları da “iklim” başlığına genişçe yer ayırıyor, yayınevleri “iklim” serisi hazırlayarak kamuoyunu hem bilimsel verilerle uyarıyor hem de bunların sosyal, ekonomik izdüşümlerini yorumluyor. “Yaşam hakkı” ilkesi, artık “iklim hakkı” unsurunu da kapsıyor. Tüm canlılar için yaşanabilir bir dünya inşa etmek üzere politikalar geliştirilmesi uluslararası kabul görmüş bir gerçek.

Yaşadığımız kriz evresini tüm süreçleriyle öğrenmek istiyorsanız; ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezindeki “iklim” başlıklı kaynaklardan ücretsiz şekilde yararlanabilirsiniz. Çevrimiçi olarak inceleyebileceğiniz yayın kataloğunda bulabileceğiniz konu başlıkları ise şöyle:

  • İklim değişikliği için yerel çözümler,
  • Türkiye’deki durum ve bildirilere dair kaynaklar,
  • Değişen iklim koşullarında yaşam ve bunlardan doğabilecek sorunlar,
  • İklimin kentler üzerindeki etkileriyle detaylandırılabilecek ÇEKÜL Kent Arşivi.

İklim kitaplarının işlevi

Bu kaynaklarla, kentlerdeki değişimler sonucu yaşanan farklılıklar karşılaştırılabilir, iklim değişikliğinin sonuçları üzerine nitelikli bir çalışma envanteri oluşturulabilir. Küresel iklim değişikliği üzerine geçmişte neler söylendiği ve bu söylemlerin nasıl evrildiği saptanabilir.

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinde, iklimin çevreyle bağlantısı konusunda detaylı bir araştırma yapacak kişileri ortalama 2 bin kitap bekliyor. Araştırma başlığınıza “iklim değişikliği”, “küresel ısınma”, “iklim krizi” başlıklarının yanı sıra “çevre”yi de eklemenizi öneririz. Yayın kataloğunda detaylı bir tarama yaparak çok daha fazla veriye ulaşın:

http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/

Tüm Haberler