Ana içeriğe atla
Ayaş Evlerine Yakın Bakış

Ayaş Evlerine Yakın Bakış

14.04.2022

M. Faruk Soydemir’in kaleme aldığı ve 2018 yılında yayımladığı Ayaş Evleri, Ankara’nın kuzeybatısında yer alan ve aralarında Hitit, Frigya, Galat ve Roma’nın da bulunduğu pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ayaş’a odaklanıyor. Sınırları içinde 250’ye yakın cami, çeşme, konak gibi sivil mimarlık yapısı barındıran Ayaş, dar sokakları ve yeşillikler içinde birbirine yaslanan evleriyle geleneksel Türk evlerinin tipik bir örneğini oluşturur. İki ya da üç katlı bu evlerde alt katlar taş, üst katlar ise ahşap ve kagir yapıdadır, tarih duygusu canlıdır.   

Ayaş Evleri, 2004 yılında cephe düzenlemesiyle başlayan korumaya projeleri ve devamındaki çalışmaları anlatıyor. M. Faruk Soydemir bu çerçeve içinde Ayaş’ın tarihi, Ayaş evlerinin genel özelliklerini, koruma çalışmalarını aktarırken, tescilli Ayaş evlerinden örnekler de vererek, Ayaş’ın kültürel mirasını yeniden vurguluyor. Hem kentin kültürel mirasının belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem de koruma çalışmalarıyla ilgili güncel uygulama ve bilginin, koruma alanında eğitim gören öğrencilere fayda sağlaması amacıyla kaleme alınan kitap, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınıdır.

Tüm Haberler