Ana içeriğe atla
2011

2011

ADALAR

Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ve belediye personelinin katıldığı toplantı 21 Aralık’ta yapıldı. Adalar Belediyesi’ne dahil olan adalar (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası) hakkında bilgi verildi. Kaçak yapılar, yaz ve kış mevsimleri arasındaki nüfus farkının yarattığı sorunlar, kaynak problemi, üniversitelerle yapılan ortak çalışmalar, faytonların kontrolü, Adalar Müzesi, İhap Hulusi Görey anıtı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, güncellenmesi planlanan kültür envanteri, Heybeliada Müzik Araştırma Merkezi, Değirmenburnu restorasyonu, Alan Yönetimi çalışmaları, Kentsel Tasarım ve Cephe - Tabela Uygulama Rehberi, doğal miras toplantıda konuşulan konulardandı. Ayrıca Adalar Belediyesi’nin UNESCO Tarihi Miras Listesi’ne yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

 

AKSARAY

9 Ağustos’taki Çarşamba Toplantısı’nın gündeminde Aksaray vardı. Belediye Başkanı Nevzat Palta, İmar Müdürü Musatafa Karahancı, Selçuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Dülgerler’in katıldığı toplantıda kentteki koruma hareketini değerlendiren bir sunum yapıldı. Belediye tarafından işlevlendirilmesi planlanan Zinciriye Medresesi, Paşa Hamamı restorasyonu, Debbağlar Köprü restorasyonu, Somuncu Baba Külliyesi restorasyonu, Somuncu Baba’daki meydan düzenlemesi, Somoncu Baba Türbesi çevre projesi, Kent Meydanı Çevre Düzenlemesi,eski  Azmi Milli Un Fabrikası hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantı sonunda ÇEKÜL uzman ekibi, fabrika binasının hem ulusal hem uluslararası alanda gündeme getirilmesi için önce envanter çalışmasının yapılması gerektiği ve müze oluşum sürecinin doğru kurgulanması gerektiği vurgulandı. Yapılan koruma çalışmaları ve yeniden işlevlendirilmesi planlanan binalar hakkında görüşlerini sunarak, karşılaşılan sorunlara çözüm üretti.

 

ANTALYA

ÇEKÜL Antalya temsilcisi Recep Esengil’in katıldığı toplantı, 4 Şubat tarihinde ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Kent genelindeki koruma faaliyetleri, kentsel koruma alanı,  Elmalıdağ, Cevizli ve Akseki’deki çalışmalar, Patara Antik Kenti, Süleymaniye’de kurulması planlanan kültür merkezi, müze işlevlendirme çalışmaları, envanter çalışmaları konuşuldu. Alanya’nın dünya mirasına girmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

BOĞAZKALE

2 Şubat tarihli toplantının gündeminde Boğazkale, Hattuşa ve Boğazkale Kültürel Bütünlük Projesi vardı. Projeyle Boğazkale’nin merkezindeki tüm kültürel varlıklar ve yeni yapılacak işlevlerle donatılması hedefleniyor. Boğazkale’deki eski evlerin, çarşı ve çevresinin korunması amacıyla Tarihi Kentler Birliği’ne başvurulması planlanıyor. Kentteki Arkeoloji Müzesi içinde Boğazköy Araştırmalar Merkezi kurulması yönelik faaliyetler de hızla devam ettiği belirtildi. Kültür İl Müdürlüğü tarafından Hattuşa içinde karşılama merkezi projesi yapılıyor. Toplantı sonundaki değerlendirmede kentteki çalışmalar, yürütülen projeler için film, broşür, 3 boyutlu panoramik görseller hazırlanmasının tanıtım için faydalı olacağı vurgulandı. Yakın bir zaman içinde Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın da katılacağı bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

 

DİYARBAKIR

20 Ocak’taki Çarşamba Toplantısı’nın gündeminde Diyarbakır vardı. Toplantıda kentteki konaklar için peyzaj projesi, kent müzesi, yol haritası, İçkale ve surların temizlik çalışmaları, yeraltı çarşısı yenilenmesi ve kamulaştırılması, TOKİ’nin İçkale’deki etkileri, çevredeki gecekondular, kentle ilgili broşür, kitapçık ve kataloglar, sempozyum çalışmaları hakkında bilgi verildi.

 

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Abdülkadir Demir, Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, Erzincan İl Kültür Müdürü Metin Çankaya’nın katıldığı toplantı 27 Temmuz’da gerçekleştirildi.DemiryoluMüze Hattı, Nazifpaşa Hamamı’nın işlevlendirilmesi, kent müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan eski belediye binası, arkeoloji müzesi çalışmalarıyla ilgili olarak kısa bir sunum yapıldı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede doğal, tarihsel ve kültürel varlıkların birleştiği bir senaryo oluşturulmasına karar verildi. Çadırcı Hamamı, Nazif Paşa Hamamı, Kale-Sur Kapısı, Girlevik Şelalesi bir bütün olarak değerlendirilip projelendirilmesi; depremden önceki kentsel dokunun restitüsyonunun yapılması önerildi. Divriği, Erzincan, Erzurum, Kars demiryolu güzergâhının kültür ve turizm odaklı yeniden ele alınmasının Türkiye yol politikasının en önemli projesi olduğu vurgulandı.

 

GAZİANTEP

Gaziantep KUDEB ve belediye personelinin katıldığı toplantı 16 Ağustos’ta gerçekleştirildi. ÇEKÜL’de yapılan toplantıda İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Sezer Cihan, Gaziantep’te yürütülen çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Bey Mahallesi Sokak sağlıklaştırma çalışması, Çamurcu Sokak sağlıklaştırma ve yenileme çalışması, Hıdır Sokak sağlıklaştırma ve yenileme çalışması, Atatürk Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep Mutfak Akademisi, Bayazhan, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Kahramanlık ve Panorama Müzesi, Kültür Yolu çalışması, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Kale çevresindeki Tarihi Kilise ve Kır Kahvesi restorasyonu hakkında bilgi verildi. Değerlendirmede Antep’te şu ana kadar açılan müzeler ve açılması planlanan müzeler ile kentin bir ‘Müzeler Kenti’ olduğunun önemi üstünde duruldu. Kentte Oyuncak Müzesi, Tekstil Müzesi, Bakır Eserler Müzesi, Sanayi Müzesi’nin açılması planlanıyor.

 

HATAY

Hatay, 21 Aralık Çarşamba Toplantısının gündemindeydi. Liman Projesi ile Payas Sokollu Külliyesi, Sarı Selim Camisi, Cin Kulesi ve hamam müzesi hakkında bilgi verildi. Külliye içerisinde yer alan hamamın hamam müzesi, Cin Kule’nin ise arkeolojik müze olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Toplantı sonunda Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresinin birlikte değerlendirildiği projeler konuşuldu.

 

HAVRAN

Havran Kaymakamı Mustafa Eldivan, Havran Belediye Başkanı Hasan Lofçalıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Pala’nın katıldığı toplantı 26 Kasım’da gerçekleştirildi. Toplantıda kentteki çalışmaları, projeler, koruma planları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, envanter çalışmaları, müze faaliyetleri, Atatürk Müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan Sadettin Bey Konağı, zeytinyağı fabrikasının işlevlendirilmesi, Hocazade Abdurrahim Bey Konağı ve kent müzesi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

 

MERSİN

Mersin, 1 Haziran ve 16 Ağustos tarihlerinde Çarşamba Toplantılarının konuğuydu. Toplantıda tamamlanan Halk Kütüphanesi projesi, Kızılay binası, istasyon çevresindeki çalışmalar, Tarihe Gülümseyen Mersin” Projesi, kentsel sit alanı içindeki kültür adasının turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler, Mülga Kültür Merkezi, Ziraat Bankasının binası, yapılması planlanan Akdeniz Oyunları konuşuldu. Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki değerlendirme bölümünde tarihi sit alanı içerisindeki yapıların hukuki altyapı ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi, yapıların bilgisayar ortamında canlandırılması gerektiği belirtildi. Değerlendirmede ayrıca şu maddeler öne çıktı: Yapılan ve uygulamada olan projeler ÇEKÜL’e iletilmeli; protokol taslağı seçim sonuna kadar çalışılmalı; Eski İngiliz Yağ Fabrikası Sanayi Müzesi olarak işlevlendirilebilir; hedefleri ortaya konan tanıtım broşürleri ve kısa tanıtım CD’leri hazırlanacak.

 

SİDE

Side’nin konuk olduğu Çarşamba Toplantısı’nda Side Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentin göç tarihi, koruma çalışmaları, 1. derece arkeolojik sit alanı, revizyon imar planı, Apollon Tapınağı, restore edilmesi planlanan tarihi hamam vb. konular üzerine kısa bir sunum yapıldı. Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ve nihai koruma yönündeki planlar anlatıldı. Revizyon imar planlarındaki parsellerin kullanım hakları ile mevcudun karşılaştırıldığı çalışmadan da bahsedildi. Buna göre belediye tarafından ve neticede yasal yapılaşma sınırı %37 iken mevcut yapılaşma %67’dir. Mevcuttaki emsalin %40’lara düşürülmesi planlanıyor.

 

SİVAS

Sivas İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü’nün katıldığı Çarşamba Toplantısı 9 Şubat’ta gerçekleştirildi. Sivas Yarı Açık Ceza Evi düzenlemesi, envanter çalışmaları, Divriği Çalıştayı, İzzettin Keykavus Şifahanesi restorasyonu ve kiralanması, kütüphane çalışmaları toplantının ana gündem maddeleriydi. Ayrıca Divriği’yi anlatan kitap hakkında da bilgi verildi. Prof. Dr. Metin Sözen, Şifahane’nin “Tıp Tarihi Müzesi” olarak işlevlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yarı açık ceza evinin ve bahçesinin düzenlenmesi aşamasında halı ve kilim kursu açılması gündeme getirildi.