ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi - Mart 2022 Bülteni | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi - Mart 2022 Bülteni

SİNAN'A SAYGI PROJESİ KOLEKSİYONU

Mimar Sinan, bizi Anadolu topraklarına bağlayan en önemli değerlerden biri. ÇEKÜL Vakfı, 1990 yılında yoğun birikiminin ışığında, ünlü mimarın adını ve eserlerini, doğduğu kent Ağırnas'tan başlayarak izlemeyi ve üretimlerini Anadolu insanıyla buluşturmayı hedefleyen Sinan'a Saygı Projesini başlattı. Ortak duyarlılıkları kendi çatısı altında biraraya getiren ÇEKÜL Vakfı, ilk adımda Sinan eserlerini saracak toplumsal bilinç ve sahiplik duygusunu yaratmaya çalıştı; temsilciliklerinde desteği ile envanter oluşturulması sorumluluğunu üstlendi. Yazmalarda adı geçen 450'den fazla eserin yer aldığı Mimar Sinan Envanteri girişimini Sinan'ın eserlerini tanıma, fotoğraflama ve günümüzdeki durumlarını belgeleme çalışmaları izledi. Sinan'a Saygı Projesi Koleksiyonu, bu zengin referansla, Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini inceleyen kitap, makale ve fotoğraflardan oluşturuldu. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi bu koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Çizim: Y. Metin Keskin

KİTAPLIKTAN SEÇKİLER

 

DÜNDEN BUGÜNE TARİHİ İSTANBUL ÇARŞILARI

Çarşılar, tarih boyunca ticaret ve günlük hayatın en önemli durak noktalarından biri olmuştur. Türklerin yarı göçebe yaşantıdan yerleşik hayata geçişi, İslamiyet'i benimsemelerinden İstanbul'un fethine kadar devam eden süreçte ticaret bölgeleri ve pazarlar genişleyip büyüyerek kent hayatının önemli bir merkezi haline gelmiştir.
Mehmet Taner Koltuk'un editörlüğünde hazırlanan ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yayımlanan kitapta geleneksel çarşı yapılarından han, bedesten, arasta ve çarşı kavramları ele alınıyor; konu, İslam ve Türk Kültüründe Çarşılar, Osmanlı'da Ticaret başlıkları altında inceleniyor. İstanbul çarşıları bu yayında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığındaki orijinal belgelerden edinilen bilgilerle derinlemesine incelenirken, tarihi bilgilere zengin görsel materyal de eşlik ediyor.

TRAKYA'DAKİ IŞIK: KEPİRTEPE ENSTİTÜSÜ

Cumhuriyet tarihinin etkileri çok geniş bir alana yayılan eğitim kurumu Köy Enstitüleri, belgesel sinemadan edebiyata, akademiden günlük basına pek çok alanda ele alınmaya devam ediyor. Anadolu'nun birçok kentinde imece usulüyle kurulan ve çoğu eğitim olanaklarından uzak, yoksul gençlere nitelikli bir eğitim imkânı sunan enstitülerden biri de Trakya Kepirtepe'de açılmıştı. Köy Enstitülerinin 73'üncü kuruluş kutlamaları kapsamında düzenlenen "Trakya'daki Işık: Kepirtepe Köy Enstitüsü" konulu çalıştay, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği ve Lüleburgaz Belediyesinin ortaklığında yapıldı. Çalıştayda çağdaş, demokratik ve bilimsel eğitim merkezleri olarak köy enstitüleri incelendi. Çalıştayın çıktısı olan kitap Kemal Kocabaş tarafından kaleme alındı. "Köy Enstitüleri ve Kepirtepe Köy Enstitüsü Tarihi"; “Kepirtepeliler Anlatıyor”; “Çalıştay Bildirileri”; “Yeniden İmece ve Basında Kepirtepe Köy Enstitüsü” bölümlerden oluşan kitapta enstitüye ait fotoğraflar da bulunuyor. Tıpkı Köy Enstitüleri gibi, kendisi de imeceyle hazırlanan kitap, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği tarafından yayımlandı.

 

KAZI BAŞKANININ KARAVANASI

Muhibbe Darga, hiyeroglif ve çizi yazısındaki uzmanlığı ile bilinen, Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından biridir. Kazı karavanasının iyi ve doyurucu olması gerektiğine inanan, kazılardan sonra yenilen güzel yemeklerin ve yapılan hoş sohbetlerin gençleri mutlu ettiğini; heveslerini arttırdığını söyleyen Muhibbe Darga'nın bilinen bir diğer önemli özelliği, çalıştığı ve başkanlık ettiği birçok kazıda öğrencilere ve işçilere yemek hazırlamasıdır. Darga, çevre köylerden topladığı yemek tariflerini özgün katkılarıyla zenginleştirerek  eşe dosta ikram edişiyle hatırlanıyor. Kazı Başkanının Karavanası: Arkeolojinin Delikanlısından Yemek Tarifleri kitabı, yemek tariflerinin yanında Muhibbe Darga'nın anılarına da yer veriyor. Can Yayınlarının Kırk Merak dizisinden çıkan kitap, arkeoloji meraklılarının ve yemek yapmayı sevenlerin ilgisini çekecek türden.

YÖRÜK OBASINDAN ÖDEMİŞ OVASINA BİRGİ

Antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, bugün tarihi dokusu ve geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor. Evleri, konakları, camileri, türbeleri, hanları, hamamları ve daha birçok sanat eseriyle Batı Anadolu'nun kendini koruyabilen nadir kentlerinden biri, Birgi. 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine dâhil edilen kent, Kentsel Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Bu kitap, Ödemiş Belediyesinin ev sahipliğinde; Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Ödemiş Kaymakamlığının işbirliğiyle 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Yörük Obasından Ödemiş Ovası'na Uluslararası Birgi Sempozyumu"nun ürünüdür. Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayınlarından çıkan kitap; tarih, kültür, sanat, mimarlık, turizm, siyaset ve ziraata kadar uzanan geniş bir alana yoğunlaşıyor. Kitabın editörlüğünü Turan Gökçe ve Özer Küpeli üstlenmiştir.
 

.

ADMONT ABBEY KÜTÜPHANESİ

Admont Abbey Kütüphanesi, 1776 yılında Avusturya'da inşa edilmiş. Kütüphane, hem dünyanın en eski manastır kütüphanesi hem de dünyadaki en geniş kitap koleksiyonuna sahip manastır kütüphanesi olarak biliniyor. Bu koleksiyon, bünyesinde 70 bin cilt antik kitap ve bin 400'den fazla el yazması eser bulunduruyor. Zengin dermesinin yanı sıra insanın bilgiye ulaşmasının evrelerini gösteren tavan freskoları da etkileyici nitelikte. Kütüphane aynı zamanda ilginç kapı tasarımlarına da sahip. Kapı olarak, hemen fark edilmeyen "gerçekçi" sahte kitap dikenleri (sahte kitaplar) kullanılmış.

ATATÜRK KİTAPLIĞI

Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet Döneminin ilk kütüphanelerinden. İlköğretimden üniversite öğrencisine, akademisyenlerden uluslararası araştırmacılara çok geniş bir okur kitlesinin kullanımına açık, ülkemizin en fonksiyonel kütüphanelerinden biri olana Atatürk Kitaplığının koleksiyonunda nadir eserler, süreli yayınlar, görsel albümler, eski haritalar ve kitaplar bulunuyor. Kütüphanede 50 bine yakın özel koleksiyon da yer alıyor. Araştırmacılar ve okurlar Atatürk Kitaplığından ödünç kitap uygulamasından faydalanabiliyor, eski ve yeni eserleri dijital ortamda (CD) edinebiliyor ve fotokopi hizmeti alabiliyor.