Ana içeriğe atla
Anadolu Araştırmaları

Anadolu Araştırmaları

İstanbul’un tarihi boyunca kültür ve bilim alanında önemli bir merkez olan Beyoğlu bölgesi son yıllarda Türkiye’nin en önemli akademik araştırma adacıklarından biri haline gelirken, bu zengin araştırma bölgesinin ortasında, ÇEKÜL Vakfı’nın Anadolu’da kültürel ve doğal mirası koruma hareketlerinin belleği niteliğindeki arşiv ve kütüphanesi, ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları başlığı altında yeni bir boyut kazanıyor.

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları, Vakıf bünyesinde özellikle kültürel mirasın korunması konusunda bilimsel araştırmalar sürdürüyor. ÇEKÜL’ün kamu, yerel, sivil ve özel kesimleri bir araya getirme geleneğine sahip çıkıyor. Türkiye’deki araştırma ortamında, özellikle yerel ve sivil değerlerin de var olması ve gelişmesi için çaba sarf ediyor. Bilgi birikimini gönüllülük ruhu ve akademisyen titizliğiyle toplumla paylaşıyor.