ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi zenginleşiyor | ÇEKÜL

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi zenginleşiyor

04.08.2016

Yazılı ve görsel binlerce belgeyi bünyesinde barındıran ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi kütüphanesi her geçen gün zenginleşiyor.

Kütüphanemize yeni dahil olan kitapların birkaçını sizinle paylaşmak isteriz.

Bilgi belge merkezi, katolog tarama sistemi, ziyaret ve diğer tüm ayrıntılar ve sorularınız için http://cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-belge-merkezi adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. 

Rengârenk Beşiktaş

Dinlerin kaynaştığı, tarih ile bugünün buluştuğu bir kavşak, bir Boğaziçi cennetidir Beşiktaş. Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan Rengârenk Beşiktaş adlı kitap, ismiyle müsemma bir çalışma. Kitap Beşiktaş’ın tarihi mekânlarını, eserlerini, semtlerini, gece-gündüzünü,  mavi boğazını, yemyeşil bahçelerini, siyah-beyaz renklerine âşık Beşiktaş’ı rengârenk fotoğraflarla okuyucuya sunuyor. Kitabın sayfaları arasında ilginç anekdotlar var: Pando Amcanın artık kapalı olan kahvaltı dükkânı, bir zamanlar Mimar Sarkis Balyan’a ait Galatasaray Adası, Dolmabahçe Sarayı, Tarihi Balık Pazarı, tarihi dokusunu koruyan Arnavutköy, yanaşık düzendeki konut yapısının hâkim olduğu Muradiye Mahallesi ve daha birçok ayrıntı, rengârenk Beşiktaş’ı keşfe davet ediyor.

EWAGLOS: Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces

EwaGlos: European Illustrated Glossary for Consevation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces (Duvar Boyama ve Mimari Yüzeylerde Koruma Terimleri İçin Avrupa Resimli Sözlüğü), Karabük Üniversitesi, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Malta, Romanya, İspanya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 7 farklı ülkeden 9 üniversite ile birlikte hazırlandı. Sözlük İngilizce, Bulgarca, Hırvatca, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Lehçe, Romence, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 11 dilde oluşturulmuştur.

Antalya: 1502-1603, Yönetenler, Yaşamlar, Yaşanmışlıklar, Yapılar

Akdeniz’in tarihi mekânlarına sahiplik yapar Antalya kenti. Bu mekânlar yanında tarihi kişilikleri de önemlidir. Cemil Cahit Sönmez tarafından kaleme alınan ANTALYA: 1502-1603, Yönetenler, Yaşamlar, Yaşanmışlıklar, Yapılar adlı Kitap, 1502-1603 döneminde Antalya’da yaşamış Osmanlı devlet adamlarının hayatları ve Antalya’daki eserlerini merkez alınmış. Kitap sadece Antalya’nın değil, Osmanlı’nın tarihine de ışık tutmaktadır.

Tire Güme Dağı Çiçekli Bitkileri

Ülkemizde ekosistem son dönemde farklı tehditlerin etkisi altında kalmışsa da Tire hâlâ, sahip olduğu bitki zenginliği açısından önemli bir yere sahip. Tire Güme Dağı Çiçekli Bitkileri adlı kitap, kentin zengin çiçekli bitkilerine ışık tutuyor. Araziden alınan bitki örnekleri incelenerek elde edilen bulgular ışığında varlığı tespit edilen bitki türleri isimlendirilerek kitap haline getirilmiş. Alanında uzman araştırmacıların çalışması neticesinde 81 familyaya ait 363 takson resimlenmiş, taksonlar çiçek renklerine göre gruplandırılıp, her taksonun familya, bilimsel ve Türkçe isimleri, çiçeklenme, yaşam formu ve habitatı hakkında bilgi verilmiştir. 2011-2013 yılları arasında Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tire Belediyesinin ortaklığı ile gerçekleştirilen bu çalışma, Tire Belediyesi tarafından yayınlanmıştır.

5. Hitit Festivali Komitesi: Çorum Tarihi

7-8 bin yıllık mirasın sahibi olan Çorum, Anadolu’nun kadim kentlerinden biri. Hatti ve Hitit uygarlığından Cumhuriyete kadar uzanan tarihiyle Çorum, önemli bir yere sahip. Yayınladığı kitaplarla kent kültürüne önemli katkılar sunan Çorum Belediyesi, Çorum’un zengin tarihine ışık tutuyor. 1986 yılında 5. Hitit Festivali Komitesi ve ODTÜ hocalarıyla birlikte kaleme alınmış Çorum Tarihi adlı bu kitap, araştırmacıların yeniden faydalanması için tıpkıbasım olarak yeniden yayınlanmış. Kitapta neolitik dönemden 1980’lere kadar Çorum’un tarihi, esnafı, ekonomik ve tarım yapısı, müzeleri, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri, madencilik ve benzer konular hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Osmanlı Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aşiretleri

Arşivlerimiz her ne kadar zengin olsa da gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen birçok belge var. Yayınladığı kitaplarla kent kültürüne önemli katkılar sunan Çorum Belediyesi, bu zengin vahadan beslenen bir kitapla karşımızda. Osmanlı Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aşiretleri adlı bu çalışma, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından Hacı Haldun Şahin tarafından hazırlanmış. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bulunan Çorum Nüfus Defterleri serisiyle ilgili ilk ayrıntılı bilgi, 2012’de yayınlanan Çorum merkez ve köylerini içeren “Çorum Nüfus Defterleri” adlı çalışmada verilmişti. Bu kitapta ise, arşivdeki Çorum Nüfus Defterleri serisi içerisinden aşiretlere ait defterler ve bu defterlerdeki veriler içermektedir. Hazırlanan bu verilerin hem yapılacak araştırmalara hem de kültür hayatımıza katkı sağlayacağı kesindir.

Küçük Menderes Havzası Doğu Bölümünde Paleocoğrafya Araştırmaları

Küçük Menderes Havzası ve doğu bölümü en az son 8000 yıldır yerleşim için tercih edilen bir alan olmasına karşın, havza ve bölümle ilgili yeterince çalışma mevcut değildir. Bu kitap, Küçük Menderes havzası için fiziki coğrafya alanında, bu ölçüde yapılmış ilk çalışma niteliğini taşımakla birlikte, Ödemiş ovasında yapılan ilk paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışması olması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Bu kitapta Küçük Menderes Havzası doğu bölümünün fiziki coğrafya özelikleri anlatılarak Ödemiş ovası paleo-coğrafya-jeoarkeoloji değerlendirmeleri yapılmakta ve tarih öncesi dönemden günümüze uzanan insan-çevre ilişkilerine yer verilmektedir. ÇEKÜL Vakfı Birgi gönüllüsü ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar tarafından hazırlanan kitap, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) tarafından yayınlanmıştır. Kitap ÇEKÜL Vakfının Küçük Menderes Havzasında sürdürdüğü koruma çalışmaları kapsamında yapılmış ve desteklenmiştir.

Anadolu’da Medeniyetin Hikâyesi

Binlerce yıllık birikime sahip kadim Anadolu, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, çeşitli kavimler kendi tohumlarını bu topraklara ekmiştir. Anadolu’da Medeniyetin Hikâyesi adlı kitap, bu toprakların hikâyesini, tarihini, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal yönleriyle ele alıyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Danışma Kurulu üyesi Fikret Nesip Üçcan'ın editörlüğünde hazırlanan kitapta Prof. Dr. Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu, Oktay Ekinci, Halil İnalcık, Cenk Güray, Atilla Özdemiroğlu gibi kendi alanında uzman tarihçi, sosyolog, müzikolog, sanat tarihçisi, arkeolog gibi araştırmacıların makalelerine yer verilmiştir. Bu çalışma Anadolu kültürüne bütüncül ve derinlikli bakışın önemli örneklerden birini teşkil etmektedir.

Sinan Atlası

Mimar Sinan’ın kendine özgü mimari üslûbu, Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan ve üç kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluğun toprakları üzerinde kalıcı izler bıraktı. Erciyes'in eteklerinde, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğan Sinan Osmanlı coğrafyasının dört bir köşesinde önemli eserler bıraktı. Sinan, tasarım ilkelerini katı kurallardan ziyade malzeme, iklim, arazi ve ihtiyaç doğrultusunda şekillendirdiğinden, sadece sınırları değil çağları da aşmayı başarmıştır. Sinan, bu başarısıyla yalnızca Osmanlı İmparatorluğunun değil, dünyanın da hayran olduğu eserler bırakmıştır.  Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından kaleme alınan ve Sinan'ın tüm eserlerinin bir araya toplandığı Sinan Atlası, yaklaşık on yıllık bir çalışmanın neticesinde hazırlanmıştır. Bu kitap, Sinan üzerine yazılan kitaplardan farklı olarak Sinan’ın kaleme aldırdığı Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye’nin retrospektif bakış açısı çerçevesinde hazırlanmıştır. Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye’de belirtilen Sinan eserlerinin mimari özellikleri, inşa tarihi, konumu ve mevcut durumu fotoğraflar eşliğinde verilmiştir.