Ana içeriğe atla

Çarşamba Kent Toplantıları

ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşundan günümüze sürdürdüğü hedefler doğrultusundaki çalışmaları, 2000 yılından bu yana geliştirdiği yöntemlerle doğal, tarihsel, kültürel mirasın anlam ve niteliğine uygun olarak verimli sonuçlara ulaşıyor. ÇEKÜL'ün son yıllarda geliştirdiği yöntemlerden biri de ÇEKÜL Evi'nde gerçekleştirilen ÇEKÜL Çarşamba Toplantıları". ÇEKÜL Çarşamba Toplantıları ile kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği ilkesine bağlı olan birikimli, deneyimli insanların özverili çabalarının sonuçları görünür bir düzeye ulaşmaya başladı. Toplantılarla, Anadolu kentlerinde devam eden koruma çalışmalarına yön vermek amaçlanıyor. Toplantılar çerçevesinde, Anadolu kentlerinin koruma çalışmalarına destek verilerek, sürmekte olan koruma çalışmalarına yön verecek yol haritaları oluşturuluyor.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında her çarşamba yapılan toplantılarda ÇEKÜL Uzman Ekibi,Anadolu’da her ölçekteki yerleşim yerlerinin  yöneticileri  ve kent temsilcileri tasarım, uygulama, işlevlendirme ve yeni kavramlar, yaklaşımlar etrafında bir araya geliyor. Kentler bu toplantılarda rapor ve sunumların eşliğinde doğal-kültürel varlıklarını tanıtarak, kendi çalışmaları, projeleri ve geleceğe dair planlarını Metin Sözen ve uzman ekibine sunuyor. Bu kentlerde bilim insanları, uzmanlar ve uygulamada deneyimli kişilerin gönüllü desteğiyle yürütülmesi planlanan projeler inceleniyor, başlayan çalışmaların takibi yine uzmanlar tarafından yapılıyor. Toplantı sonunda Metin Sözen ve uzman ekibi değerlendirmede bulunuyorlar. Müze çalışmaları, restorasyon, yeniden işlevlendirme, sokak sağlıklaştırma, somut olmayan kültürel miras, kültür envanteri, çevre koruma gibi çeşitli koruma projelerinin tüm süreçleri ile ilgili danışmanlık desteği sağlanıyor.

 

ÇEKÜL Uzman ekibi

Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Vakfı Başkanı), Mithat Kırayoğlu (ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı/Mimar), Hasan Özgen (ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi/TKB Danışma Kurulu Üyesi/Yönetmen), Hurşit Arslan (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi), Sinan Polvan (ÇEKÜL Vakfı Danışma Kurulu Üyesi/Mimar/Bahçeşehir Üni. Öğretim Görevlisi), Metin Keskin (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Mimar), Nüvit Bayar (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Mimar-Restoratör), Erden Güven (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Mimar),  Namık Kemal Döleneken (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Şehir Plancısı),  Timur Çelik (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Mimar), Nadir Mutluer (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Tasarımcı), Aydan Hacaloğlu (ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi/Mimar), Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı/Mimar), Sena Durmaz (ÇEKÜL Vakfı/ Sanat Tarihçisi), Levent Geçkalan (ÇEKÜL Vakfı/Uzm. Sanat Tarihçisi).