fbpx Araştırma ve Yayınlar | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Araştırma ve Yayınlar

  1. Ağaçların Diliyle Kentim Öğretmen Kılavuzu (2018). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  2. Akkemik, Ü. (2014). Ağaçların dilinden. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  3. Akkemik, Ü. (2017). İstanbul’un doğal bitkileri. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  4. Akseki-İbradi Havzası [Harita]. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  5. Aktaş, R. (2011). Ex-change İstanbul - Marseille ; endüstri mirasını görünür ve anlaşılır kılmak = Ex-change: İstanbul Marseille ; the industrial architectural heritage, developing awareness and visibility. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  6. Altın Üçgen; Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı (Aydın-Denizli-Muğla) (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  7. Anadolu’da kırsal yaşam ve mimarlık. (2015). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  8. Arısoy, A. (2014). Yeldeğirmeni deneyimi: Kentsel yenilemeye farklı bir yaklaşım. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  9. Arısoy, A. & Altun, A. O. (2016). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2015. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  10. Arısoy, A. & Altun, A. O. (2017). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2016. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  11. Arısoy, A. & Altun, A. O. (2018) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2017. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  12. Bakshi, A. (2007). Kapadokya onarım rehberi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı .
  13. Başgelen, N. (2009). Kaleli kentleriyle Türkiye. İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları-ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Bursa Büyükşehir Belediyesi-Osmangazi Belediyesi
  14. Belgrad Ormanı: Sorunlar ve çözüm yolları. (2013). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  15. Belli, O. (Ed.). (2004). Güneşin doğduğu yer: Doğubayazıt Sempozyumu. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  16. Birgi kültürel mirası korumaya yönelik stratejik eylem planı (2017). ÇEKÜL Vakfı-Ödemiş Belediyesi.
  17. Boydak, M. (2004). Çevre sorunları ve sivil toplum: Dünya ve Türkiye’de çevreye bakış. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  18. ÇEKÜL Kültürel Miras Eğitim Programı: Eğitimci Kılavuzu (2010). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  19. ÇEKÜL, OMAG, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri-Birinci ara rapor.(2017).
  20. ÇEKÜL, OMAG, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri-İkinci ara rapor.(2017).
  21. ÇEKÜL, OMAG, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri-Üçüncü ara rapor.(2017).
  22. ÇEKÜL, OMAG, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri-Dördüncü ara rapor.(2018).
  23. Çukurova doğa ve kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  24. Çukurova kültürel rotalar sistemi mekansal planlama rehberi  (2014). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  25. Dalkılıç, N. (2007). Midyat: Kültürel zenginliğin korunması. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  26. Dedehayır, H. (2009). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2008. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-İzmir Büyükşehir Belediyesi.
  27. Dedehayır, H. (2010). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2009. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  28. Dedehayır, H. (2010). Koruma bilincinin gelişim süreci. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  29. Dedehayır, H. (2011). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2010. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  30. Dedehayır, H. (2012). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2011. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  31. Dedehayır, H. (2013). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2012. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  32. Dedehayır, H. & Değirmenci, M. (2013). Kent tarihi müzeleri ve arşivleri. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  33. Dedehayır, H. (2014). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2013. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Payas Belediyesi.
  34. Denizli’nin Geleceği: Yol haritası 2010-2013 (2009). ÇEKÜL Vakfı-Denizli Belediyesi.
  35. EkoRota Bartın doğal ve kültürel koridorların haritalanması(2016). ÇEKÜL Vakfı-Bartın Üniversitesi-BAKKA.
  36. Elbistan kültürel mirası korumaya yönelik stratejik masterplan ve tasarım rehberi (2016). ÇEKÜL Vakfı-Elbistan Kaymakamlığı.
  37. Endüstri Mirası Eğitim Paketi (2010). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  38. Endüstri Mirası Öğretmen Kılavuzu(2017). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  39. Gaziantep’te kültür yolu üzerindeki dini yapılar. (n.d.). ÇEKÜL Vakfı-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.
  40. Gaziantep’te kültür yolu üzerindeki camiler. (n.d.). ÇEKÜL Vakfı-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.
  41. Gaziantep kültürel rotalar sistemi mekansal planlama rehberi (2014). ÇEKÜL Vakfı- Tarihi Kentler Birliği.
  42. Gaziantep’te sivil mimari zenginliği Bey Mahallesi. (n.d.). ÇEKÜL Vakfı-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.
  43. Geleceği birlikte yaşatmak: Tarihi Kentler Birliği 15. Yıl (2017). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  44. Geray, U. (1999). Sivil toplum örgütleri ve etik. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  45. Göller Bölgesi etkileşim planı (Afyon-Burdur-Isparta) (2012). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  46. Görgülü, Z. & Dedehayır, H. (2007).Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2006. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Kadıköy Belediyesi.
  47. Görgülü, Z. & Dedehayır, H. (2008). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2007. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.
  48. Güney Marmara kırsal miras strateji planı(2013). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  49. Gürsakal, N. (2012). Osmanlı coğrafyasında mahalle kültürü. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi- ÇEKÜL Vakfı- Tarihi Kentler Birliği.
  50. Halifeoğlu, F. M. (2008). Geleneksel konut, aile ilişkisinin sürdüğü bir yerleşim Savur. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  51. İpek Yolu-Kültür yolu [Harita]. (2012). ÇEKÜL Vakfı.
  52. Kapadokya stratejik yön planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir) (2012). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  53. Karataş, E. (2015). Kültür rotaları planlama rehberi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  54. Karataş, Esra (2018). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  55. Kelkit Havzası kültürel rotalar sistemi mekansal planlama rehberi (2014). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  56. Kendini koruyan kent Birgi (broşür).(2018). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  57. Kendini Koruyan Kentler Alan İnceleme Raporu: İbradı (2018). ÇEKÜL Vakfı.
  58. Kendini Koruyan Kentler Alan İnceleme Raporu: Şebinkarahisar(2018). ÇEKÜL Vakfı.
  59. Kendini Koruyan Kentler Alan İnceleme Raporu: Tamzara (2018). ÇEKÜL Vakfı.
  60. Kendini Koruyan Kentler Alan İnceleme Raporu: Uçmakdere (2018). ÇEKÜL Vakfı.
  61. Kendini Koruyan Kentler Saha Raporu: Arsuz (2017). ÇEKÜL Vakfı.
  62. Kendini Koruyan Kentler Saha Raporu: Erzin (2017). ÇEKÜL Vakfı.
  63. Kendini Koruyan Kentler Saha Raporu: İbradı (2017). ÇEKÜL Vakfı.
  64. Kendini Koruyan Kentler Saha Raporu: Melikgazi (2017). ÇEKÜL Vakfı.
  65. Kendini Koruyan Kentler Saha Raporu: Uzunköprü (2017). ÇEKÜL Vakfı.
  66. Kırmızı ceket/Kentler çocuklarındır (2005). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  67. Kuşadası doğa ve kültür rotaları planlama ve uygulama rehberi (2016). ÇEKÜL Vakfı- Kuşadası Belediyesi.
  68. Kültürel Miras Eğitim Çalışmaları, Minik Arkeologlar: Eğitimci Kılavuzu (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  69. Kültürel Miras Eğitim Çalışmaları, Suyun İstanbul Yolculuğu: Eğitimci Kılavuzu (2011). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  70. Kentimin Öyküsü Öğretmen Kılavuzu (2016). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  71. Kentimin Öyküsü Payas Öğretmen Kılavuzu (2016). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  72. Map and guide to Sinan’s architecture in Istanbul [Harita]. (2007). ÇEKÜL Vakfı.
  73. Masatlı, M. (2003). Bahçesaray adında bir gezegen. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  74. Merzifon kültür odaklı stratejik yol haritası ve eylem planı (2014). ÇEKÜL Vakfı-Merzifon Belediyesi.
  75. Mimar Sinan eserleri İstanbul gezi haritası [Harita]. (2007). ÇEKÜL Vakfı.
  76. Mimar Sinan eserleri-II: Trakya gezi haritası [Harita]. (2007). ÇEKÜL Vakfı.
  77. Mimar Sinan eserleri-III: Mostar’dan Mekke’ye gezi haritası [Harita]. (2009). ÇEKÜL Vakfı.
  78. Muğla doğa ve kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  79. Oktay, N. (2010). Kendini koruyan kentler: 1: Gaziantep. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  80. Oktay, N. (2010). Kendini koruyan kentler: 3: Sivas. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  81. Oktay, N. (2011). Kendini koruyan kentler: 4: Mardin. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  82. Oktay, N. (2013). Kendini koruyan kentler: 5: Bursa. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  83. Oktay, N. (2013). Kendini koruyan kentler: 6: Edirne. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  84. Osmaniye doğa ve kültür rotaları planlama ve uygulama rehberi (2016). ÇEKÜL Vakfı-Osmaniye Belediyesi.
  85. Osmaniye kültür odaklı stratejik yol haritası ve eylem planı (2015). ÇEKÜL Vakfı -Osmaniye Belediyesi.
  86. Osmanlı coğrafyasında çarşı kültürü ve çarşılar (2010). Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi- ÇEKÜL Vakfı- Tarihi Kentler Birliği.
  87. Osmanlı çarşıları atlası (2010). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Bursa Büyükşehir Belediyesi.
  88. Özesmi, D. (2003). Van-Bitlis yöresinin geofitleri (soğanlı, yumrulu, rizomlu bitkileri): Tehlikeler ve koruma. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  89. Özesmi, D. (2004). Ağlayan gelin ve Adıyaman lalesi üretici rehberi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  90. Özgünaydın, L. (2002). “7 Bölge 7 Kent”: Türkiye’de doğal-kültürel varlıkları koruma-bütünleştirme projesi fotoğraf sergisi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  91. Parise, M., Galeazzi, C., & Bixio, R. (Eds.). (2017). Hypogea2017 Proceedings of Internatiol Congress of Speleology in Artificial Caves 6/10 March 2017, Cappadocia, Turkey.
  92. Payas kültürel mirası korumaya yönelik stratejik masterplan ve tasarım rehberi (2016). ÇEKÜL Vakfı- Payas Belediyesi.
  93. Payas şenlendirme projesi sonuç raporu (2015). ÇEKÜL Vakfı-Payas Belediyesi.
  94. Polat, R. (2010). Birlikte 20 Yıl. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  95. Pürlü, K. (2009). Gürün kültür envanteri. Ankara: Gürün Kaymakamlığı-ÇEKÜL Vakfı.
  96. Rehberim Doğa Öğretmen Kılavuzu (2016). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  97. Sarı, M. (2000). İnci kefali bilgiler ve mevzuat. ÇEKÜL Vakfı.
  98. Sarı, M. (2001). Van Gölü inci kefali. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  99. Sempozyum "Geçmişten geleceğe Kuşadası 2" "Kültür-koruma, turizm, çevre-kıyı yönetimi" : 15-19 Ekim 2008. (2008). Kuşadası: Kuşadası Belediyesi- ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
  100. Sinan’a saygı gezi haritası: İstanbul’un ötesi [Harita]. (2012). ÇEKÜL Vakfı.
  101. Sinan’a saygı gezi haritası [Harita]. (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  102. Sinanın ardından bakmak: Sinana saygı fotoğraf yarışması-2008: Looking beyond Sinan: Respect to Sinan photo competition-2008. (2008). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  103. Soydemir, F. & Ağca, V. (Ed.). (2014). Tosya evleri. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  104. Soyukaya, N. (koor.). (2013). Mardin kültür envanteri. Mardin: T.C. Mardin Valiliği-ÇEKÜL Vakfı.
  105. Sözen, M. (2006). Gelenekten geleceğe Anadolu’da yaşama kültürü. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Creative Yayıncılık.
  106. Sürdürülebilir kültür turizmi için kamu-yerel-sivil-özel işbirliği (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  107. Şerifoğlu, A., Esengil, R., Özkan, Ü. (ed.). (2006). Kuşadası doğal ve kültürel kimliğini yeniden kazanıyor. ÇEKÜL Vakfı-Kuşadası Belediyesi.
  108. Talınlı, İ. (1998). Sorularla çevre. İstanbul: Creative-ÇEKÜL Vakfı.
  109. Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2014 (2015). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  110. Taş, Ş. (2017). Sekoyana’nın kapıları. İstanbul: Doğan Egmont-ÇEKÜL Vakfı.
  111. Tunçağ, S. (2010). Kendini koruyan kentler: 2: Birgi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  112. Trakya ağ eylem planı (2013). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  113. Trakya birleştirici güç; doğa, su, kültür strateji planı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ) (2012). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  114. Uçkan, E. & Uçkan, Y. (2002). Eskişehir Odunpazarı evleri. Eskişehir: ÇEKÜL Vakfı-Kültür Bakanlığı.
  115. Uluslararası Osmanlı coğrafyasında mahalle kültürü sempozyumu: 13-16 Ekim 2011/Mahallede hayat var (2012). ÇEKÜL Vakfı-Bursa Büyükşehir Belediyesi-Tarihi Kentler Birliği.
  116. Van Gölü Havzası kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  117. Vardar, S. (2010). Küçük Menderes araştırmaları-Makaleler. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  118. Vardar, S. (Ed.). (2017). Küçük Menderes araştırmaları (KÜMAR) 2. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı Küçük Menderes Araştırmaları Merkezi.
  119. Yanardağ, S. (2015). Evini arayan ardıç tohumu. İstanbul: Doğan Egmont-ÇEKÜL Vakfı.
  120. Yaşamış, F. (2003). Çevresel etki değerlendirmesi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.
  121. Yeşilırmak kültürel rotalar sistemi mekansal planlama rehberi (2014). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.
  122. Kaleli Kentler Sempozyumu “Savunma hatlarından yaşama alanlarına kaleler”, (2010). Bursa Büyükşehir Belediyesi-Osmangazi Belediyesi- ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.