Ana içeriğe atla
2013

2013

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi’nin katıldığı 20 Mart’taki toplantının ana gündem konusu kurulması planlanan kent müzesi ve çalışmalardı.  Belediye tarafından kamulaştırılan Genelioğlu Cafer Ağa Konağı’nın kent müzesi olması ile ilgili çalışmalar anlatıldı. Ayrıca sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Taş Medrese restorasyonu hakkında sunum yapıldı. Toplantı sonunda Prof. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi bazı değerlendirmelerde bulundular: Kent Müzesi’nin ulaşılabilir bir alanda olması gerekiyor; kent müzesi ile ilgili malzeme toplama sürecinin başlaması gerekiyor; kentin haritası çıkarılmalı ve tarihi dokusunun içinde kent müzesinin konumu belirlenmeli.

 

AYANCIK

Sinop Ayancık’taki koruma çalışmaları 27 Mart ve 23 Ekim’de gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısı’nın gündemindeydi. Ayancık Kaymakamı Suat yıldız ve Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün tarafından yapılan sunumda kent tarihi, faaliyetler, Bakırlı-Zaviye Köyü üzerinde yoğunlaşan koruma çalışmalarından bahsedildi. Örnek bir köy modeli olması için çalışılan bölgede, köy meydanının düzenlenmesi, konakların restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve öneriler yapıldı. Değerlendirme bölümünde şu öneriler öne çıktı: Çalışmalarla birlikte köyün yaşam tarihi, yaşam biçimleri, binaların yaşam öyküsü ortaya çıkarılmalı; yapılarda tanıtıcı levhalar kullanılmalı; yerel ustalardan destek alınacak; tüm çalışmalarla ilgili tanıtım kitapçıkları hazırlanıp basılacak; çalışmalara 3 ev, 1 serender ve 1 fırının onarımı ile başlanılmalı.

 

BİTLİS

27 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantının konuğu Bitlis Belediyesi’ydi. Bitlis Belediye ekibi kentte yürütülen çalışmaları tanıttı. Yapılan sunumda belediye, üniversite ve diğer kurumların işbirliği ile 2012‘den itibaren her hafta gerçekleştirilen toplantılar; Dereüstü bölgesinin düzenlenmesi; Gökmeydanı’ndaki tescilli yapıların kamulaştırılması ve yürütülen çalışmalar; Hükümet Konağı binası projesi hakkında bilgi verildi. Değerlendirme bölümünde Gökmeydanı peyzaj projesinin en kısa zamanda başlatılması gerektiği ifade edildi. Çevreyolu genişletme çalışmaları projesi tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Kente giriş yolu, kültür yolu olarak düzenlenmeli.

 

BORNOVA

Bornova 30 Ocak ve 3 Nisan’da gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısı’nın gündemindeydi. Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır ve belediye personelinin katıldığı toplantının ana gündem konusu belediye tarafından Bornova Kent Müzesi ve Arşivi olarak işlevlendirilen Dramalılar Köşkü’ydü. Ayrıca görsel kimlik çalışmaları, Yeşilova Höyüğü’nde devam eden kazılar, Yeşilova alanında yapılması planlanan ziyaret merkezi, çevredeki müzelerle birlikte oluşturulması düşünülen kültür aksı hakkında bilgi verildi. ÇEKÜL uzman ekibi müzede, Bornova’nın Türkiye’deki konumu ve İzmir içindeki özel konumunun vurgulanması, Levanten’lerin anlatılmasının önemine değindi.  Dinamik bir müzeye ihtiyaç var. Müze alanı genişletilmeli. Kent dokusunu koruyan sokakların gereğine vurgu yapıldı.

 

BULDAN

Belediye personeli ve Buldan Platformu üyelerinin katıldığı toplantı 11 Aralık’ta gerçekleştirildi. Buldan Platformu çalışmaları, kent ürünlerinin tanıtımına yönelik sorunlar, Kral Yolu’nun yeniden canlandırılması, çalışmalarına başlanılan Buldan Kent Müzesi, kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Yayla Gölü toplantıda tartışıldı. Değerlendirme bölümünde şu maddeler öne çıktı: Termal kaynaklar kullanılarak üretim geliştirilmeli; kentin dış dünyaya açılacak ürününün ortaya çıkması gerekiyor; Buldan’ın farklılıklar senaryosunun oluşturulması gerekmekte; Tüm çalışmalarda Kaymakamlık ve Belediye ile işbirliği yapılmalı; çarşı ve sokak iyileştirme çalışmaları ile bütünleşmenin sağlanması gerekiyor.

 

BURSA

20 Mart’ta yapılan toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Miras Projeler Koordinatörü Aziz Elbas ve Bursa Kent Müzesi Müdürü Ahmet Erdönmez katıldı. Yeni açılan İpek Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi; açılması planlanan Maden Müzesi, Bıçak Müzesi ve Göç Müzesi; çalışmaları devam eden“Alman Gözüyle Bursa” kitabı ve sergisi; Bursa’daki manastır ve mağaralarla ilgili gezi haritası çalışmaları; restorasyonu tamamlanan-devam eden yapılar; arkeopark çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantı sonunda tamamlanan koruma çalışmaları kapsamında, Bursa’nın gelişme evreleri görüldüğü, okunabildiği çalışmalar yapılması, “Bursa’dan Trakya’ya ve Balkanlara Kırsal Yaşam” projesi hazırlanması yönünde düşünceler belirtildi.

 

ÇOBANDURAĞI

Divriği’ne bağlı Çobandurağı Köyü kültür ve doğal mirası 22 Mayıs’taki toplantıda masaya yatırıldı. Çobandurağı Köyü’nden temsilcilerin katıldığı toplantıda kısa bir sunum yapıldı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporu ve raporunun en kısa zamanda hazırlanıp kuruldan geçmesi yönünde çalışmalar devam ettiği belirtildi. Hangi binaların öncelikli olarak çalışılacağına yönelik yol haritası hazırlanıyor. Müzeköy çalışmaları hakkında bilgi verildi. Uzman ekibi köydeki çalışmalara Divriği havzası ölçeğinde bakmanın, ekolojik turizm çalışmalarının, köyde kurulacak kent atölyesinin önemine değindi.

 

DİYARBAKIR

İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Tevfik Arıtürk, Diyarbakır Belediyesi ve Valilik ekibinin katıldığı toplantı 18 Eylül’de gerçekleştirildi. Koruma Amaçlı İmar Planı, İç Kale’de devam eden faaliyetler, Suriçi’nde Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi, Alan yönetimi çalışmaları, Diyarbakır Kültürel Mirasın Projelendirilmesi, Surların Turizme Kazandırılması Projesi, Diyarbakır Evlerinin Turizme Kazandırılması Projesi, Dört Ayaklı Minarenin Restorasyon Projesi, Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi, Diyarbakır Kültürel Mirasın Tanıtımı Projesi, Diyarbakır İçkale Surlarını Restorasyonu Projesi çalışmaları ilgili sunum yapıldı. Değerlendirme kısmında surlardaki kapılar bir bütün olarak düşünülerek projeler üretilmesi gerektiği vurgulandı. İç Kale’de aydınlatmaların Valilik binasını algılanır hale getirilmesi gerekiyor.  Kurumsal kimlik çerçevesinde “Diyarbakır’ın koruma politikalarının geçirdiği evreler ve vardığı büyüklük” başlığı ile tüm çalışmalar yayına dönüştürülmeli, projeler için ayrıca küçük kitapçıklar yayınlanması gerektiği belirtildi.

 

ENEZ

Enez koruma çalışmaları 20 Şubat ve 29 Mayıs’ta gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısı’nın gündemindeydi. Toplantıya Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan, ÇEKÜL Enez gönüllüsü mimar Sedat Kuru ve kentteki uygulamaları yürüten restorasyon uzmanı Y. Mimar H. Çiğdem Zağra katıldı.  Yapılan sunumda tarihi Enez Kalesi’ne ulaşımı sağlayan caddenin yenileme çalışmaları, Enez meydanının düzenlenmesi, Balıkçılar çarşısı ve arkeopark olarak düşünülen alanın düzenlenmesi, Avrupa Birliği’nin desteği ile tamamlanan Kale Yolu Caddesi’nde yapılacak siluet düzenlenmesi ile ilgili bilgi paylaşıldı. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi bazı değerlendirmelerde bulundular: Kentte billboard ve broşürlerde Enez çalışmaları anlatılmalı; kale çevresindeki tüm buluntular birbirine bağlanarak algılanır hale getirilmeli; pazar yeri arkeoparka dönüştürülmemeli; kent meydanı Enez’in antik kent olduğunu vurgulayacak şekilde düzenlenerek, çevrede bulunan antik malzemeler bir envantere bağlanmalı.

 

ERBAA

30 Eylül’deki toplantıya Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz katıldı. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Boğazkesen Kalesi çevresinde kurulması planlanan seyir terası, Boğazkesen Köprüsünün onarımı, Jeopark alanı çalışması, Horoztepe Ören Yeri düzenlemesi, kent merkezindeki koruma çalışmaları, çarşı iyileştirme çalışmaları, yöresel ürünler pazarı, arasta onarımı, sahil rekreasyon alanı hakkında bilgiler paylaşıldı.

 

KARADENİZ EREĞLİ

ÇEKÜL Zonguldak/Karadeniz Ereğlisi Temsilcisi Raif Tokel’in katıldığı toplantı 28 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Üç temel başlıkta (doğal, tarihsel, iklimsel değerler) yürütülen faaliyetler; Tepe Heraklius Tepesi ve Göztepe’deki arkeolojik miras ve buradaki çalışmalar; Nekropol ve burada kurulması planlanan arkeopark; tamamlanan Karadeniz Ereğli’nin Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri; sokak sağlıklaştırma; kent müzesi; sözlü tarih çalışması hakkında kısa bir sunum yapıldı.

 

KARTAL

27 Şubat’ta gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısına Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve belediye personeli katıldı. Yapılan sunumda dini yapılar, çeşmeler, hamamlar, ahşap yapılar, Kartal’daki sit alanları (Kartal Merkezi Kentsel Sit Alanı,  Aydos Ormanı Doğal Sit Alanı, Soğanlık Kentsel Sit Alanı, Dragos Doğal Sit Alanı, Dragos Arkeolojik ve Sit ve Kazı Alanı) ile ilgili bilgi verildi. Toplantı sonundaki değerlendirmede Neolitik dönemle ilgili yapılan tüm araştırmalar öne çıkarılması; tarihi ve kültürel varlıklar için bir grafik çalışmasına, envanter yapılması; tarihi çınarlar ve çevresi halkın kullandığı alanların yaratılması gerektiği belirtildi.

 

KASTAMONU

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Emekli Kaymakam Metin Boyacıoğlu ve kent temsilcilerinin katılımında gerçekleştirilen toplantı 6 Mart’ta ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Koruma Amaçlı İmar Planı, kentteki çalışmalar, kültürel miras, kentsel dönüşüm ve sanayi alanının dönüştürülmesi projeleri ile ilgili sunum yapıldı. Merkezdeki tarihi dokuyu ortaya çıkarma, Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı’nı birleştirme, tarihi dokuda gezilecek güzergâhı belirlemek adına çalışmalar sürdürülmekte. Değerlendirmede borsa, kent temsilcileri ve STK’ların birlikte konuşacağı, tartışabileceği bir platformda, kentsel dönüşümün ve tarihi dokunun değerlendirilmesi fikri öne çıktı. Gezi güzergâhları ve tarihi mirasın yer aldığı Kültür Yolu haritası oluşturulması; Akşemsettin Arastası Cumhuriyet Meydan Düzenlemesi ve Küre Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları ile ilgili olarak, Tarihi Kentler Birliği’ne en kısa zamanda başvuru yapılması gerektiği ifade edildi.

 

KAYSERİ

Kayseri kent temsilcilerinin yer aldığı toplantıda sürdürülen koruma çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı. Erciyes Master Planı, kış turizmi, Kurul’dan geçen Kültür Yolu çalışmaları, Kayseri Mahallesi’ndeki kamulaştırmalar, kent meydanındaki tarihi dokunun korunması, Milli Mücadele Müzesi olarak işlevlendirilen Kayseri Lisesi, Anadolu Harikalar Diyarı projesi, Tarihi İpek Yolu, Mimar Sinan etkinlikleri, tescilli yapıların onarımı toplantının ana gündem konularıydı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirme kısmında Kayseri’de İpek Yolu ve diğer yollardan ayrı bir rota oluşturulması gerektiği; Sinan için kurulan merkez sayesinde simge değerlerin Sinan adı altında odaklandığı, paylaşıldığı toplantıların elzem olduğu belirtildi. Sinan’ı anma etkinlikleri kapsamında yapılacak toplantı “Geçmişin Katkılarının Geleceğe Aktarılması” başlığı altında olmalı.

 

KONURALP

11 Eylül’de gerçekleştirilen toplantının konuğu Konuralp Belediyesi’ydi. Toplantıda kentte devam eden kazılar, kazı evi, antik tiyatro, kurulması planlanan KUDEB çalışmaları, doğal ve kültürel envanter hazırlıkları, restorasyon çalışmaları vb. konular masaya yatırıldı. Değerlendirme kısmında şu öneriler öne çıktı: Belediyeler ve valilikler kanalıyla ödenek temin edilerek kazının hızlandırılması ve kazı süresinin uzatılması sağlanmalı; kazı alanı ve çevresi güvenlik altına alınmalı; Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi gerekiyor;  mülkiyet paftalarının doğru belirlenmesi gerekiyor;  tescilli yapılardan kentin konumuna uygun olan bir ev müzeye dönüştürülmeli.

 

MUĞLA

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve belediye personelinin dahilinde gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısı’nda Esra Karataş (ÇEKÜL) tarafından Altın Üçgen: Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde Muğla Belediyesi “Muğla’da kültür öncelikli kalkınma”, doğal-kültürel miras, ören yerleri, arkeolojik miras, bölge müzesi vb. konular hakkında bilgi verdi.  Toplantı sonunda uzman ÇEKÜL uzman ekibi, Muğla’nın düşünürlerin ülkesi olması ile ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı. Muğla’nın yol haritaları ile ilgili ana başlıklar oluşturuldu, projelerin birbiriyle entegre olması için öneriler sunuldu.

 

NALLIHAN

13 Şubat’taki toplantının konuğu Nallıhan’dı. Nallıhan Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Nallıhan Belediye Başkanı A. Adnan Okur ve belediye personeli ile 2013’te Nallıhan’da yapılacak Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısının ayrıntıları tartışıldı. Ayrıca Ankara Kültür Envanteri, Nallıhan envanter çalışmaları, sözlü tarih projesi, Nallıhan yürüyüş yolları rotası çalışmaları konuları konuşuldu.

 

NİKSAR

30 Eylül’deki toplantıya Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz katıldı. Roma Dönemi Arsenali, kazılar, Niksar Kalesi çalışmaları, turizm envanteri, mezar taşları temizlik, envanter, onarım çalışmalarının yer aldığı kısa bir sunum yapıldı.  

 

ORMANA

Ormana ile, 13 Mart ve 6 Kasım’da olmak üzerei, iki farklı toplantı gerçekleştirildi. Koruma İmar Planı, Ormana Belediyesi’nin kapanmaması ile ilgili mücadele, işlevlendirilmek üzere satın alınan evler ve bu evlerin onarımı, Erimna Antik Kenti ve kentte yürütülen kazılar, çarşı ve çevresindeki yapılarla ilgili belgeleme çalışması toplantıda tartışıldı. Onarılan evler vasıtasıyla turistlerle Ormana’nın arasındaki bağı oluşturmak amaçlanıyor. Kıyı bandında yitirilen dokuya karşılık iç kesimlerin korunması ve bir gezi rotası oluşturulması gerektiği fikri değerlendirmede öne çıktı. Müze denetiminde arkeolojik çalışmaların yapılması gerekiyor.

 

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, 12 Haziran tarihli Çarşamba Toplantısı’nda Samsun Kent Müzesi ile ilgili bir sunum yaptı. Çocuklara yönelik yapılması planlanan eğitimler, eğitim içeriği, müze vizyon planı, Vezir köprü ve Alaçam ilçelerindeki kültür mirası ile ilgili çalışmalar, kurulması planlanan bilim müzesi, yol haritaları hakkında bilgi paylaşıldı.

 

SARIKAYA

Sarıkaya Belediye Başkanı Ali Osman Erbir’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 27 Şubat’ta gerçekleştirildi. Roma Hamamı (Basilika Therma) kalıntısı ve çevresindeki kamulaştırma faaliyetleri, kentteki diğer kamulaştırmalar, kazı çalışmaları hakkında kısa bir sunum yapıldı. Sarıkaya Belediyesi’nin Basilika Therma ile ilgili hazırladığı dosya ÇEKÜL’e iletildi.

 

SAVUR

Cizre Kaymakamı Şenol Koca ve ÇEKÜL gönüllülerinden Ayper Urlu’nın katıldığı toplantı, 14 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Şehr-i Nuh (Cizre) Diriliyor Projesi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Uygulamalar hakkında çekül uzman ekibinden görüş alındı. Projeyle ilgili olarak yıkım kararı alınan niteliksiz binalarda uygulama tamamlandı. İçkale’deki en önemli nitelikli yapılardan olan Hamidiye Alayı Kışla Binası ile Develer Han’ında yapılan eklenti ve sıvaların sökülmesi tamamlandı. 81 dönümlük 1. derece arkeolojik sit alanının kazı çalışmaları Mardin Müzesi kontrolünde yürütüldüğü ifade edildi. Alanda jeolojik ve jeofizik etütler devam ediyor.

 

SİVAS

23 Ocak’ta gerçekleştirilen Çarşamba Toplantısı’na Eski Sivas Valisi Hasan Canpolat, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve belediye personeli katıldı. Divriği Kenti Master Plan Çalışması, kent dokusu, kentin tarihsel gelişimi, Mengücek Kalesi ve Divriği Kale Camii restorasyonu, Divriği maden işletmesi ve sanayi mirası, elektrik santrali, Mengücek Kültür Parkı ve Açıkhava Müzesi toplantının ana gündem maddeleriydi.

 

SİDE

ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaş Güvezne’nin katıldığı 21 Ağustos’taki Çarşamba Toplantısı’nda yapılması düşünülen kent müzesi ve hazırlık süreci, arkeolojik miras ve arkeolojik kazılar konuşuldu. Metin Sözen, var olan projenin yeterli olduğunu,  kısmî değişiklikler yapılması yönünde düşüncesini belirtti. Ayrıca müzede kent ve insan öykülerine yer verilmeli.

 

TEKİRDAĞ

(Özel Proje Alanı) Kent Merkezi, ÖPA 2a Doğal Sit 1, ÖPA 2b Doğal Sit 2, ÖPA 2c Kale ve Çevresi, ÖPA 3 Köy Meydanı projesi ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı. Ayrıca Tarihi Belediye Binası’nın restorasyon çalışmaları, Tekel depolarının olduğu alanda kamulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi verildi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne ait binanın kent müzesi olarak işlevlendirileceği ifade edildi. Değerlendirme bölümünde eski depoların birinde sanayi müzesi yapılacağı fikri dile getirildi. Maliyeti yüksek olmayan restorasyonlarla binalara işlev verilebilir.  Metin Sözen Tekirdağ’ın bir liman kenti olarak kentte vizyon planının yapılması, “Müzeler Kenti Tekirdağ” başlığı ile çalışmalar sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Proje yardımı için TKB’ye başvuru yapılacak.

 

TOKAT

30 Eylül’deki toplantıya Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz katıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak kentteki kale, çarşı ve mahallenin öne çıkarılacağı çalışmalar, Yağıbasan Medresesi çevresindeki düzenlemeler, bağ evlerinin restorasyonu, kentteki su kenarının yapılandırılması, “Suyla Buluşan Tokat”, Selçuklu dokusunu, arkeolojik miras, seyir terasları, jeopark alanı, kent müze önerisi hakkında bilgi verildi.

 

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin koruma çalışmaları, doğal ve kültür mirası üzerine toplantı yapıldı. 23 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda açılması planlanan kent müzesi, müze binası ve binanın işlevlendirilmesi konuları konuşuldu.

 

TUZLA

Koruma amaçlı uygulama planları, Koruma Amaçlı İmar Planı, 3. Derece arkeolojik alan ilan edilen Köyiçi Bölgesi ve koruma planları, Köyiçi’ni yeniden canlandırma ve kentsel tasarım projesi,  tescilli yapılar, tescilli yapı analizleri, proje alanı içinde yer alan 128 adet sivil mimarlık örneği ve restorasyon planları, 18 Aralık’taki toplantıda tartışıldı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede, Tuzla’da arkeolojik sit alanının yeniden irdelenmesi, arkeolojik alanların buluntularının tespit edilmesi ve okunur hale gelmesi, arkeolojik park çalışmalarının başlatılması gerektiği vurgulandı. Kent atölyesi kurularak, malzeme alımı ve basit onarımlar ile ilgili destek sağlanmalı.  Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili Tasarım Araştırma Katılım (TAK) ve Alp Arısoy’dan destek alınmasına karar verildi.

 

YUMURTALIK

11 Aralık’taki toplantının ana gündem konusu Yumurtalık’taki arkeolojik mirastı. Yumurtalık Belediyesi’nin yapmış olduğu sunumda 1. derece arkeolojik sit alanı, Aegae Antik Kenti, kazı çalışmaları, Aigeae Asklepios Tapınağı, açık hava mozaikleri, Koruma Amaçlı İmar Planı hakkında bilgi verildi. Prof.Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi şu önerilerde bulundular: Kentin havadan fotoğraflarının çekilmesi ve toprak altındaki arkeolojik sınırların belirlenmesi gerekmekte; arkeolojik sınırların haritada işlenmeli; kaçak kazıların önlenmesi, arkeolojik alanın koruma altına alınması için çalışmalar yapılmalı;  Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB ile işbirliği yapılmalı.

 

ZİLE

30 Eylül'deki toplantıya Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz katıldı. Fosil yatakları ile ilgili araştırma, kültür haritası çalışmaları, kentteki konakların restorasyonu, 11 mahallede yürütülen restorasyon çalışmaları, Zile pekmezinin patentinin alınması, pekmez müzesi hazırlıkları, Zile panayırları ve ilgili kitap çalışmalarını içeren bir sunum yapıldı.