Ana içeriğe atla
2012

2012

ADANA

4 Temmuz’daki toplantının konuğu Adana’ydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, KUBEB’ten Emine Temuçin ve Nuriye Katırcıbaşı’nın konuk olduğu toplantıda Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, deprem yasası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili olarak Tarihi Kentler Birliği’ne yapılan başvuru, Tepebağ Höyüğü’ndeki kazılar, arkeopark, Sinema Müzesi çalışmaları anlatıldı. Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki değerlendirme bölümünde Yağ Camisi çevresi temizlik çalışmaları, kent meydanlarının oluşturulması, müzelerin yaşatılması, saat kulesi ve çarşı çevresinin sağlıklaştırılması, ana caddede kullanılacak kent mobilyaları konuları ile ilgili kararlar alındı.

 

AYANCIK

7 Mart’taki toplantının gündeminde Ayancık vardı. Ayancık Kaymakamı Suat Yıldız’ın yaptığı sunumda Bakırlı-Zaviye Köyü üzerinde yoğunlaşan koruma çalışmaları anlatıldı. Örnek bir köy modeli olması için çalışılan bölgede, köy meydanının düzenlenmesi, konakların restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve öneriler yapıldı. Daha sonraki dönemde ÇEKÜL uzman ekibinin köyde yapmış olduğu teknik gezi ile öneriler konuşuldu.

 

AYVALIK

25 Şubat ve 28 Kasım’da Ayvalık Belediyesi ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ve belediye personelinin katıldı.  Toplantıda belediye tarafından kamulaştırılan Eski Kırlangıç Binası ve rölöve çalışmaları, bulut kapısı projesi, Çağdaş-Geleneksel Seramik Müzesi, zeytinyağı üretimi ve tanıtımı gibi konular da masaya yatırıldı. Toplantı sonunda, Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede Eski Kırlangıç Binasındaki kapalı ve açık mekânların işlevlendirilmesinin önemine değinildi. Değerlendirmede şu konular vurgulandı: Bina fonksiyon önerileri, kültür yolu bütünü içerisinde ele alınmalı; doğa, kültür, sanat ve sanayi yolu ile bir kültür yolu oluşturulmalı; sahil bantı yürüyüş yolu olarak düşünülmeli; “Ulusal boyutta Ayvalık”, “Adalar Kültürü İçinde Ayvalık”, “Doğa Kültür İlişkisi İçinde Ayvalık” yayınları, İngilizce-Türkçe broşür hazırlanmalı.

 

BARTIN

Şubat ayının son Çarşamba Toplantısının konukları Bartın’dı. Irmak Projesi, sahil kenti çalışmaları, mülkiyet paftası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kent müzesi, armalarla ilgili kitap, ağaçlandırma projesi, hazırlanması planlanan kültür ve doğal miras haritası,  yakında basılacak Bartın Kültür Envanteri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bartın’da yapılacak olan çalıştay hakkında detaylar konuşuldu. Bir pafta üzerinde tescilli yapılar işlenmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

 

BİTLİS

Bitlis, 15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıların gündemindeydi. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve 8 Artı Mimarlık ekibinin katıldığı toplantıda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Eski şehir dokusunu ortaya çıkaracak projeler üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Gökmeydanı’ndaki çalışmalar, Bitlis Deresi ve çevresinin nasıl temizleneceği, vadinin iki tarafındaki tarihi eserleri ortaya çıkaracak projeler, Bitlis Kentsel Tasarım Fikir Projeleri, kentsel tasarım rehberi ön çalışması, yapılması planlanan köprü ve çeşmelerle ilgili sempozyum hakkında konuşuldu. Toplantı sonundaki değerlendirmede şu konular öne çıktı: Çalışmalarda “içinden su geçen kent” başlığı öne çıkarılmalı; Paşa Hamamı dış cephesi düzenlenmeli, Gökmeydanı çevresindeki tescilli olmayan yapılar tescil edilerek restore edilmeli.

 

BEYŞEHİR

14 Eylül’deki toplantının gündeminde Beyşehir vardı. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşçı ve Beyşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Yılmaz’ın konuk olduğu toplantıda, koruma çalışmaları ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sahil ve liman projeleri, Eflatunpınarı’ndaki çevre düzenleme projesi, Kubadabad Sarayı’ndaki rölöve - restitüsyon çalışmaları, Fasıllar Kabartma Anıtı’nın ayağa kaldırılması, sokak sağlıklaştırma projesi,  arkeoloji – etnoğrafya müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan Bedesten restorasyonu ilgili kısa bir sunum gerçekleştirildi.

 

ÇOBANDURAĞI

Sivas Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilcilerin katıldığı toplantı 5 Eylül’de yapıldı. Toplantıda, köyün ayağa kaldırılmasına yönelik planlar, köyle ilgili belgeleme çalışması, sokak silueti çalışması, envanter oluşturma, onarılması düşünülen evlerin kamulaştırılması, açık hava müzesi, müze - köy konuları tartışıldı.

 

ÇORUM

16 Mayıs’daki toplantıya Çorum Valisi Nurullah Çakır, Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, İskilip Belediye Başkanı Numan Sezer, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Çorum Müzesi Müdürü Önder İpek katıldı. Prof. Dr. Metin Sözen’in önerisi ile İsmet Eker Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilen İsmet Eker Konağı restorasyonu; Mecitözü’ndeki Hükümet Konağı restorasyonu, Beke Kaplıcaları ve Roma Hamamı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları; İskilip’teki Ayakkabıcılar Arastası çalışmaları, meydan düzenlemesi, Semerciler Arastası çevresindeki sokak sağlıklaştırmaları, çarşı çevre düzenlemesi, Çatalkara Kültür ve Sanat Evi; Boğazkale’deki Dulkadiroğulları Konakları restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları; Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi; Hitit Yürüyüş Parkuru hakkında bilgi verildi.

 

DARKALE

Soma’ya bağlı Darkale Köyü 22 Ağustos’taki Çarşamba Toplantısının konuğuydu. Darkale tanıtım videosu izlendiği toplantıda Darkale evleri, Darkale tarihi, Ebekalesi, musiki derneği, örgütlenme ile ilgili çalışmalar, kültürel miras ile ilgili yapılan çalışmalar, köyün kültürel mirasın korunması ve yerel kalkınmanın sağlanması yönündeki çalışmalar paylaşıldı. Koruma Amaçlı İmar Planı, tescilli yapılarla ilgili çalışmalar; köyün tipolojisi ile ilgili çalışmalar; Manisa Celal Bayar Üniversitesinin arkeoloji, sanat tarihi ve tarih bölümü ile belediye arasında imzalanan protokol masaya yatırıldı.

 

DİVRİĞİ

Sivas Vali Yardımcısı İsmail Karadaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Prof. Dr. Mahir Tevruz ve ÇEKÜL Divriği Temsilcisi İhsan Çalapverdi’nin katıldığı toplantı, 29 Şubat’ta ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Özgün kent dokusu, İslam Arkeolojisi Parkı’nı oluşturma süreci, çarşı iyileştirme çalışmaları, UNESCO’nun çalışma raporu hakkında bilgi verildi. 1000 Temel Eser Projesi kapsamında Sivas’ın tarihi dönemlerini kapsayan 6 ciltlik kitap seti, Kadir Pürlü tarafından hazırlanan Sivas Kültür Envanteri (2. Cilt)’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Haziran 2012’de yapılacak olan UNESCO-Sivas Buluşması programı hazırlık detayları konuşuldu.

 

DİYARBAKIR

Diyarbakır Vali Yrd. Mustafa Can, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, ÇEKÜL Diyarbakır Temsilcisi Nevin Soyukaya ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirilen toplantı 25 Nisan’da gerçekleştirdi. Diyarbakır ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Kentsel sit alanı, alan yönetimi etkileşim alanı, alan yönetimi altyapı çalışmaları, Surlar’ın UNESCO kültür mirasına adaylık süreci gibi konular gündeme getirildi. Değerlendirme bölümünde Necdet Sakaoğlu, UNESCO’ya önerilecek Dicle Vadisi ve Diyarbakır Kalesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Değerlendirmede ayrıca şu öneriler paylaşıldı: Evrensel değerlerin hangi temele oturacağı kesin olarak belirlenmeli; sağlam yapılardan yola çıkarak daha detaylı bir çalışma yapılmalı; vali ve belediyenin işbirliği yapması gerekiyor; alan yönetimi planının yapılması gerekmektedir. Sinan Polvan ve Murad Babadağ’ın kent mobilyaları ile ilgili destek vereceği belirtildi.

 

ENEZ

22 Ağustos tarihinde düzenlenen toplantı Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirildi. Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır Enez çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Antik kent merkezindeki 1., 2., 3. ve 4. Etap çalışmaları, Enez Kalesi içindeki kamulaştırma ve kaledeki restorasyon, antik liman surları, Osmanlı sahil kervansarayı, Ayasofya Kilisesi’nin rölöve çalışmaları masaya yatırıldı. Prof.Metin Sözen, kalenin gece-gündüz kullanılabilir hale gelmesi, kale ve çevresinde ışıklandırma çalışmaları, kale müzesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

 

HAVSA

Edirne’ye bağlı Havsa Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve ÇEKÜL Trakya Bölge Temsilcisi Mehmet Tan’ın katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Değerlendirmede Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresinin birlikte çalışıldığı projeler, külliye çevresinde kurulması planlanan arkeopark ve Sinan araştırmaları merkezi gündeme getirildi.

 

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kent temsilcilerinin katılığı toplantı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Mimar Sinan’ın konuşulduğu toplantıda Mimar Sinan ile ilgili faaliyetler, Ağırnas Mimar Sinan Evi, çevresinin genişletilmesi ve temizliği,  ‘Sinan’ın görgü coğrafyası’ haritası çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı’na sunulmak üzere yürütülen Sinan çalışmaları, Uluslararası Sinan Ödülleri ile ilgili konular paylaşıldı. Ayrıca Kayseri’deki tümülüs, mezarlık, kaya mezarlığı, kaya kiliseleri, sit alanları, kurulması düşünülen sanat atölyesi ve taş atölyesi, bezirhanenin temizlenmesi, kent mobilyaları,  UNESCO Dünya Miras Listesi Ağırnas alan yönetimi toplantının diğer gündem konularıydı.

 

MALATYA

4 Nisan’da yapılan Çarşamba Toplantısının konuğu Malatya’ydı. Malatya KUDEB ve Malatyalı Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDER) temsilcilerinin katıldığı toplantıda kent mirası, kentte yapılan koruma faaliyetleri konuşuldu. Tarihi yapıların ve anıt ağaçların tespiti ve sınıflandırması, tarihî yapıların onarımı, kentin içinden geçen Selçuklu yolları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, basılması planlanan Arapgir tarihî evler envanteri, tek yapı ölçeğinde koruma çalışmaları, sit koruma çalışmaları, tarihi mezarlıkların korunması ile ilgili sunum yapıldı.

 

MECİTÖZÜ

4 Nisan’daki toplantının diğer bir konuğu Çorum’a bağlı Mecitözü’ydü. Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, Mecitözü kültürel ve doğal mirası, korumacılık faaliyetleri, projeler ve Mecitözü Kent Müzesi çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Değerlendirme kısmında çalışmalarla ilgili bir senaryonun belirlenmesi, kent hikayesini anlatacak kadar bir mekanın yaratılması, kurulması planlanan kent müzesinde tematik sergi alanları, bilgi-belge toplama, dijital arşiv oluşturma konularıyla ilgili öneriler tartışıldı.

 

NALLIHAN

3 Ekim’deki Çarşamba Toplantısının gündeminde Nallıhan vardı. Belediye Başkanı, Ahmet Adnan Okur, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden Mustafa Bektaş, belediye personeli ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, kentin tarihi, çalışmalar, kültür ve doğal mirasıyla ilgili bir sunum yapıldı. Toplantıda bölgenin koruma faaliyetleri, müze çalışmaları, Taptuk Emre Müzesi’ni kurma hazırlıkları, kentin İpekyolu açısından önemi, mağaracılık çalışmaları, köy turizmi çalışmaları, Akdere Köyü’ndeki evlerin onarımı ve pansiyona dönüştürülmesi, kentteki nekropolün  turizme kazandırılması, el sanatlarına yönelik çalışmalar ve yayın tasarıları anlatıldı.

 

NİKSAR

Niksar, 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde Çarşamba Toplantılarının konuğuydu. Belediye Başkanı Duran Yadigar ve ÇEKÜL temsilcisi Hüseyin Şahin’in katıldığı toplantılarda Niksar Kalesi, kale çevresindeki kazılar, Yağıbasan Medresesi ve önündeki meydanda düzenleme çalışmaları, kale etekleri ve çarşı bölgesindeki evlerle ilgili yapılan “İşçiliği sizden boyası bizden” kampanyası, yol haritası, Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Evi olarak işlevlendirilen Taşmektep,  Taş Mektep’in sağlıklaştırılması vb. konular görüşüldü. Tarihi çınar ağacının koruma altına alındığı belirtildi. Metin Sözen, Niksar’da kale, çarşı ve mahallenin birlikte ele alınması, belediye binasının cephe düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bir kent müzesi kurulmalı. Metin Sözen arkeopark, Niksar Yağıbasan Medresesi’nde kurulması planlanan panoramik müzesi, etnografya müzesi fikirlerini iletti.

 

ORDU

Toplantıda ağırlıklı olarak Kabakdağı Köyü ve köyde yapılan çalışmalar konuşuldu. Köydeki sivil mimari örnekleri için restorasyon çalışmaları, düzenlenen turizm festivalleri, ücretsiz turlar (Yellow Tour, Walk in River), köy meydanında düzenleme çalışmaları hakkında ÇEKÜL’e bilgi verildi. Toplantı sonunda meydanda vakit geçirmeyi sağlayacak donatıların gerekliliği, yerel kaynakların kullanımı ile ilgili düşünceler dile getirildi.

 

ORMANA

7 Mart ve 1 Ağustos’ta Ormana ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Yapılan sunumda İbradı Altınbeşik Mağarası, Ormana Beldesi Koruma İmar Planı, Ormana Beldesi Revizyon İmar Planı, Erymna – Etenna - Katenna antik kenti, Proje Alanı 1 (Etaplar), kentsel sitin kuzeyinde korunması gerekli binalar hakkında bilgi verildi.  Kentte yapılması planlanan konular etraflıca tartışıldı. Değerlendirme bölümünde kent tabelalarının düzenlenmesi, kentle ilgili arşiv taraması yapılması, antik bölgede kazılar yapılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürüldü. Ayrıca sokak düzenlemesinde önceliğin çarşı bölgesine verilmesinin önemi vurgulandı.

 

SAMANDAĞ

19 Eylül’de Samandağ Kaymakamı Süleyman Özçakıcı’nın katıldığı Çarşamba Toplantısı’nda Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilciler de yer aldı. Süleyman Özçakıcı’nın yapmış olduğu sunumda Samandağ’a bağlı eski köyler, köy evlerindeki tarihi evlerin rölöve ve restorasyon çalışmaları, tarihî çınar ağacı ve çevresindeki düzenleme çalışmaları, yoğun defne dokusu, defnenin kentteki ekonomik değeri anlatıldı. Metin Sözen başkanlığında yapılan değerlendirmede Defne Yolu, defne ile ilgili ürünler üretimi, logo, taş evlerin onarımı konularında öneriler sunuldu.

 

SİDE

Side Belediye Başkanı Kadir Uçar, Namık Kemal Döleneken ve ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaş Güvezne’nin katıldığı 1 Şubat’taki Çarşamba Toplantısında Kent Müzesi paftaları, Kent Müzesi dokümanları, Side İlkokul binası restorasyon projesi, hamam restorasyonu ve Thyke Tapınağı projeleri ile ilgili bilgi verildi. Müzede kullanmak üzere, destekçi ve bağışçıların isimlerinin yer aldığı bir levha hazırlanacağı belirtildi. Belediye’den beklenen dosyalar geldiği zaman ÇEKÜL’de bir gündem yapılıp, Side tekrar toplantıya çağırılacak.

 

ŞAHİNBEY

15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Toplantının konukları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi Zafer Okuducu ve belediye personeliydi. Şahinbey’de sürdürülen restorasyon çalışmaları, 1., 2. ve 3. etap halinde sürdürülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bostancı Mektebi ve Gümrük Hanı, Türktepe Mahallesi projesi, Gaziantep Bilim Müzesi ile ilgili hazırlık çalışmaları, kale yolunun iyileştirilmesi gibi konular tartışıldı. ÇEKÜL uzman ekibi bölgenin sağlıklı alana dönüşmesi için yeşil alanların ve kentteki sokak dokularının korunmasının elzem olduğunu ifade etti. Şehreküstü, Kepenek ve Kozluca’da Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili önerilerde bulundu. Kent mobilyaları konusunda Sinan Polvan ve Murad Babadağ’dan destek alınmasına karar verildi.

 

ŞEBİNKARAHİSAR

26 Eylül’deki toplantıda Kelkit Havzası ve DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) çalışmaları, Meryem Ana Manastırı projesi, İnanç turizmi çalışmaları, tescilli yapılar, tarihi cami ve çevresindeki düzenlenmeler, TKB’den proje desteği, restorasyon çalışmaları, Koruma Amaçlı İmar Planı, meydan projesi, vb. konular konuşuldu. Atatürk Evi’nin Kent Müzesi olarak düzenlenebileceği belirtildi.

 

TİRİLYE

Tirilye, 11 Nisan Çarşamba Toplantısının gündemindeydi. Belediye Başkanı Ali Turan, Mustafa Taban, Uludağ Üniversitesi’nden Yusuf Oğuzoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Suna Çağaptay’ın konuk olduğu toplantıda Tirilye’nin zengin doğal ve kültür mirası, zeytincilik, kentteki mübadiller, Girit kültürünün etkisi, arşivlerde kent tarihi, Taş Mektep rölövesi, planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları gündeme getirildi. Değerlendirme kısmında şu önerilerde bulunuldu: Projelerin güncellenmesi gerekiyor; limanın okunabildiği çalışma ve projeler hazırlanmalı; dere çevresindeki mimari yapılar düzenlenmeli; zeytin işlikleri ayağa kaldırılarak bir kısmı müze olarak düzenlenmeli; Uludağ Üniversitesi’nin de çalışmalara müdahil olması gerekiyor.

 

YALVAÇ

Yalvaç 8 Şubat’taki Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ve belediye personelinin katıldığı toplantıda Koruma İmar Planı ve Nazım İmar Planı, envanter çalışması, ağaçlandırma faaliyetleri, Men Tapınağı, Hoyran Gölü ve Kaya Mezarlıkları, Kültür Yolu aksı, Pisidia Araştırma merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanan Yalvaç Evi, Mustafa Bilgin Kadın Sanatları Evi çalışmaları anlatıldı. Değerlendirmede sanat evi çalışmaları, Hamam Müzesi, kentteki evlerin tescili, Çınaraltı düzenleme projesi, Görgü Mahallesi Keçe Evi konuları tartışıldı. Yalvaç Masalları kitabının gözden geçirilip yeniden basımına karar verildi. Hacı Eyüp Evinin pansiyon olarak işlevlendirilmesi düşünülüyor.

 

YOZGAT

Yozgat belediye personelinin katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Eski Askerlik Şubesi’nin yeniden işlevlendirilmesi, restore edilmesi düşünülen Yanan Hamam, hamamın çevre düzenlemesi toplantının ana gündem maddeleriydi.  ÇEKÜL uzmanları tarafından süreçte izlenmesi gereken yol ile ilgili öneriler sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.

ADANA

4 Temmuz’daki toplantının konuğu Adana’ydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, KUBEB’ten Emine Temuçin ve Nuriye Katırcıbaşı’nın konuk olduğu toplantıda Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, deprem yasası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili olarak Tarihi Kentler Birliği’ne yapılan başvuru, Tepebağ Höyüğü’ndeki kazılar, arkeopark, Sinema Müzesi çalışmaları anlatıldı. Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki değerlendirme bölümünde Yağ Camisi çevresi temizlik çalışmaları, kent meydanlarının oluşturulması, müzelerin yaşatılması, saat kulesi ve çarşı çevresinin sağlıklaştırılması, ana caddede kullanılacak kent mobilyaları konuları ile ilgili kararlar alındı.

 

AYANCIK

7 Mart’taki toplantının gündeminde Ayancık vardı. Ayancık Kaymakamı Suat Yıldız’ın yaptığı sunumda Bakırlı-Zaviye Köyü üzerinde yoğunlaşan koruma çalışmaları anlatıldı. Örnek bir köy modeli olması için çalışılan bölgede, köy meydanının düzenlenmesi, konakların restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve öneriler yapıldı. Daha sonraki dönemde ÇEKÜL uzman ekibinin köyde yapmış olduğu teknik gezi ile öneriler konuşuldu.

 

AYVALIK

25 Şubat ve 28 Kasım’da Ayvalık Belediyesi ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ve belediye personelinin katıldı.  Toplantıda belediye tarafından kamulaştırılan Eski Kırlangıç Binası ve rölöve çalışmaları, bulut kapısı projesi, Çağdaş-Geleneksel Seramik Müzesi, zeytinyağı üretimi ve tanıtımı gibi konular da masaya yatırıldı. Toplantı sonunda, Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede Eski Kırlangıç Binasındaki kapalı ve açık mekânların işlevlendirilmesinin önemine değinildi. Değerlendirmede şu konular vurgulandı: Bina fonksiyon önerileri, kültür yolu bütünü içerisinde ele alınmalı; doğa, kültür, sanat ve sanayi yolu ile bir kültür yolu oluşturulmalı; sahil bantı yürüyüş yolu olarak düşünülmeli; “Ulusal boyutta Ayvalık”, “Adalar Kültürü İçinde Ayvalık”, “Doğa Kültür İlişkisi İçinde Ayvalık” yayınları, İngilizce-Türkçe broşür hazırlanmalı.

 

BARTIN

Şubat ayının son Çarşamba Toplantısının konukları Bartın’dı. Irmak Projesi, sahil kenti çalışmaları, mülkiyet paftası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kent müzesi, armalarla ilgili kitap, ağaçlandırma projesi, hazırlanması planlanan kültür ve doğal miras haritası,  yakında basılacak Bartın Kültür Envanteri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bartın’da yapılacak olan çalıştay hakkında detaylar konuşuldu. Bir pafta üzerinde tescilli yapılar işlenmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

 

BİTLİS

Bitlis, 15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıların gündemindeydi. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve 8 Artı Mimarlık ekibinin katıldığı toplantıda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Eski şehir dokusunu ortaya çıkaracak projeler üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Gökmeydanı’ndaki çalışmalar, Bitlis Deresi ve çevresinin nasıl temizleneceği, vadinin iki tarafındaki tarihi eserleri ortaya çıkaracak projeler, Bitlis Kentsel Tasarım Fikir Projeleri, kentsel tasarım rehberi ön çalışması, yapılması planlanan köprü ve çeşmelerle ilgili sempozyum hakkında konuşuldu. Toplantı sonundaki değerlendirmede şu konular öne çıktı: Çalışmalarda “içinden su geçen kent” başlığı öne çıkarılmalı; Paşa Hamamı dış cephesi düzenlenmeli, Gökmeydanı çevresindeki tescilli olmayan yapılar tescil edilerek restore edilmeli.

 

BEYŞEHİR

14 Eylül’deki toplantının gündeminde Beyşehir vardı. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşçı ve Beyşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Yılmaz’ın konuk olduğu toplantıda, koruma çalışmaları ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sahil ve liman projeleri, Eflatunpınarı’ndaki çevre düzenleme projesi, Kubadabad Sarayı’ndaki rölöve - restitüsyon çalışmaları, Fasıllar Kabartma Anıtı’nın ayağa kaldırılması, sokak sağlıklaştırma projesi,  arkeoloji – etnoğrafya müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan Bedesten restorasyonu ilgili kısa bir sunum gerçekleştirildi.

 

ÇOBANDURAĞI

Sivas Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilcilerin katıldığı toplantı 5 Eylül’de yapıldı. Toplantıda, köyün ayağa kaldırılmasına yönelik planlar, köyle ilgili belgeleme çalışması, sokak silueti çalışması, envanter oluşturma, onarılması düşünülen evlerin kamulaştırılması, açık hava müzesi, müze - köy konuları tartışıldı.

 

ÇORUM

16 Haziran’daki toplantıya Çorum Valisi Nurullah Çakır, Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, İskilip Belediye Başkanı Numan Sezer, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Çorum Müzesi Müdürü Önder İpek katıldı. Prof. Dr. Metin Sözen’in önerisi ile İsmet Eker Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilen İsmet Eker Konağı restorasyonu; Mecitözü’ndeki Hükümet Konağı restorasyonu, Beke Kaplıcaları ve Roma Hamamı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları; İskilip’teki Ayakkabıcılar Arastası çalışmaları, meydan düzenlemesi, Semerciler Arastası çevresindeki sokak sağlıklaştırmaları, çarşı çevre düzenlemesi, Çatalkara Kültür ve Sanat Evi; Boğazkale’deki Dulkadiroğulları Konakları restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları; Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi; Hitit Yürüyüş Parkuru hakkında bilgi verildi.

 

DARKALE

Soma’ya bağlı Darkale Köyü 22 Ağustos’taki Çarşamba Toplantısının konuğuydu. Darkale tanıtım videosu izlendiği toplantıda Darkale evleri, Darkale tarihi, Ebekalesi, musiki derneği, örgütlenme ile ilgili çalışmalar, kültürel miras ile ilgili yapılan çalışmalar, köyün kültürel mirasın korunması ve yerel kalkınmanın sağlanması yönündeki çalışmalar paylaşıldı. Koruma Amaçlı İmar Planı, tescilli yapılarla ilgili çalışmalar; köyün tipolojisi ile ilgili çalışmalar; Manisa Celal Bayar Üniversitesinin arkeoloji, sanat tarihi ve tarih bölümü ile belediye arasında imzalanan protokol masaya yatırıldı.

 

DİVRİĞİ

Sivas Vali Yardımcısı İsmail Karadaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Prof. Dr. Mahir Tevruz ve ÇEKÜL Divriği Temsilcisi İhsan Çalapverdi’nin katıldığı toplantı, 29 Şubat’ta ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Özgün kent dokusu, İslam Arkeolojisi Parkı’nı oluşturma süreci, çarşı iyileştirme çalışmaları, UNESCO’nun çalışma raporu hakkında bilgi verildi. 1000 Temel Eser Projesi kapsamında Sivas’ın tarihi dönemlerini kapsayan 6 ciltlik kitap seti, Kadir Pürlü tarafından hazırlanan Sivas Kültür Envanteri (2. Cilt)’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Haziran 2012’de yapılacak olan UNESCO-Sivas Buluşması programı hazırlık detayları konuşuldu.

 

DİYARBAKIR

Diyarbakır Vali Yrd. Mustafa Can, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, ÇEKÜL Diyarbakır Temsilcisi Nevin Soyukaya ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirilen toplantı 25 Nisan’da gerçekleştirdi. Diyarbakır ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Kentsel sit alanı, alan yönetimi etkileşim alanı, alan yönetimi altyapı çalışmaları, Surlar’ın UNESCO kültür mirasına adaylık süreci gibi konular gündeme getirildi. Değerlendirme bölümünde Necdet Sakaoğlu, UNESCO’ya önerilecek Dicle Vadisi ve Diyarbakır Kalesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Değerlendirmede ayrıca şu öneriler paylaşıldı: Evrensel değerlerin hangi temele oturacağı kesin olarak belirlenmeli; sağlam yapılardan yola çıkarak daha detaylı bir çalışma yapılmalı; vali ve belediyenin işbirliği yapması gerekiyor; alan yönetimi planının yapılması gerekmektedir. Sinan Polvan ve Murad Babadağ’ın kent mobilyaları ile ilgili destek vereceği belirtildi.

 

ENEZ

22 Ağustos tarihinde düzenlenen toplantı Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirildi. Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır Enez çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Antik kent merkezindeki 1., 2., 3. ve 4. Etap çalışmaları, Enez Kalesi içindeki kamulaştırma ve kaledeki restorasyon, antik liman surları, Osmanlı sahil kervansarayı, Ayasofya Kilisesi’nin rölöve çalışmaları masaya yatırıldı. Prof.Metin Sözen, kalenin gece-gündüz kullanılabilir hale gelmesi, kale ve çevresinde ışıklandırma çalışmaları, kale müzesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

 

HAVSA

Edirne’ye bağlı Havsa Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve ÇEKÜL Trakya Bölge Temsilcisi Mehmet Tan’ın katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Değerlendirmede Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresinin birlikte çalışıldığı projeler, külliye çevresinde kurulması planlanan arkeopark ve Sinan araştırmaları merkezi gündeme getirildi.

 

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kent temsilcilerinin katılığı toplantı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Mimar Sinan’ın konuşulduğu toplantıda Mimar Sinan ile ilgili faaliyetler, Ağırnas Mimar Sinan Evi, çevresinin genişletilmesi ve temizliği,  ‘Sinan’ın görgü coğrafyası’ haritası çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı’na sunulmak üzere yürütülen Sinan çalışmaları, Uluslararası Sinan Ödülleri ile ilgili konular paylaşıldı. Ayrıca Kayseri’deki tümülüs, mezarlık, kaya mezarlığı, kaya kiliseleri, sit alanları, kurulması düşünülen sanat atölyesi ve taş atölyesi, bezirhanenin temizlenmesi, kent mobilyaları,  UNESCO Dünya Miras Listesi Ağırnas alan yönetimi toplantının diğer gündem konularıydı.

 

MALATYA

4 Nisan’da yapılan Çarşamba Toplantısının konuğu Malatya’ydı. Malatya KUDEB ve Malatyalı Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDER) temsilcilerinin katıldığı toplantıda kent mirası, kentte yapılan koruma faaliyetleri konuşuldu. Tarihi yapıların ve anıt ağaçların tespiti ve sınıflandırması, tarihî yapıların onarımı, kentin içinden geçen Selçuklu yolları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, basılması planlanan Arapgir tarihî evler envanteri, tek yapı ölçeğinde koruma çalışmaları, sit koruma çalışmaları, tarihi mezarlıkların korunması ile ilgili sunum yapıldı.

 

MECİTÖZÜ

4 Nisan’daki toplantının diğer bir konuğu Çorum’a bağlı Mecitözü’ydü. Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, Mecitözü kültürel ve doğal mirası, korumacılık faaliyetleri, projeler ve Mecitözü Kent Müzesi çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Değerlendirme kısmında çalışmalarla ilgili bir senaryonun belirlenmesi, kent hikayesini anlatacak kadar bir mekanın yaratılması, kurulması planlanan kent müzesinde tematik sergi alanları, bilgi-belge toplama, dijital arşiv oluşturma konularıyla ilgili öneriler tartışıldı.

 

NALLIHAN

3 Ekim’deki Çarşamba Toplantısının gündeminde Nallıhan vardı. Belediye Başkanı, Ahmet Adnan Okur, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden Mustafa Bektaş, belediye personeli ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, kentin tarihi, çalışmalar, kültür ve doğal mirasıyla ilgili bir sunum yapıldı. Toplantıda bölgenin koruma faaliyetleri, müze çalışmaları, Taptuk Emre Müzesi’ni kurma hazırlıkları, kentin İpekyolu açısından önemi, mağaracılık çalışmaları, köy turizmi çalışmaları, Akdere Köyü’ndeki evlerin onarımı ve pansiyona dönüştürülmesi, kentteki nekropolün  turizme kazandırılması, el sanatlarına yönelik çalışmalar ve yayın tasarıları anlatıldı.

 

NİKSAR

Niksar, 18 Mart ve 10 Ekim tarihlerinde Çarşamba Toplantılarının konuğuydu. Belediye Başkanı Duran Yadigar ve ÇEKÜL temsilcisi Hüseyin Şahin’in katıldığı toplantılarda Niksar Kalesi, kale çevresindeki kazılar, Yağıbasan Medresesi ve önündeki meydanda düzenleme çalışmaları, kale etekleri ve çarşı bölgesindeki evlerle ilgili yapılan “İşçiliği sizden boyası bizden” kampanyası, yol haritası, Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Evi olarak işlevlendirilen Taşmektep,  Taş Mektep’in sağlıklaştırılması vb. konular görüşüldü. Tarihi çınar ağacının koruma altına alındığı belirtildi. Metin Sözen, Niksar’da kale, çarşı ve mahallenin birlikte ele alınması, belediye binasının cephe düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bir kent müzesi kurulmalı. Metin Sözen arkeopark, Niksar Yağıbasan Medresesi’nde kurulması planlanan panoramik müzesi, etnografya müzesi fikirlerini iletti.

 

ORDU

Toplantıda ağırlıklı olarak Kabakdağı Köyü ve köyde yapılan çalışmalar konuşuldu. Köydeki sivil mimari örnekleri için restorasyon çalışmaları, düzenlenen turizm festivalleri, ücretsiz turlar (Yellow Tour, Walk in River), köy meydanında düzenleme çalışmaları hakkında ÇEKÜL’e bilgi verildi. Toplantı sonunda meydanda vakit geçirmeyi sağlayacak donatıların gerekliliği, yerel kaynakların kullanımı ile ilgili düşünceler dile getirildi.

 

ORMANA

7 Mart ve 1 Ağustos’ta Ormana ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Yapılan sunumda İbradı Altınbeşik Mağarası, Ormana Beldesi Koruma İmar Planı, Ormana Beldesi Revizyon İmar Planı, Erymna – Etenna - Katenna antik kenti, Proje Alanı 1 (Etaplar), kentsel sitin kuzeyinde korunması gerekli binalar hakkında bilgi verildi.  Kentte yapılması planlanan konular etraflıca tartışıldı. Değerlendirme bölümünde kent tabelalarının düzenlenmesi, kentle ilgili arşiv taraması yapılması, antik bölgede kazılar yapılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürüldü. Ayrıca sokak düzenlemesinde önceliğin çarşı bölgesine verilmesinin önemi vurgulandı.

 

SAMANDAĞ

19 Eylül’de Samandağ Kaymakamı Süleyman Özçakıcı’nın katıldığı Çarşamba Toplantısı’nda Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilciler de yer aldı. Süleyman Özçakıcı’nın yapmış olduğu sunumda Samandağ’a bağlı eski köyler, köy evlerindeki tarihi evlerin rölöve ve restorasyon çalışmaları, tarihî çınar ağacı ve çevresindeki düzenleme çalışmaları, yoğun defne dokusu, defnenin kentteki ekonomik değeri anlatıldı. Metin Sözen başkanlığında yapılan değerlendirmede Defne Yolu, defne ile ilgili ürünler üretimi, logo, taş evlerin onarımı konularında öneriler sunuldu.

 

SİDE

Side Belediye Başkanı Kadir Uçar, Namık Kemal Döleneken ve ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaş Güvezne’nin katıldığı 1 Şubat’taki Çarşamba Toplantısında Kent Müzesi paftaları, Kent Müzesi dokümanları, Side İlkokul binası restorasyon projesi, hamam restorasyonu ve Thyke Tapınağı projeleri ile ilgili bilgi verildi. Müzede kullanmak üzere, destekçi ve bağışçıların isimlerinin yer aldığı bir levha hazırlanacağı belirtildi. Belediye’den beklenen dosyalar geldiği zaman ÇEKÜL’de bir gündem yapılıp, Side tekrar toplantıya çağırılacak.

 

ŞAHİNBEY

15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Toplantının konukları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi Zafer Okuducu ve belediye personeliydi. Şahinbey’de sürdürülen restorasyon çalışmaları, 1., 2. ve 3. etap halinde sürdürülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bostancı Mektebi ve Gümrük Hanı, Türktepe Mahallesi projesi, Gaziantep Bilim Müzesi ile ilgili hazırlık çalışmaları, kale yolunun iyileştirilmesi gibi konular tartışıldı. ÇEKÜL uzman ekibi bölgenin sağlıklı alana dönüşmesi için yeşil alanların ve kentteki sokak dokularının korunmasının elzem olduğunu ifade etti. Şehreküstü, Kepenek ve Kozluca’da Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili önerilerde bulundu. Kent mobilyaları konusunda Sinan Polvan ve Murad Babadağ’dan destek alınmasına karar verildi.

 

ŞEBİNKARAHİSAR

26 Eylül’deki toplantıda Kelkit Havzası ve DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) çalışmaları, Meryem Ana Manastırı projesi, İnanç turizmi çalışmaları, tescilli yapılar, tarihi cami ve çevresindeki düzenlenmeler, TKB’den proje desteği, restorasyon çalışmaları, Koruma Amaçlı İmar Planı, meydan projesi, vb. konular konuşuldu. Atatürk Evi’nin Kent Müzesi olarak düzenlenebileceği belirtildi.

 

TİRİLYE

Tirilye, 11 Nisan Çarşamba Toplantısının gündemindeydi. Belediye Başkanı Ali Turan, Mustafa Taban, Uludağ Üniversitesi’nden Yusuf Oğuzoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Suna Çağaptay’ın konuk olduğu toplantıda Tirilye’nin zengin doğal ve kültür mirası, zeytincilik, kentteki mübadiller, Girit kültürünün etkisi, arşivlerde kent tarihi, Taş Mektep rölövesi, planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları gündeme getirildi. Değerlendirme kısmında şu önerilerde bulunuldu: Projelerin güncellenmesi gerekiyor; limanın okunabildiği çalışma ve projeler hazırlanmalı; dere çevresindeki mimari yapılar düzenlenmeli; zeytin işlikleri ayağa kaldırılarak bir kısmı müze olarak düzenlenmeli; Uludağ Üniversitesi’nin de çalışmalara müdahil olması gerekiyor.

 

YALVAÇ

Yalvaç 8 Şubat’taki Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ve belediye personelinin katıldığı toplantıda Koruma İmar Planı ve Nazım İmar Planı, envanter çalışması, ağaçlandırma faaliyetleri, Men Tapınağı, Hoyran Gölü ve Kaya Mezarlıkları, Kültür Yolu aksı, Pisidia Araştırma merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanan Yalvaç Evi, Mustafa Bilgin Kadın Sanatları Evi çalışmaları anlatıldı. Değerlendirmede sanat evi çalışmaları, Hamam Müzesi, kentteki evlerin tescili, Çınaraltı düzenleme projesi, Görgü Mahallesi Keçe Evi konuları tartışıldı. Yalvaç Masalları kitabının gözden geçirilip yeniden basımına karar verildi. Hacı Eyüp Evinin pansiyon olarak işlevlendirilmesi düşünülüyor.

 

YOZGAT

Yozgat belediye personelinin katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Eski Askerlik Şubesi’nin yeniden işlevlendirilmesi, restore edilmesi düşünülen Yanan Hamam, hamamın çevre düzenlemesi toplantının ana gündem maddeleriydi.  ÇEKÜL uzmanları tarafından süreçte izlenmesi gereken yol ile ilgili öneriler sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.

ADANA

4 Temmuz’daki toplantının konuğu Adana’ydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, KUBEB’ten Emine Temuçin ve Nuriye Katırcıbaşı’nın konuk olduğu toplantıda Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, deprem yasası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili olarak Tarihi Kentler Birliği’ne yapılan başvuru, Tepebağ Höyüğü’ndeki kazılar, arkeopark, Sinema Müzesi çalışmaları anlatıldı. Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki değerlendirme bölümünde Yağ Camisi çevresi temizlik çalışmaları, kent meydanlarının oluşturulması, müzelerin yaşatılması, saat kulesi ve çarşı çevresinin sağlıklaştırılması, ana caddede kullanılacak kent mobilyaları konuları ile ilgili kararlar alındı.

 

AYANCIK

7 Mart’taki toplantının gündeminde Ayancık vardı. Ayancık Kaymakamı Suat Yıldız’ın yaptığı sunumda Bakırlı-Zaviye Köyü üzerinde yoğunlaşan koruma çalışmaları anlatıldı. Örnek bir köy modeli olması için çalışılan bölgede, köy meydanının düzenlenmesi, konakların restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve öneriler yapıldı. Daha sonraki dönemde ÇEKÜL uzman ekibinin köyde yapmış olduğu teknik gezi ile öneriler konuşuldu.

 

AYVALIK

25 Şubat ve 28 Kasım’da Ayvalık Belediyesi ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ve belediye personelinin katıldı.  Toplantıda belediye tarafından kamulaştırılan Eski Kırlangıç Binası ve rölöve çalışmaları, bulut kapısı projesi, Çağdaş-Geleneksel Seramik Müzesi, zeytinyağı üretimi ve tanıtımı gibi konular da masaya yatırıldı. Toplantı sonunda, Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede Eski Kırlangıç Binasındaki kapalı ve açık mekânların işlevlendirilmesinin önemine değinildi. Değerlendirmede şu konular vurgulandı: Bina fonksiyon önerileri, kültür yolu bütünü içerisinde ele alınmalı; doğa, kültür, sanat ve sanayi yolu ile bir kültür yolu oluşturulmalı; sahil bantı yürüyüş yolu olarak düşünülmeli; “Ulusal boyutta Ayvalık”, “Adalar Kültürü İçinde Ayvalık”, “Doğa Kültür İlişkisi İçinde Ayvalık” yayınları, İngilizce-Türkçe broşür hazırlanmalı.

 

BARTIN

Şubat ayının son Çarşamba Toplantısının konukları Bartın’dı. Irmak Projesi, sahil kenti çalışmaları, mülkiyet paftası, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kent müzesi, armalarla ilgili kitap, ağaçlandırma projesi, hazırlanması planlanan kültür ve doğal miras haritası,  yakında basılacak Bartın Kültür Envanteri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bartın’da yapılacak olan çalıştay hakkında detaylar konuşuldu. Bir pafta üzerinde tescilli yapılar işlenmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

 

BİTLİS

Bitlis, 15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıların gündemindeydi. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve 8 Artı Mimarlık ekibinin katıldığı toplantıda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Eski şehir dokusunu ortaya çıkaracak projeler üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Gökmeydanı’ndaki çalışmalar, Bitlis Deresi ve çevresinin nasıl temizleneceği, vadinin iki tarafındaki tarihi eserleri ortaya çıkaracak projeler, Bitlis Kentsel Tasarım Fikir Projeleri, kentsel tasarım rehberi ön çalışması, yapılması planlanan köprü ve çeşmelerle ilgili sempozyum hakkında konuşuldu. Toplantı sonundaki değerlendirmede şu konular öne çıktı: Çalışmalarda “içinden su geçen kent” başlığı öne çıkarılmalı; Paşa Hamamı dış cephesi düzenlenmeli, Gökmeydanı çevresindeki tescilli olmayan yapılar tescil edilerek restore edilmeli.

 

BEYŞEHİR

14 Eylül’deki toplantının gündeminde Beyşehir vardı. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşçı ve Beyşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Yılmaz’ın konuk olduğu toplantıda, koruma çalışmaları ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sahil ve liman projeleri, Eflatunpınarı’ndaki çevre düzenleme projesi, Kubadabad Sarayı’ndaki rölöve - restitüsyon çalışmaları, Fasıllar Kabartma Anıtı’nın ayağa kaldırılması, sokak sağlıklaştırma projesi,  arkeoloji – etnoğrafya müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan Bedesten restorasyonu ilgili kısa bir sunum gerçekleştirildi.

 

ÇOBANDURAĞI

Sivas Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilcilerin katıldığı toplantı 5 Eylül’de yapıldı. Toplantıda, köyün ayağa kaldırılmasına yönelik planlar, köyle ilgili belgeleme çalışması, sokak silueti çalışması, envanter oluşturma, onarılması düşünülen evlerin kamulaştırılması, açık hava müzesi, müze - köy konuları tartışıldı.

 

ÇORUM

16 Haziran’daki toplantıya Çorum Valisi Nurullah Çakır, Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, İskilip Belediye Başkanı Numan Sezer, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Çorum Müzesi Müdürü Önder İpek katıldı. Prof. Dr. Metin Sözen’in önerisi ile İsmet Eker Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilen İsmet Eker Konağı restorasyonu; Mecitözü’ndeki Hükümet Konağı restorasyonu, Beke Kaplıcaları ve Roma Hamamı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları; İskilip’teki Ayakkabıcılar Arastası çalışmaları, meydan düzenlemesi, Semerciler Arastası çevresindeki sokak sağlıklaştırmaları, çarşı çevre düzenlemesi, Çatalkara Kültür ve Sanat Evi; Boğazkale’deki Dulkadiroğulları Konakları restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları; Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi; Hitit Yürüyüş Parkuru hakkında bilgi verildi.

 

DARKALE

Soma’ya bağlı Darkale Köyü 22 Ağustos’taki Çarşamba Toplantısının konuğuydu. Darkale tanıtım videosu izlendiği toplantıda Darkale evleri, Darkale tarihi, Ebekalesi, musiki derneği, örgütlenme ile ilgili çalışmalar, kültürel miras ile ilgili yapılan çalışmalar, köyün kültürel mirasın korunması ve yerel kalkınmanın sağlanması yönündeki çalışmalar paylaşıldı. Koruma Amaçlı İmar Planı, tescilli yapılarla ilgili çalışmalar; köyün tipolojisi ile ilgili çalışmalar; Manisa Celal Bayar Üniversitesinin arkeoloji, sanat tarihi ve tarih bölümü ile belediye arasında imzalanan protokol masaya yatırıldı.

 

DİVRİĞİ

Sivas Vali Yardımcısı İsmail Karadaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Prof. Dr. Mahir Tevruz ve ÇEKÜL Divriği Temsilcisi İhsan Çalapverdi’nin katıldığı toplantı, 29 Şubat’ta ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Özgün kent dokusu, İslam Arkeolojisi Parkı’nı oluşturma süreci, çarşı iyileştirme çalışmaları, UNESCO’nun çalışma raporu hakkında bilgi verildi. 1000 Temel Eser Projesi kapsamında Sivas’ın tarihi dönemlerini kapsayan 6 ciltlik kitap seti, Kadir Pürlü tarafından hazırlanan Sivas Kültür Envanteri (2. Cilt)’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Haziran 2012’de yapılacak olan UNESCO-Sivas Buluşması programı hazırlık detayları konuşuldu.

 

DİYARBAKIR

Diyarbakır Vali Yrd. Mustafa Can, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, ÇEKÜL Diyarbakır Temsilcisi Nevin Soyukaya ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirilen toplantı 25 Nisan’da gerçekleştirdi. Diyarbakır ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Kentsel sit alanı, alan yönetimi etkileşim alanı, alan yönetimi altyapı çalışmaları, Surlar’ın UNESCO kültür mirasına adaylık süreci gibi konular gündeme getirildi. Değerlendirme bölümünde Necdet Sakaoğlu, UNESCO’ya önerilecek Dicle Vadisi ve Diyarbakır Kalesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Değerlendirmede ayrıca şu öneriler paylaşıldı: Evrensel değerlerin hangi temele oturacağı kesin olarak belirlenmeli; sağlam yapılardan yola çıkarak daha detaylı bir çalışma yapılmalı; vali ve belediyenin işbirliği yapması gerekiyor; alan yönetimi planının yapılması gerekmektedir. Sinan Polvan ve Murad Babadağ’ın kent mobilyaları ile ilgili destek vereceği belirtildi.

 

ENEZ

22 Ağustos tarihinde düzenlenen toplantı Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan ve belediye personelinin katılımında gerçekleştirildi. Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır Enez çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Antik kent merkezindeki 1., 2., 3. ve 4. Etap çalışmaları, Enez Kalesi içindeki kamulaştırma ve kaledeki restorasyon, antik liman surları, Osmanlı sahil kervansarayı, Ayasofya Kilisesi’nin rölöve çalışmaları masaya yatırıldı. Prof.Metin Sözen, kalenin gece-gündüz kullanılabilir hale gelmesi, kale ve çevresinde ışıklandırma çalışmaları, kale müzesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

 

HAVSA

Edirne’ye bağlı Havsa Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve ÇEKÜL Trakya Bölge Temsilcisi Mehmet Tan’ın katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Değerlendirmede Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresinin birlikte çalışıldığı projeler, külliye çevresinde kurulması planlanan arkeopark ve Sinan araştırmaları merkezi gündeme getirildi.

 

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kent temsilcilerinin katılığı toplantı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Mimar Sinan’ın konuşulduğu toplantıda Mimar Sinan ile ilgili faaliyetler, Ağırnas Mimar Sinan Evi, çevresinin genişletilmesi ve temizliği,  ‘Sinan’ın görgü coğrafyası’ haritası çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı’na sunulmak üzere yürütülen Sinan çalışmaları, Uluslararası Sinan Ödülleri ile ilgili konular paylaşıldı. Ayrıca Kayseri’deki tümülüs, mezarlık, kaya mezarlığı, kaya kiliseleri, sit alanları, kurulması düşünülen sanat atölyesi ve taş atölyesi, bezirhanenin temizlenmesi, kent mobilyaları,  UNESCO Dünya Miras Listesi Ağırnas alan yönetimi toplantının diğer gündem konularıydı.

 

MALATYA

4 Nisan’da yapılan Çarşamba Toplantısının konuğu Malatya’ydı. Malatya KUDEB ve Malatyalı Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDER) temsilcilerinin katıldığı toplantıda kent mirası, kentte yapılan koruma faaliyetleri konuşuldu. Tarihi yapıların ve anıt ağaçların tespiti ve sınıflandırması, tarihî yapıların onarımı, kentin içinden geçen Selçuklu yolları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, basılması planlanan Arapgir tarihî evler envanteri, tek yapı ölçeğinde koruma çalışmaları, sit koruma çalışmaları, tarihi mezarlıkların korunması ile ilgili sunum yapıldı.

 

MECİTÖZÜ

4 Nisan’daki toplantının diğer bir konuğu Çorum’a bağlı Mecitözü’ydü. Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, Mecitözü kültürel ve doğal mirası, korumacılık faaliyetleri, projeler ve Mecitözü Kent Müzesi çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Değerlendirme kısmında çalışmalarla ilgili bir senaryonun belirlenmesi, kent hikayesini anlatacak kadar bir mekanın yaratılması, kurulması planlanan kent müzesinde tematik sergi alanları, bilgi-belge toplama, dijital arşiv oluşturma konularıyla ilgili öneriler tartışıldı.

 

NALLIHAN

3 Ekim’deki Çarşamba Toplantısının gündeminde Nallıhan vardı. Belediye Başkanı, Ahmet Adnan Okur, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden Mustafa Bektaş, belediye personeli ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, kentin tarihi, çalışmalar, kültür ve doğal mirasıyla ilgili bir sunum yapıldı. Toplantıda bölgenin koruma faaliyetleri, müze çalışmaları, Taptuk Emre Müzesi’ni kurma hazırlıkları, kentin İpekyolu açısından önemi, mağaracılık çalışmaları, köy turizmi çalışmaları, Akdere Köyü’ndeki evlerin onarımı ve pansiyona dönüştürülmesi, kentteki nekropolün  turizme kazandırılması, el sanatlarına yönelik çalışmalar ve yayın tasarıları anlatıldı.

 

NİKSAR

Niksar, 18 Mart ve 10 Ekim tarihlerinde Çarşamba Toplantılarının konuğuydu. Belediye Başkanı Duran Yadigar ve ÇEKÜL temsilcisi Hüseyin Şahin’in katıldığı toplantılarda Niksar Kalesi, kale çevresindeki kazılar, Yağıbasan Medresesi ve önündeki meydanda düzenleme çalışmaları, kale etekleri ve çarşı bölgesindeki evlerle ilgili yapılan “İşçiliği sizden boyası bizden” kampanyası, yol haritası, Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Evi olarak işlevlendirilen Taşmektep,  Taş Mektep’in sağlıklaştırılması vb. konular görüşüldü. Tarihi çınar ağacının koruma altına alındığı belirtildi. Metin Sözen, Niksar’da kale, çarşı ve mahallenin birlikte ele alınması, belediye binasının cephe düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bir kent müzesi kurulmalı. Metin Sözen arkeopark, Niksar Yağıbasan Medresesi’nde kurulması planlanan panoramik müzesi, etnografya müzesi fikirlerini iletti.

 

ORDU

Toplantıda ağırlıklı olarak Kabakdağı Köyü ve köyde yapılan çalışmalar konuşuldu. Köydeki sivil mimari örnekleri için restorasyon çalışmaları, düzenlenen turizm festivalleri, ücretsiz turlar (Yellow Tour, Walk in River), köy meydanında düzenleme çalışmaları hakkında ÇEKÜL’e bilgi verildi. Toplantı sonunda meydanda vakit geçirmeyi sağlayacak donatıların gerekliliği, yerel kaynakların kullanımı ile ilgili düşünceler dile getirildi.

 

ORMANA

7 Mart ve 1 Ağustos’ta Ormana ile iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Yapılan sunumda İbradı Altınbeşik Mağarası, Ormana Beldesi Koruma İmar Planı, Ormana Beldesi Revizyon İmar Planı, Erymna – Etenna - Katenna antik kenti, Proje Alanı 1 (Etaplar), kentsel sitin kuzeyinde korunması gerekli binalar hakkında bilgi verildi.  Kentte yapılması planlanan konular etraflıca tartışıldı. Değerlendirme bölümünde kent tabelalarının düzenlenmesi, kentle ilgili arşiv taraması yapılması, antik bölgede kazılar yapılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürüldü. Ayrıca sokak düzenlemesinde önceliğin çarşı bölgesine verilmesinin önemi vurgulandı.

 

SAMANDAĞ

19 Eylül’de Samandağ Kaymakamı Süleyman Özçakıcı’nın katıldığı Çarşamba Toplantısı’nda Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’nden temsilciler de yer aldı. Süleyman Özçakıcı’nın yapmış olduğu sunumda Samandağ’a bağlı eski köyler, köy evlerindeki tarihi evlerin rölöve ve restorasyon çalışmaları, tarihî çınar ağacı ve çevresindeki düzenleme çalışmaları, yoğun defne dokusu, defnenin kentteki ekonomik değeri anlatıldı. Metin Sözen başkanlığında yapılan değerlendirmede Defne Yolu, defne ile ilgili ürünler üretimi, logo, taş evlerin onarımı konularında öneriler sunuldu.

 

SİDE

Side Belediye Başkanı Kadir Uçar, Namık Kemal Döleneken ve ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaş Güvezne’nin katıldığı 1 Şubat’taki Çarşamba Toplantısında Kent Müzesi paftaları, Kent Müzesi dokümanları, Side İlkokul binası restorasyon projesi, hamam restorasyonu ve Thyke Tapınağı projeleri ile ilgili bilgi verildi. Müzede kullanmak üzere, destekçi ve bağışçıların isimlerinin yer aldığı bir levha hazırlanacağı belirtildi. Belediye’den beklenen dosyalar geldiği zaman ÇEKÜL’de bir gündem yapılıp, Side tekrar toplantıya çağırılacak.

 

ŞAHİNBEY

15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarda çalışmalarla ilgili süreç izlenmeye devam edildi. Toplantının konukları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi Zafer Okuducu ve belediye personeliydi. Şahinbey’de sürdürülen restorasyon çalışmaları, 1., 2. ve 3. etap halinde sürdürülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bostancı Mektebi ve Gümrük Hanı, Türktepe Mahallesi projesi, Gaziantep Bilim Müzesi ile ilgili hazırlık çalışmaları, kale yolunun iyileştirilmesi gibi konular tartışıldı. ÇEKÜL uzman ekibi bölgenin sağlıklı alana dönüşmesi için yeşil alanların ve kentteki sokak dokularının korunmasının elzem olduğunu ifade etti. Şehreküstü, Kepenek ve Kozluca’da Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili önerilerde bulundu. Kent mobilyaları konusunda Sinan Polvan ve Murad Babadağ’dan destek alınmasına karar verildi.

 

ŞEBİNKARAHİSAR

26 Eylül’deki toplantıda Kelkit Havzası ve DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) çalışmaları, Meryem Ana Manastırı projesi, İnanç turizmi çalışmaları, tescilli yapılar, tarihi cami ve çevresindeki düzenlenmeler, TKB’den proje desteği, restorasyon çalışmaları, Koruma Amaçlı İmar Planı, meydan projesi, vb. konular konuşuldu. Atatürk Evi’nin Kent Müzesi olarak düzenlenebileceği belirtildi.

 

TİRİLYE

Tirilye, 11 Nisan Çarşamba Toplantısının gündemindeydi. Belediye Başkanı Ali Turan, Mustafa Taban, Uludağ Üniversitesi’nden Yusuf Oğuzoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Suna Çağaptay’ın konuk olduğu toplantıda Tirilye’nin zengin doğal ve kültür mirası, zeytincilik, kentteki mübadiller, Girit kültürünün etkisi, arşivlerde kent tarihi, Taş Mektep rölövesi, planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları gündeme getirildi. Değerlendirme kısmında şu önerilerde bulunuldu: Projelerin güncellenmesi gerekiyor; limanın okunabildiği çalışma ve projeler hazırlanmalı; dere çevresindeki mimari yapılar düzenlenmeli; zeytin işlikleri ayağa kaldırılarak bir kısmı müze olarak düzenlenmeli; Uludağ Üniversitesi’nin de çalışmalara müdahil olması gerekiyor.

 

YALVAÇ

Yalvaç 8 Şubat’taki Çarşamba Toplantısı’nın konuğuydu. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ve belediye personelinin katıldığı toplantıda Koruma İmar Planı ve Nazım İmar Planı, envanter çalışması, ağaçlandırma faaliyetleri, Men Tapınağı, Hoyran Gölü ve Kaya Mezarlıkları, Kültür Yolu aksı, Pisidia Araştırma merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanan Yalvaç Evi, Mustafa Bilgin Kadın Sanatları Evi çalışmaları anlatıldı. Değerlendirmede sanat evi çalışmaları, Hamam Müzesi, kentteki evlerin tescili, Çınaraltı düzenleme projesi, Görgü Mahallesi Keçe Evi konuları tartışıldı. Yalvaç Masalları kitabının gözden geçirilip yeniden basımına karar verildi. Hacı Eyüp Evinin pansiyon olarak işlevlendirilmesi düşünülüyor.

 

YOZGAT

Yozgat belediye personelinin katıldığı toplantı 10 Ekim’de gerçekleştirildi. Eski Askerlik Şubesi’nin yeniden işlevlendirilmesi, restore edilmesi düşünülen Yanan Hamam, hamamın çevre düzenlemesi toplantının ana gündem maddeleriydi.  ÇEKÜL uzmanları tarafından süreçte izlenmesi gereken yol ile ilgili öneriler sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.