Ana içeriğe atla
2018

2018

AFYONKARAHİSAR

10 Ocak tarihli toplantının konuğu olan Afyonkarahisar Belediyesi, yaptığı sunumda kentin tarihi, doğal ve kültürel mirası, somut olmayan kültürel miras çalışmaları, müzeleri ve sürdürdüğü koruma çalışmalarını aktardı. Toplantının ana gündem konusu, kurulması planlanan kent müzesi oldu. ÇEKÜL Vakfı ve TKB Müze Araştırmaları ve Uygulamaları Danışmanı Ahmet Erdönmez’in müze için hazırladığı senaryo, müze bağış çalışmaları, hakkında bilgi verildi. Toplantının sonunda Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL Vakfı uzman ekibi görüşlerini paylaştı. Buna göre, geleneksel ve otantik niteliğini koruyan zanaat ve zanaatkârlar desteklenmeli; ihtisas müzeleri üzerine çalışılmalı; kent müzesinin kuruluş aşaması belgelenmeli ve müzenin kuruluş öyküsü yazılmalı; müze akış şeması içinde yapay malzemelerden çok belgeler öne çıkarılmalı; müzenin kurulacağı alanın yürüyüş yolları yaşlılar ve çocuklar göz önüne alınarak düzenlenmeli.

  

AKŞEHİR

2 Mayıs’ta yapılan toplantıya Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İbrahim Öncel ile belediye personeli katıldı. Toplantıda sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Nasreddin Hoca Evi, Kent Müzesi, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Araştırmaları Merkezi, Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projesi ve gezi rotası konuları ele alındı. Kentsel sit alanı içinde bulunan tescilli 204 adet taşınmaz kültür varlığından örnek bilgilerin verildiği toplantıda, 142 adet yapının cephe restorasyonlarının tamamlandığı belirtildi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında uygulanacak bina cepheleri için bir renk skalasının hazırlanması, bina cephelerinde figür, süsleme, renk gibi detaylarda aslına sadık kalınması; elektrik ve telefon tesisatının yer altına alınması; kentteki arastanın/çarşının canlı tutulması ve zanaatkârlarla ilgili bir envanter hazırlanması; gezi/rota çalışmaları için harita oluşturulması ve haritanın ana noktalarından birinin Nasreddin Hoca olması, toplantının değerlendirme kısmında ÇEKÜL uzman heyetinin notları arasında yer aldı. Yanı sıra, başka ana aksların da oluşturulması; Nasreddin Hoca’dan hareketle uluslararası ölçekte karikatür çalışmalarının yapılması ve ödüllü karikatürlerden oluşan bir sergi açılması ile kentteki yapılara yönelik mülkiyet paftası hazırlanması da vurgulandı.

 

ALTINOVA

Belediye Başkanı Metin Oral, müze bilimci Yeşim Kartaler ile belediye ekibinin katıldığı toplantı 31 Ocak’ta yapıldı. Hersek Kuşları Müzesi, Dilburnu Feneri Müzesi, Hersekzâde Ahmet Paşa Hamamı Müzesi, Aromatik Tıbbi Bitki ve Botanik Bahçesi Projesi ve Çobankale kazıları, toplantının ana gündem konularıydı. Toplantıda müzeler çalışmasının 2018 yılı içinde tamamlanması fikri öne çıktı.

 

AMASYA

4 Nisan’da yapılan toplantıya Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Enes Tigen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Murat Şimşek - Erdin Güden ile belediye personeli katıldı. Kültürel ve doğal miras, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Kent Müzesi Projesi, Beyler Sarayı Projesi ve Tasavvuf Kültürleri Müzesi Projesi toplantının ana gündem konusuydu. Toplantı sonundaki değerlendirme bölümünde, Yeşilırmak Nehri nedeniyle Amasya’nın “İçinden Su Geçen Kentler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yanı sıra, kent dokusu ve yeşil alanlar arasında bağ kurulması; birbiriyle etkileşim halinde olan tarihi alanları gösteren bir master plan hazırlanması ve kent yapıları için bir envanter ve mülkiyet paftası hazırlanması belirtildi.

 

ÇEMİŞGEZEK

Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Bitlis Eren Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serkan Erdoğan, Cihangir Köyü Dernek Başkanı İbrahim Türkyılmaz ve Çemişgezek Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız’ın katıldığı toplantı 25 Temmuz’da gerçekleştirildi. Kentin simgeleşmiş yapı ve yerlerinden olan İn Delikleri (Kaya Tapınağı), Tekne Kayalığı Kaya Mezarı, Süleymaniye Camisi, Eski Hamam, Yeni Hamam, Ferruh-Şad Bey Kümbeti, Yusuf Ziya Paşa Köprüsü, Aşağı Levendik Köprüsü ve Yukarı Levendik Köprüsü, Sivdin Köprüsü, Cihangir Köyü-Medresesi, ‘örtme’ evler ile Tağar Çayı Vadisi hakkında bilgiler verildi. Toplantıdan çıkan öneriler şöyle: İn Deliklerinin rölövesi alınmalı; çalışımalar için İl Özel İdaresi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmeli; yapılar üzerindeki kitabeler çözümlenmeli; köy ve mahalleler de dâhil olmak üzere envanter çalışması yapılmalı; Çobandurağı Köyü (Divriği) örneğindeki gibi, pilot bölge olarak bir köy seçilerek çalışma yapılmalı; kentte yer alan sit alanları ile tescilli ve tescilsiz tarihi yapıların listesi yapılmalı; mülkiyet paftası hazırlanmalı ve kırsal mimari üzerine çalışılmalı.

 

ESKİGEDİZ

Belediye Başkanı Ercan Şimşek’in katıldığı toplantı 30 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Toplantıda kent müzesi, çamaşırhane, tarihi miras, koruma çalışmaları, koruma amaçlı imar planı, Kocabahçe Meydanı düzenlemesi, yöresel ürünler, işlevlendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantının ana gündem maddesi, kentteki en önemli sosyal yapı örneği olan ve yeniden işlevlendirilmesi planmanan tescilli çamaşırhane idi. Öne çıkan bir diğer başlık, kent müzesi oldu. Eskigediz Belediyesi, 1553’te inşa edilen ve restorasyonu tamamlanan Gazanfer Ağa Hamamının kent müzesi olarak işlevlendirildiğini belirtti. Ayrıca Eskigediz’in bir koruma amaçlı imar planı bulunmadığı, koruma amaçlı imar planı çalışmalarına başlandığı da belirtilen detaylar arasında yer aldı. Toplantının değerlendirme bölümünde Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi önerilerde bulundu: Kocabahçe Meydanı düzenlemesi yapılırken meydanın çevresindeki yapıların bina etütleri hazırlanmalı; meydana dinleme ve yeme-içme birimleri eklenmeli. Gediz Çayının kent için önemli bir doğal miras kaynağı olduğunu belirten ÇEKÜL uzman heyeti, Eskigediz’in “İçinden Su Geçen Kentler” kapsamında değerlendirilmeli gerektiğini belirtti.  Gazanfer Ağa Hamamı etrafındaki alan ve yolun düzenlenmesi; yerelde üretilen ürünlerin ve kadın emeğinin değerlendirileceği projelerin geliştirilmesi; yerel ürünler için envanter çalışmasının yapılması ve çamaşırhane için koltuk ambarının kurulması diğer öneriler arasında yer aldı.

 

GAZİANTEP

TKB Genel Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi Zafer Okuducu ile mimar, obruk uzmanı Ali Yamaç’ın katıldığı toplantı 1 Ağustos’ta yapıldı. Toplantıda Gaziantep’teki kültürel/tarihi miras, Yesemek Taşocağı-Heykel Atölyesi ve eğitim çalışmaları; Gaziantep KUDEB Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen Yesemek UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi çalışmaları; Gaziantep Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi; şehir girişleri ve ağırlama mekânları; Panorama 25 Aralık Müzesi; Gaziantep yer altı su sistemleri (kastel ve livaslar); Obruk Mağara Araştırma Grubu ve Ali Yamaç’ın yer altı su sistemi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar; kentte yapılan sempozyum ve çalıştaylar ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları ele alındı.

 

KAHRAMANMARAŞ

28 Mart’ta yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Tekin Alparslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Bülbül, Kayhan Çakanel ile belediye personeli katıldı. Toplantıda Yusuflar (Tekke) Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ve cephe sağlıklaştırma projesi konuşuldu. Yaklaşık 24 hektarlık Yusuflar Mahallesinde yer alan konutların depreme dayanıksız yapılar olduğu; yıllar içinde mahallenin bir çöküntü bölgesine dönüştüğü belirtildi. Yapıların yıkılacağı ve yeşil alanlar, cami, meydan, sosyal donatılar, kreş, interaktif çocuk alanları, yaşlı bakım evi, kadınlar lokali, gençlik merkezi, rehabilitasyon merkezi, açık hava çarşısı, arasta, AVM,  otel gibi unsurların yapılacağı belirtildi. Kentsel dönüşüm alanına uzanan Trabzon Caddesi ve Atatürk Bulvarı için cephe sağlıklaştırma projesinin hazırlandığı, proje uygulamasının 2018 yılında planlandığı belirtildi. Değerlendirme bölümünde kentsel dönüşüm projesine ilişkin detaylı notlar iletildi. Projede minimal ölçeklerin kullanılması ve yapıların yaşatılarak korunması; mahallelinin dışlanmaması; alanın eğimli arazisinin göz önüne alınarak yağmur drenajları ile su-kanalizasyon çalışmalarının hazırlanması; Trabzon Caddesi ve Atatürk Bulvarı cephe sağlıklaştırma projesine sokak mobilyaları ve aydınlatma elemanlarının da dâhil edilmesi önerildi.

 

KASTAMONU

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu ve Ekoturizm’den Mustafa Afacan’ın katıldığı toplantı 11 Nisan’da yapıldı. Görüşmede belediyenin gündeminde olan 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti, tarihi yapı ve çevre düzenleme/işlevlendirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Atıl Vaziyetteki İş Merkezlerinin Yeniden Canlandırılması Projesi, Acem Han-Gastronomi Merkezi Projesi, Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması konuları ele alındı. Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi, kentin, ÇEKÜL Vakfı ve TKB gündeminde olan “İçinden Su Geçen Kentler” kapsamında değerlendirilmesi ve Acem Han-Gastronomi Merkezi kapsamında kitap çalışmaları yapılmasını önerdi.

 

KOVANCILAR

11 Temmuz’daki toplantıya Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Yazı İşleri Müdürü Cevat Karabulut, Kovancılar İş Adamları Derneği Başkanı Hanifi Bekirgil, Hrant Dink Vakfından Zeynep Taşkın ve Vahakn Keşişyan katıldı. Yapılan sunumda kentteki tarihi eserler; Surp Asdvadzadzin Kağtsrahayyats Manastırı, Çakırbaş Köyü (Hoşmat) Kilisesi, Katolik Meryem Ana Kilisesi, Alibeyköy Konağı ve kapısı, İbrahim Bey Konağı (Sarayı) kapısı, tarihi değirmen, Ekinözü değirmen taşları, Sekarat Höyüğü, Körtepe Höyüğü, Bayramyazı Höyüğü, Ovittepe Höyüğü, Pınartepe Köyü Höyüğü, Saraybahçe Köyü Höyüğü, Payamlı Köyü İçmecesi, Şifalısu Sıtma Çeşmesi hakkında bilgi verildi. Ekinözü’ünde yer alan 2 tarihi çeşme (Yukarı Çeşme ve Aşağı Çeşme) Hrant Dink Vakfı tarafından onarıldı. Toplantı sonunda Kovancılar Belediyesinin belediye mülkiyetindeki bir yapı için proje hazırlaması; restorasyonu yapılacak / işlevlendirilecek yapı projesine, yapının çevre düzenlemesin de eklenmesi; yapı ve çevrenin bütüncül odaklı değerlendirilmesi; su kaynakları nedeniyle “Kovancılarda Tarihi Su Kültürü” başlık altında çalışmalar yapılması; Surp Asdvadzadzin Kağtsrahayyats Manastırı gibi yapıların restorasyonunda yerel kaynaklar kullanılması; tarihi eserlerin bitki örtüsünden temizlenmesi ve çevre temizliğinin yapılması; İbrahim Bey Konağının rölövesinin hazırlanması ve uzmanlarla alan gezisi yapılması önerildi.

 

KULA

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Jeopark Belediyeler Birliğinden Yiğit Karakuzu ile belediye personelinin katıldığı toplantı, 21 Şubat’ta yapıldı. Toplantıda kentin kültürel ve doğal mirası; jeotermal kaynakları; Termal Turizm Bölgesi; Kula Volkanik Jeoparkı ve jeopark sahası yürüyüş parkurları projesi, ziyaretçi merkezi; Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulaması; Kula Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının Revizyonu; Tarihi Çarşı Sağlıklaştırma 1.Etap Yunus Emre Caddesi projeleri; Zafer İlkokulu Proje ve Restorasyonu; Tarihi Kentler Birliği destekli projeler ve çalışmalar gündeme alındı. Değerlendirmede kentsel tasarım rehberinin hazırlanması; Emir Kaplıcalarının atıl durumdan kurtarılması; kentteki tarihi çarşı, kale ve mahallenin “kale-çarşı-mahalle” planına göre değerlendirilmesi; Zafer İlkokulunun kent müzesi olarak işlevlendirilmesi ile Emre ve İncesu köylerinin “ Yaşayan Köyler Ağı” kapsamında ele alınması önerildi.

 

ŞEBİNKARAHİSAR

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Şebinkarahisar Vakfı Başkanı H. Avni İşcan, Şebinkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şimşek, Şebinkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneğinden N. Orhan Üstündağ, Şebinkarahisar İş Adamları Derneğinden Erkan Torun,

Şebinkarahisar İş Adamları Derneğinden Altan Güneş, avukatlar Hakan Özbay, Sercan Yazan ile Kamuran İşcan’ın katıldığı toplantı 6 Haziran’da yapıldı. Şebinkarahisar Kalesi ve restorasyonu, köy ve mahallelerdeki tescilli yapılar, toplantının öne çıkan konularıydı. Kentteki tescilli/tescilsiz kültür varlıkları hakkında kısaca bilgi verildi. Değerlendirmede öne çıkan görüşler şöyleydi: Şebinkarahisar’da çalıştay yapılarak kentin gelecek planları tartışılmalı; alan yönetimi üzerine çalışmalar yapılmalı, belediye personelinin ÇEKÜL Akademi Alan Yönetimi Eğitimlerine katılımı sağlamalı; ihtisas müzeleri üzerine çalışmalı; Taşhan’ın restorasyon ve işlevlendirmesi yapılmalı; kentte yer alan tescilli/tescilsiz tarihi yapıların listesi hazırlanmalı; kenti temsil eden kurum ve kuruluşlar ile STK’ların birlikte çalışacağı projeler üretilmeli; kırsal yaşam ve köylerle ilgili çalışmalar gündeme alınmalı ve somut olmayan kültürel miras ile ilgili çalışmalar yapılmalı.

 

TEKİRDAĞ

23 Mayıs’ta Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve belediye personelinin katıldığı toplantıda Miras Atölyesi 1-2, kültürel miras, tarihi mirası koruma çalışmaları, sit alanları konuşuldu. Toplantının ana gündem maddesi “Miras Atölyesi 1-2”  oldu. Kent kültürünü günümüzden geleceğe aktaracak olan kültür varlıklarının korunması için Süleymanpaşa ve Şarköy’de başlatılan atölyenin 1. etabı Süleymanpaşa Ertuğrul Mahallesinde uygulandı. “Miras Atölyesi 2” ise Şarköy ilçesinin Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahalleleri için planlandı. Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibi, değerlendirme bölümünde görüşlerini paylaştı: Ortodokslar için kutsal sayılan Ganos Dağı ile ilgili çalışmalar yapılmalı; projelerde mübadelenin etkilerine yer verilmeli; Uçmakdere Köyü için kurumsal kimlik çalışması ve yol haritası yapılmalı; sürdürülen projelerde denizin önemi vurgulanmalı ve deniz turizmi yapılmalı.