Ana içeriğe atla
2015

2015

CİZRE

1 Nisan tarihli Çarşamba Toplantısına Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret ve belediye personeli katıldı. Ağırlıklı olarak KUDEB birimi tarafından yapılan çalışmalar görüşüldü. Kültür mirasını koruma çalışmaları, tescilli kent surlarında çok tahrip olmuş olan kısımların restorasyonu için başlatılan Şehr-Nuh projesi, İç Kale'de koruma amaçlı imar planının anlatıldığı bir sunum yapıldı. Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede onarımı yapılan binaların işlevlendirmeleri, açılması planlanan müzeler, çevre düzenleme için planlama yapıldı. Değerlendirmede ayrıca şu görüşler öne çıktı: Sur restorasyon ve peyzaj projesi tarihi dokuyu bozmadan yapılmalı; İç Kalede yapılan kazıların daha uzun süreli devam etmesi, İçkale ve çevresinde yapılması planlanan arkeopark çalışmaları önemli başlıklar arasında yer almalı.

 

ÇAVDARHİSAR

Anadolu’nun önemli arkeolojik bölgelerinden biri olan Aizonai antik kentinin yer aldığı Çavdarhisar, 21 Ocak tarihli toplantının gündemindeydi. Toplantıya Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ÇEKÜL Temsilcisi-Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün ve Metin Akgül katıldı. Ağırlıklı olarak kentin koruma amaçlı imar planının uygulanabilirliği ve onarım çalışmalarının planlanma konuları öne çıkarıldı. Sütunlu caddenin yanındaki Roma döneminden kalma köprüde restorasyon yapılması planlanıyor. Kentteki evlerle ilgili envanter çalışması yapıldı. Metin Sözen ve uzman ekibi tarafından toplantı sonunda kültürel tanıtım çalışmaları için bir programın gerekli olduğu vurgulandı. Ayrıca arkeolojik alanın planlama çalışmaları, köyde üretim ve satış yerleri yapılması ile ilgili değerlendirmeler ve planlamalar paylaşıldı.

 

ÇAYCUMA

Tarihi Kentler Birliği’nin yeni üyelerinden olan Çaycuma, 9 Eylül’deki toplantısının konuğuydu. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Fuat Kalaycı ve ÇEKÜL Zonguldak Temsilcisi Raif Tokel “Kültür rotası”, “Filyos Çayı Yaşam Alanı” Projesi ve müze çalışmaları hakkında bilgi verdi. Filyos’ta kaybolan belleği geri kazandırma çalışmaları kapsamında bir araştırma merkezi kurulması gündemde. Kentteki Cezaevi binasının müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Cezaevi, hamam ve konukevi ile ilgili çalışmalar önceliğe alınarak planlamalar yapıldı.

 

ÇORUM

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Kültür Müdürü Ali Özüdoğru, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hitit Araştırmaları Merkezi'nden Doç. Dr. İlknur Taş’ın katıldığı toplantı 25 Mart’ta gerçekleştirildi. Toplantıda kentin doğal-tarihi mirası, arkeolojik alanlar, restorasyon çalışmaları ve işlevlendirme, İsmet Eker Tarım Müzesi, tarım aletleri müzesi, endüstri meslek lisesi, Çorum Müzesi, kent müzesi çalışmaları gündeme getirildi. İsmet Eker Tarım Müzesinde tarih boyunca kullanılan tarım aletleri ve tarım yapma biçimleri, Hitit dönemi tarım gelenekleri anlatılması gerektiği belirtildi. Değerlendirme bölümünde kentin meydanı, kale ve çarşının canlandırılmasının elzem olduğu ifade edildi. Çorum Müzesi tanıtım çalışmaları daha aktif hale gelmeli, kent müzesi kurulması yönünde fikirler paylaşıldı.

 

EDİRNE

11 Şubat tarihli toplantıda ağırlıklı olarak Edirne Kent Müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanan Hafızağa Konağı ve yapılacak olan tasarım çalışması konuşuldu. Kentin hafıza merkezi olacak olan kent müzesi hem kalıcı hem de geçici sergi alanlarıyla dinamik bir müze haline getirilecek. Edirne’nin kuruluşundan günümüz tarihi, İttihat ve Terakki Cemiyeti bölümü, geçmişten günümüze Edirne’de göç, UNESCO Dünya kültür mirası, kültür-sanata iz bırakanlar gibi bölümlerin yer alacağı müzede ayrıca arşiv dijitalleştirme çalışması da yapılacak.

 

ELAZIĞ

14 Ekim tarihli toplantıda Harput Koruma Amaçlı İmar Planı ve uygulama çalışmaları, mülkiyeti belediyeye ait yapıların onarımları ve yeniden işlevlendirme gibi çalışmalar konuşuldu. Kale Hamamı Restorasyon çalışması (Kent Müzesi), Hoca Hamamı Restorasyon çalışması (Hamam Müzesi), Dabakhane Mescidi Restorasyon çalışması, tarihi evlerin Restorasyon projeleri, Kızıl Kilise Restorasyon çalışması ve doğal alanlar ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi. Değerlendirme bölümünde Elazığ’da okunabilir bir kent yaratılması, kentin tüm dönemlerin okunduğu bir merkez olması için gerekli olacak çalışmalar belirlendi. Kültür envanteri tekrar gözden geçirilecek ve ayrıntılı hale getirilecek, eski değirmen yapısı endüstri mirası olarak değerlendirilecek ve kale çevresinde temizlik çalışması yapılarak, alan ortaya çıkarılacak.

 

ERBAA

Tarihi İpek ve Baharat yolunun, Kelkit ve Yeşil ırmaklarının birleştiği bir noktada yer alan Erbaa, Eylül ayının son konuğuydu. 30 Eylül’deki toplantıda “Burada Tarih Var” başlığı ile yapılan çalışmalar, Erbaa’nın tarihinin gün yüzüne çıkarılması ve sözlü tarih çalışması anlatıldı. Ayrıca M.Ö. 3000’li yıllara dayanan Horoztepe Arkeolojik Sit Alanı, Nekropol Alanının Kazı ve Arkeopark Projesi ile ilgili öneriler sunuldu. Kelkit Havzası Turizm Rota çalışmalarından bahsedildi. Toplantı sonundaki değerlendirmede 1940’lı ve 1950’li yıllara ait yapılar için canlandırma çalışmalarının yapılmasının faydaları ifade edildi; Erek Hamamı çevresinde tarihi doku canlandırılacak; Deprem Parkı ve Müzesi sadece deprem müzesi değil, jeolojik süreci gösteren bir müze olarak planlanacak.

 

ERDEK

2015 yılının son konuğu Erdek Kaymakamı İsmail Karadaş ve Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’ydı. 23 Aralık’taki toplantıda Türkiye’nin ilk turizm bölgelerinden biri olan Erdek'in kültür mirasını koruma çalışmalarının sunumu yapıldı. Çok fazla antik kentin yer aldığı Erdek’te antik bölgelerin belirtildiği bir harita hazırlanacak. Kentteki kamu, vakıf ve tarihi yapıların bir envanteri hazırlanacak, iskele meydanı ve çevresinde düzenleme yapılacak, Hükümet Konağı ve Karakol binası çevresi için proje oluşturulacak.  Kıyı kesiminde balıkçılığın geliştirilmesi için bir alan yaratılacak. Zeytinlikler ve kıyı kesimi korunacak ve kentte sanayi, kent ve arkeoloji müzesinin kurulması için çalışma başlatılacak.

 

ESKİGEDİZ

2015 yılının ilk konuğu Eskigediz Belediyesi’ydi. Belediye Başkanı Ercan Şimşek’in katıldığı 21 Ocak tarihli toplantıda kentin Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı, Kocabahçe Meydanı aydınlatma çalışmaları, arkeoloji müzesi çalışmaları masaya yatırıldı. Değerlendirme bölümünde imar planının güncellenmesi için Kültür Bakanlığından destek alınmasının faydalı olacağı, eski su kemeri çevresinde aydınlatma projesi yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı. Anıtın yakınında tescilli olmayan ev onarılıp işlevlendirilmeli. Tüm projelerle ilgili finansman desteği için kalkınma ajansına başvuru yapılacak.

 

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve KUDEB birimin katıldığı 1 Nisan tarihli toplantıda Hatay’ın koruma politikaları konuşuldu. Kunduracılar Sokak, Kemalpaşa Caddesi ve Uzun Çarşı Caddesi'nde yapılacak sokak sağlıklaştırma projesi, teleferik alt istasyon çalışmaları, güncellenmesi planlanan Hatay kültür envanteri hakkında bilgi verildi.  Kentin simge yapılarından olan Uzun Çarşı’nın üst örtü altyapı ve cephe iyileştirme projesi yapılacak. Habibi Neccar Evi yanında bir Hatay evi yapılması ve Kurtuluş Caddesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan yapıların onarımı planlanıyor. Değerlendirme bölümünde mülkiyet paftası hazırlanması ve Hatay kültür envanteri güncellenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca arkeolojik saha araştırması yapılmalı.

 

HAVRAN

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve belediye personeli katıldığı toplantı 25 Kasım’da gerçekleştirildi.  Kent Müzesi olarak işlevlendirilen Hocazade Konağı, tarihi dokudaki sokakta sağlıklaştırma çalışmaları, Terzizade Saadettin Bey Konağı’nda yapılan onarım ve işlevlendirme çalışması hakkında bilgi verildi. Toplantı sonunda Terzizade Saadettin Bey Konağı’ndaki odalar kentin ihtiyacına uygun bir şekilde işlevlendirilmesi, Saadettin Bey Konağı’nın bir bölümünün ise “Yaşayan Havran Evi Kültürü” adıyla müze olarak kullanılması yönünde değerlendirme yapıldı. Ayrıca zeytinyağı fabrikasının tahsisi alınarak sanayi müzesine dönüştürülmesi gerekiyor.

 

İNEBOLU

28 Ocak’taki toplantının konuğu İnebolu Belediyesi’ydi. “Müze Denetiminde Kazı Yapılacak Alan” olarak belirlenmiş 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, İnebolu denk kayığı, kentin “müze şehir” olma durumu toplantının ana maddeleriydi. Eski Belediye Binası’nın geçmişten günümüze yeniden kimliğini kazandırma, İnebolu’nun kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtıcı kent müzesine dönüştürülme amacıyla başlanan çalışmalar devam ediyor.  Ayrıca İnebolu’da bir kültür envanteri çalışmaları,  kültür rotası, kent müzesiyle ilgili bilgi verildi.  Toplantı sonunda İnebolu kültür rotası ve kültür envanteri çalışmaları, mülkiyet paftası çalışmalarına hız verilmesi gerektiği belirtildi.

 

İPEKYOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ

İpekyolu Belediyeler Birliği ve çalışmaları 4 Mart tarihli toplanın gündem konusuydu. Birlik, Tarihi İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki parçalarından biri olan ve İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşan bölümü üzerinde bulunan koridorlardan Ayaş-Sapanca Koridoru, Adapazarı, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerini kapsıyor.  Toplantıya Göynük Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, İpekyolu Belediyeler Birliği Müdürü Sibel Bozdağcı ve Yürüyüş Rotası Uzmanı Ersin Demirel katıldı. Toplantıda birliğe bağlı ilçelerde, konaklamalı turizmde ortalama kalış süresini uzatmada önemli bir yöntem olan yürüyüş parkurları, doğal ve kültürel alanlar içerisinde tespit edilmesi gerektiği; bu parkurların tanıtımı ve altyapı çalışmaları ile gerekli çevre düzenlemelerinin de yapılması gerektiği ifade edildi. Birliğe üye olan tüm kentler için bir rehber kitap çalışması yapılması planlanıyor.

 

KASTAMONU

16 Eylül’deki toplantıda, Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu ve belediye personeli yer aldı. Belediye tarafından yapılmakta olan proje ve çalışmaların sunumu yapıldı: Kültür mirasını koruma çalışmaları, Mimar Vedat Tek Anı-Sanat Restorasyon Merkezi, Kent Tarihi Müzesi, cephe iyileştirme çalışmaları, sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları ve tarihi doku içinde yer alan geleneksel sivil mimarlık örneklerinin onarım ve işlevlendirme çalışmaları görüşüldü. Metin Sözen ve uzman ekibi bazı değerlendirmelerde bulundular: Tarihi yapıların işlevlendirme çalışmalarına özen gösterilmesi; mahalle kültürü canlandırma çalışmaları yapılması; geleneksel çarşısını korumuş yerleşmelerde “çarşı birliği” kurularak esnaf ve zanaatkârların dayanışması sağlanması; kent tabelaları düzenlenmeli; hamam müzesi açılmalı.

 

KEMERHİSAR

Roma döneminin önemli yerleşim bölgelerinden birini kapsayan Niğde’ye bağlı Kemerhisar, 18 Mart tarihli toplantının konuğuydu. Toplantıya Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı ve Meclis Üyesi Belgin Oğram Toktaş katıldı. Roma çağında önemli bir merkez olan Tyana antik kentindeki kazılar ve müze yapılması planlanan okul binasıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca arkeolojik alanda yer alan buluntuların ve yapıların tespit ve envanter çalışması yapılması ve mülkiyeti belediyeye ait olan eski taş binanın basit onarımı ile ilgili de öneriler paylaşıldı.

 

KÜÇÜKKUYU

Çanakkale’ye bağlı Küçükkuyu Belediyesi 11 Kasım 2015’te kültür mirasını koruma çalışmalarını sunmak üzere ÇEKÜL’deydi. Belediyeye bağlı olarak yapılan tanıtım merkezinin ileride müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Kentin antik dönemi ile ilgili araştırma, arkeolojik yerleşimler ile ilgili tespit çalışması, kentin denizle olan ilişkisi ile ilgili faaliyetler konuşuldu. Zeytinyağı fabrikalarının sanayi müzesi olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Metin Sözen ve uzman ekibi kentin antik dönemi ile ilgili ve arkeolojik yerleşimler ile ilgili araştırma yapılmasının önemi üzerinde durdu. Ayrıca kentin denizle olan ilişkisi ön palana çıkarılmalı, kıyı bölgesinin mülkiyet sorunu çözülmeli, zeytinyağı fabrikaları, sanayi müzesi olarak işlevlendirilmeli.

 

MELİKGAZİ

Kayseri’nin en fazla kültür varlığı barındıran ilçelerinden biri olan Melikgazi 25 Şubat’ta ÇEKÜL’deydi. Toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇEKÜL Temsilcisi Osman Özsoy, mağaracı Ali Yamaç ve belediye personeli katıldı. Sit alanları, tarihi yapıların korunması, mülkiyeti belediyeye ait yapıların restorasyonu, mülkiyeti Vakıflara ait yapıların koruma ve onarımı, bibliyografya çalışması, kent stratejik planı, Selçuklu- Beylikler dönemi rota çalışmaları, Kapalı Çarşı çevresi iyileştirme çalışmaları, kent müzesi ve hamam müzesi kurulumu üzerine konuşuldu. Toplantı sonundaki değerlendirmede çeşmelerle ilgili bibliyografya çalışması, kapalı çarşı çevresinde iyileştirme çalışmaları üzerinde durdu. Ayrıca işlevlendirme yapılacak binalara verilecek fonksiyonlarla ilgili bütüncül bir planlama yapılması gerektiği vurgulandı.

 

MİLAS

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve belediye personeli, 15 Nisan’da ÇEKÜL Vakfı’nın konuğuydu. Toplantıya Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve belediye personeli katıldı. Kentin kültür mirası ve Koruma Amaçlı İmar Planının güncellenmesi gibi konular çerçevesinde bir toplantı yapıldı. Toplantıda Kentsel İyileştirme ve Restorasyon Proje Çalışmaları, Milas kültür envanteri, müze idare binası ve Etnografya Müzesi hakkında bilgi verildi. Çöllüoğlu Han’da kent müzesi, üniversitenin eğitim mekânı ve geleneksel sanatlara ait dükkânlara yer verilmesi planlanıyor. Değerlendirmede kentin çağdaş sanat ve zanaat kenti olması için projelerin geliştirilmesi yönünde fikirler beyan edildi. Ayrıca Selimiye Köyü “Köyler Yaşamalıdır Projesi” kapsamında ele alınarak ayağa kaldırılmalı, Milas kültür envanteri bir önce basılmalı. Balavca Deresi ve çevresi ile ilgili vizyon planı yapılmalı.

 

NİKSAR

6 Mayıs tarihli Çarşamba Toplantısında, ÇEKÜL Niksar temsilcisi Hüseyin Şahin tarafından Niksar Belediyesince yapılmakta olan projelerin sunumu yapıldı. Niksar Kalesi Restorasyon Projesi, Akil Muhtar Erdem Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Alan Yönetimi Projesi, Melik Gazi Mezarlığı İslam Eserleri Müzesi Projesi hakkında bilgi verildi. Önümüzdeki dönemde Niksar’ın tüm yeraltı ve yerüstü tüm verileri toplanması, tanıtım çalışmaları gibi konulara ağırlık verilecek. Metin Sözen ve uzman ekibi, çalışmalarda bölgesel ittifaklar kurulmasının artıları üzerinde durdu. Ekip, koruma çalışmaları Niksar odaklı, Tokat ve Yeşilırmak havzası çerçevesinde yapılmasını belirtti.

 

ONAR KÖYÜ

20 Mayıs tarihli toplantıya Onar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş ve Muzaffer Fırat katıldı. 1224 yılına ait Onar Köyü ile ilgili vakıf senedi, köyün eski bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Köyde iki adet tarihi cemevi ve kaya mezarları bulunmaktadır. Köydeki tarihi eserlerin için bir güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu ifade edildi.  Onar Köyü “Köyler Yaşamalıdır” Projesi kapsamında ele alınarak çalışmalar sürdürülecek. Geleneksel köy evlerinde onarım yapılacak ve bir ev örnek olarak Onar Köyü yaşam kültürünü anlatacak şekilde sergilenecek. Köyün gezi haritası hazırlanarak harita üstünde cemevi, külliye, mezarlıklar, çeşmeler ve diğer tarihi eserler işaretlenerek bir rehber hazırlanacak.

 

SÖKE

13 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda tarihi gar ve tarihi Efes Sineması’'nın restorasyonu, Fatma Suat Orhon Müzesi’nin kent müzesi olarak işlevlendirilmesi, kültürel ve doğal miras hakkında kısa bir sunum yapıldı. Toplantı sonunda işlevlendirme ve tahsis çalışmalarının her aşaması belgelendirilmeli ve kurumlar arası protokoller yapılması yönünde görüş dile getirildi. Değerlendirmeye göre eşitli şenlikler yaparak, halkın projelere müdahil olması sağlanmalı; mesire alanı çevresinde yaşayan Romanlar çeşitli etkinliklere dâhil edilmeli; mesire alanına ulaşımı sağlayan yollarda düzenleme yapılmalı.

 

TEKKEKÖY

2 Aralık’taki Çarşamba toplantısında Karadeniz Bölgesinin tek yel değirmenine sahip Tekkeköy Belediyesi konuktu. Ahşap camiler için “Ahşap Yürüyüş Rotası” istasyon binalarının restorasyonu ve Mübadele Müzesi işlevlendirme çalışmaları, kültür envanteri, kiliselerin restorasyonu, Arkeolojik Vadisi hakkında bilgi verildi. Metin Sözen ve uzman ekibi şu noktalar üzerinde durdu: Öncelikle kentin kültür envanteri hazırlanmalı. Ahşap camiler için bir gezi haritası oluşturulmalı. Kiliseler çevreleriyle bir bütün olarak değerlendirilip onarılmalı. Tekkeköy’ün en önemli kültür varlıklarından biri olan Arkeolojik Vadisi’nin, bir bütün olarak değerlendirilip koruma altına alınması için çalışmalar başlatılacak.

 

URLA

27 Mayıs’taki toplantıya Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başkan Yarımcısı Hüseyin Özdemir ve belediye personeli katıldı. Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı restorasyon çalışmaları, Kentsel Sit Alanı Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Sanat Sokağı Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi gibi konular gündeme getirildi. Akpınar (Tabaklar) Deresi için yapılacak çevre düzenleme çalışmaları konuşuldu. 2015 yılı içerisinde Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin açılması planlanıyor. Belediye binasının kent müzesi olarak işlevlendirilmesi, bir kent gezi haritası hazırlanması, kentin çeşitli çalışmalarında Akpınar Deresi’nin öne çıkarılması öncelikli konular arasında yer alıyor. Ayrıca Sanat Sokağı projesi ile çok yönlü doku ortaya çıkaracak, aydınlatma ve kent mobilyaları projelerine başlanacak.

 

ÜNYE

tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve1. derecede arkeolojik sit alanı içinde kalan Ünye,.29 Nisan toplantısının konuğu oldu. Ünye’de 500 m.’lik bir Kültür Yolu yapılması planlanıyor. Bakırcılar Arastası’nın bulunduğu alanda sokak sağlıklaştırma projesi yapılacak. İskele, meydan, hükümet konağı aksı, yayalaştırılacak olan alan, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve hanın onarım çalışmaları ile kültür yolu projesi oluşmaya başlayacağı ifade edildi. Tescilli eski hamam (özel mülkiyette) restorasyon sonrası el sanatları merkezi olarak işlevlendirilebilir. Uzman ekibine göre iskele, meydan, hükümet konağı aksı, yayalaştırılacak olan alan, sokak sağlıklaştırma çalışmaları yeniden düzenlenmeli; cami, han, çarşı ilişkisinin kurulması; kentin içinde kamuya ait yapılar bir pafta üzerinde işaretlenmeli.

 

VEZİRKÖPRÜ

2015 yılı Çarşamba Toplantılarının 4 Şubat tarihli gündeminde Samsun’a bağlı Vezirköprü Belediyesi vardı. Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis katıldı. Yörgüç Paşa Camisi, Saat Kulesi, Taşhan, Çifte Hamam, Şifa Hamamı, Bedesten kültür varlıklarının son durumu, son üç yılda tamamlanan 96 binanın restorasyonu gibi konular hakkında bilgiler verildi. Değerlendirme bölümünde “Köyler Yaşamalıdır Projesi” kapsamında çalışmalar yapılmasının, kentle ilgili bir tanıtım kitapçığının önemi vurgulandı. Ayrıca arkeolojik kazılarla ilgili veriler toplanacak ve bir rota çalışması yapılacak.

 

YOZGAT

30 Eylül yapılan toplantıya Erbaa ile birlikte Yozgat Emniyet Genel Müdürlüğü/Emlak Daire Başkanlığı’ndan yetkililer katıldı. Yozgat Yerköy Polis Amirliği Merkezi binasının uygulama süreci konuşuldu ve bölümlerin işlevlendirilmesi ile ilgili planlama yapıldı.