2014 | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

2014

KEMALİYE-APÇAĞA KÖYÜ

Kemaliye ilçesi ve Apçağa Köyü temsilcilerinin katıldığı toplantı, 2 Nisan tarihinde ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleşti. Toplantıda Kemaliye ve Apçağa Köyü ile ilgili kısa bir sunum yapıldı. İki kentteki koruma çalışmaları, doğal-kültürel miras, “hinzan” denen bağevleri ve çalışmaları, dut ürünleri ve meyve-sebze yetiştiriciliği, Kemaliye’deki 7 ayrı müze, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Apçağa için bir tanıtım filmi ve gezi rehberi yapılacak. Prof.Metin Sözen başkanlığındaki uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirmede, Apçağa'nın Köyler Yaşamalıdır Projesi kapsamında değerlendirilmesi ve bütüncül olarak kente bakılması gerektiği kaydedildi. Gelecek için planlama ve bir takvimin önemi de vurgulandı. Hazırlanan projelere mali destek almak için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) başvurulmalı.

 

AYVALIK

Ayvalık Belediyesi’yle Haziran ve Kasım ayında iki farklı toplantı gerçekleştirildi. İki toplantıda da kentin doğal, kültürel, koruma ve restorasyon, AYTUGEB (Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği), butik oteller, sokak sağlıklaştırma çalışmaları konuşuldu. Bu çalışmalar içerisinde Ayazma Kilisesi, Aya Tria Kilisesi ve Taksiyarhis Kilisesi öne çıkmakta. Tescilli bir yapının mübadele müzesi olarak işlevlendirilmesi, kent mobilyaları ve tabelalarının düzenlenmesi planlanıyor. Metin Sözen ve uzman ekibi toplantı sonunda fikirlerini paylaştı: Ayvalık’ın kültür envanteri güncellenmeli; kırlangıç fabrikası ile ilgili çalışmalar öncelikli başlıklardan olmalı; zeytinyağı fabrikasının sanayi müzesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor.  Sokak iyileştirme çalışmalarında cephe rölveleri çıkarılmalı; denize inen sokaklarda aydınlatma ve düzenleme yapılarak toplumun deniz ile olan ilişkisi kurulmalı. Ayrıca aydınlatma ve kent mobilyaları konusunda ÇEKÜL’den destek alınmasına karar verildi.

 

BERGAMA

16 Temmuz’daki toplantı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve ekibiyle gerçekleşti. Belediyenin gündemindeki çalışmalar hakkında bilgi verildi: Koruma Amaçlı İmar Planı ve Özel Proje Alanları, Selinos Deresi ve Kazancı Köprüsü, Bergama’nın UNESCO dünya miras listesine adaylık süreci, Kent Tarihi Müzesi ve Parşömen Müzesi açılmasına yönelik çalışmalar, Topçu Kışlası’nın sergi mekânı olarak düzenlenmesi, Osmanlı çarşısı ve arasta çevresi kamulaştırma çalışmaları. Değerlendirme bölümünde Koruma Amaçlı İmar Planını ve hazırlanacak master planının önemine değinildi. Çok katmanlı olan kent dokusu okunmalı, proje ve senaryo oluşturulmalı. Kültür envanteri çalışmaları yapılmalı ve en kısa zamanda kitabı basılmalı.

 

BOĞAZKALE

Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Şahin Şeker, Tahir Aksekili, Abdullah Meteoğlu ile 25 Haziran’da bir toplantı gerçekleştirildi. Koruma Amaçlı İmar Planı, arkeopark, Hattuşa Kültür Havzası olarak tanımlanan Boğazkale ilçe merkezi, Hitit kültür mirası ve bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Alternatif turizm için yeni alanlar yaratılması için çalışmalar planlanmakta.  Değerlendirmede TOKİ’nin genel kent siluetini bozmaması,  meydan çevresindeki kamu binaları ile ilgili düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Metin Sözen Hattuşa’da hem kent içinde hem de kent girişinde yol-güzergâh gösterici tesislere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Hitit Araştırma Merkezi genişletilmeli, tanıtımı yapılmalı, web sitesi kurulmalı, Hattuşa ile ilgili envanter çalışması yapılmalı.

 

BULDAN

Buldan’ın doğal-kültür mirası, permakültür, dokumacılık, koruma çalışmaları hakkında kısaca bilgi veren sunumda Buldan Platfomuna ilişkin sorunlar incelendi. Değerlendirmede ÇEKÜL uzman ekibinin önerileri tartışıldı: Kentte mahalle-yerel örgütlenmesi güçlenmeli; bu aşamada Buldan Platformu ve Belediye işbirliği içinde olmalı. Geleneksel sanatlarla ilgilenen kadınların çalışmaları ile ilgili bir sistem oluşturulmalı. Kent mobilyaları ve tabelaları düzenlenmeli. Ayrıca sokak-çarşı ilişkisinin çok iyi kurulması, aydınlatma master planının hazırlanması gerektiği ifade edildi.

 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP)

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerindeki yatırım, araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan DAP, Çarşamba Toplantıları’nın konuğu oldu. Bölgenin önemli sorunlarından olan hayvancılık, hayvancılık master planı, turizm koridoru, kış turizmine yönelik çalışmalar,  Van Gölü havzası kültür koridoru, DAP Üniversiteler Birliği masaya yatırıldı.  Metin Sözen ve uzman ekibi bazı önerilerde bulundular: Havzalardan biri pilot bölge olarak belirlenmeli;  bölgedeki mevsimsel değişikliklerin tespiti yapılmalı; harita üzerinde hayvancılığın mekânsal dağılımı gösterilmeli; doğa ve kültür turizminin geliştirilmesi gerekli; tarihi kent bölgelerinin bir bütün olarak korunması ve kültür sanat merkezi haline gelmesi çalışmaları yapılmalı. 

 

ELMALI

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve belediye personelinin katıldığı Çarşamba Toplantısı, 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda çok katmanlı kent dokusu, Koruma Amaçlı İmar Planı, İskender Yolu, Elmalılı Hamdi Yazır Kent Müzesi, dini odaklı tarihi yapılar, kaya mezarları, tahıl ambarları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları gündeme getirildi. İnanç turizmi, arkeolojik turizm, doğa turizmi, tarih turizmi, eko turizm, yayla turizmi, kongre turizmi, av turizmi ile ilgili planlanan çalışmalardan bahsedildi. Değerlendirme kısmında özgün kent kimliği ortaya çıkarılarak turizme açılmasının önemi dile getirildi. Uzman ekibine göre, Kesik Minare yapısının eklentilerinden kurtulup restore edilmeli; Elmalı’da hamam kültürü ile ilgili çalışma yapılmalı;  kentte kadınların üretime katılması gerekiyor. Elmalı kitaplığı oluşturulmalı, kentin kurumsal kimlik çalışması yapılmalı.

 

ERZİN

Erzin’deki çalışmaların ve projelerin gündeme getirildiği 4 Haziran’daki toplantıya Payas’tan temsilciler de katıldı. İssos Antik Kenti, İssos Antik Kenti kazıları ve kazı buluntuları, İssos Antik Kenti mozaikleriyle ilgili hazırlanan çocuk kitabı, Toprakkale, Karatepe-Kastabala üzerine kısa bilgi verildi. Bölgede yer alan su kemerleri günümüzde tarım arazileri içinde kaldığı ve tahrip edildiği belirtildi. Değerlendirmede kentin tarihi yapısının turizme kazandırılması ve İssos savaşının canlandırması, alternatif değerlerin harekete geçirilmesinin faydalı olacağı dile getirildi. Ayrıca İssos savaş alanın düzenlenerek Hatay İli Turizm Stratejik Eylem Planına uygun tematik bir Büyük İskender Savaş Alanı oluşturulmalı. Su kemerleri ve tarihi hamam restore edilmeli; kentin tanıtımına yönelik sloganlar oluşturulmalı; kültür varlığıyla halkla buluşturulmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalı.

 

HARPUT

Harput’tan temsilcilerin dâhil olduğu toplantıda Harput’un Koruma Amaçlı İmar Planı ve uygulama aşamaları, mülkiyet sorunları, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu, uygulanması elzem olan sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Valiliği ile yapılan çalışmalar üzerine konuşuldu.

 

HATAY

19 Mart’taki toplantının konuğu ÇEKÜL Hatay Temsilcisi Yaşar Coşkun’du. Coşkun, kent ile ilgili çalışmaları paylaştı.  Kalkınmanın köylerden başlaması gerektiği düşüncesiyle Şenköy’de devam eden çalışmalar, açıkhava müzesi, geleneksel ahşap ve avlulu evler hakkında sunum yapıldı. Köydeki eski okul binası müze olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Metin Sözen bazı değerlendirmelerde bulundu: Yerel varlıkların tespiti yapılmalı; arkeolojik buluntuların envanteri yapılmalı, arkeolojik alanlar haritada işaretlenmeli; köyün yaşatılması için yönetmeliğin belirlenerek belli sınırların çizilmesi gerekiyor. 

 

HİTİT UYGARLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi İlknur Taş’ın yer aldığı toplantı 30 Nisan’da gerçekleştirildi. Araştırma merkezinin kullandığı tarihi binalarda çeşitli onarım ve peyzaj düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Merkezde Hititçe dil kursları, Hitit sempozyumunun düzenlenmesi planlanıyor. Değerlendirmede şu maddeler öne çıktı: Araştırma merkezinin bahçesinde yarı açık sergi mekânları açılmalı; konağın bahçesinin harpuştaları en kısa zamanda tamamlanmalı;  merkezin selamlık bölümünün önündeki çeşmedeki kitabe tanıtım broşüründe kullanılacak; harem bölümündeki kapılarla ilgili bir etüt çalışması yapılmalı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na başvuru yapılarak proje desteği alınmalı.

 

KARADENİZ EREĞLİ

25 Haziran’da Karadeniz Ereğli ile kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Restore edilerek kent müzesi olarak işlevlendirilen Cıbıroğlu Konağı ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

KARTAL

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve belediye personelinin katıldığı toplantıda 5 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi’nin hazırlamış olduğu sunumda Kartal Merkez Sit Alanı, Kartal merkez sit alanındaki sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Dragos kazı alanı, Aydos Tepesi 1. derece arkeolojik kazı alanı, Aydos Ormanı Doğal Sit Alanı Kent Ormanı,  açılması planlanan arkeopark, su sporları merkezi, tarihi yapılar ve çeşmeler, restorasyon çalışmaları detaylı olarak anlatıldı. Toplantı sonundaki değerlendirmeye göre arkeolojik alan, sanayi müzesi, yelken sporları için fonksiyon ve çeşitlilik başlıklar çıkarılmalı; arkeopark projesinde hem sosyal alan hem de arkeolojik alana yer verilmeli; projeler için TKB Hibe destek programına başvuru yapılmalı; rekreatif alanların çeşitliliğine ihtiyaç var.

 

KUŞADASI

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantıda Kuşadası Belediyesi’nin TKB Özendirme Yarışmasına başvurduğu projeler, Güvercinada Sur Duvarları ve İç Kale Restorasyon Uygulaması, Tarihi Su Kemeri Restorasyon Uygulaması, 40 ada 12 Parselde  Yer alan Tescilli yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, Eğirdir Kalesi restorasyonu, hibe desteği gündem getirildi. Metin Sözen ve uzman ekibinin söz aldığı değerlendirme bölümünde çevresi bozulan Kuşadası için önlem alınmasının ve sokak iyileştirme çalışmalarının elzem olduğu ifade edildi. Güvercinada Sur Duvarları ve İç Kale’de sahil güvenliğe ait binaların birleştirilerek kullanılmasının sağlanması, ziyaret yolunun belirlenmesi, bilgi panolarının yapılması ve yapının görünür hale gelmesi gerektiği ifade edildi. Fonksiyon şemaları tarihi dokunun içine çekilmeli, hangi birimlerin nerede kullanacağına dair planlama yapılmalı. Proje desteği için Tarihi Kentler Birliği’ne başvuru yapılmalı. Kalkınma Ajansı, TOKİ ve Kültür Bakanlığı’ndan bütçe desteği alınarak tarihi doku içindeki evlerin restorasyonu yapılmalı.

 

MERZİFON

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Hökelek’in katıldı toplantı 11 Haziran’daki gerçekleştirildi. Kent meydanı ve çevresi kentsel dönüşüm alanı, Koruma Amaçlı İmar Planı, okul olarak kullanılan Amerikan okulu binaları gibi konular gündeme getirildi. Toplantı sonunda kent çalışmaları ile ilgili öncelikle kentsel tasarımın yapılması, Merzifon’un çevresiyle ve kırsal alanlarıyla ele almak gerektiği ifade edildi. Değerlendirmeye göre: Stratejik bir plan hazırlanmalı ve o doğrultuda çalışmalar başlatılmalı. Amerikan okullarından bir bina kent müzesi olarak kullanılabilir. Hem tarihi bina kurtarılmış olur, hem de çevresindeki mekânlar kurtarılarak yarı açık mekânlar olarak işlevlendirme imkânı sağlanabilir. Kentteki tüm mekanların mülkiyetinin kimlere ait olduğu ile ilgili envanter hazırlanmalı. Tarihi hamam, hamam kültürü müzesi işlevlendirilmeli.

 

ODUNPAZARI

Odunpazarı’ndaki çalışmalar ve projelerin gündeme getirildiği 27 Ağustos’taki toplantıya Han Belediyesi de katıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Odunpazarı Belediye Başkanı Yardımcısı Hüsnü Kaptan gündem konularını anlattılar. Odunpazarı’ndaki sit alanları (Taşbaşı Kentsel Sit Alanı, Karacaşehir Arkeolojik Sit Alanı, Çiftlik Höyük, Karacahöyük), devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Lületaşı Müzesi, açılması planlanan kent müzesi, butik otel çalışmaları, Hamam Müzesi, Kentsel Tasarım Proje ve Uygulamaları çalışmaları kapsamında Atlıhan El Sanatları Çarşısı’ndaki düzenlemeler sunum eşliğinde anlatıldı. Değerlendirmede Odunpazarı’ndaki Bizans, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemi, göç müzesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenecek sosyal mekânlar, yayalaştırma çalışmaları, kurulması gereken “Cumhuriyette Demiryolları” müzesi ve her mahallede bir mahalle evi,  lületaşını öne çıkaran çalışmaları gündeme getirildi.

 

ONAR KÖYÜ

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş ve Muhittin Fırat’ın katıldığı toplantıda Onar Köyü ve çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan sunumda 800 yıllık köyün tarihi, epigrafi çalışmaları devam eden kaya mezarları, Oğuzların Bayat Boyu’na ait mezar taşları, özgün sivil mimari örnekleri, yüzlerce yıllık sakızağaçları, devam eden kültür envanteri çalışması hakkında bilgi verildi. Alevi sempozyumunun Onar Köyü’nde yapılması için çalışmalar başlatıldığı anlatıldı. Değerlendirmede şu maddeler gündeme getirildi: Anadolu’nun Türkleşmesi açısından  Onar Köyü'nün önemi,  köyde yapılması gereken bilimsel çalışmalar, tarihi varlıklar,  belgelerle birlikte kronolojisi, köyün haritası,kullanılmayan okul binasının köy müzesi olarak işlevlendirilmeli.

 

ORMANA

Ormana Belediyesi koruma çalışmaları, restorasyonu yapılacak han, han kalıntıları, revizyona ihtiyaç duyulan Koruma Amaçlı İmar Planı, 1. ve ikinci derece sit alanları, bostanlar, uygulanması planlanan 1., 2., 3., 4. ve 5. etap projeleri, antik yollar, Selçuklu dönemi kervan yollarının canlandırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

 

OSMANİYE

Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Tabur, Osmaniye Müze Müdürü M. Nalan Yastı ve belediye personelinin katıldığı toplantıda çeşitli konular konuşuldu. Arttırılması planlanan kent meydanları, sokak iyileştirme çalışmaları, yeniden inşa edilmesi planlanan belediye binası, Karaçay Vadisi çevresinde konaklama mekânları, bölgenin önemli zanaatlarındantesbihçilik ve bıçakçılık, açılması planlanan çay bahçeleri, el sanatları satış merkezi öne çıkan konulardı. ÇEKÜL Uzman ekibi kentin öyküsü oluşturulması,  kentle ilgili öncelikle bir vizyon çalışması ve kalelerle ilgili rota yapılması gerektiğini belirttiler. Ayrıca değerlendirmede şu görüşler öne çıktı: Kentin kültür varlıkları ile ilgili yeni bir senaryoya ihtiyaç var; çevresiyle, dokularıyla, insana değer veren kurumlarıyla, yapılacak meydan projelerine ihtiyaç var; kentsel-geleneksel kültür yolu,  arkeolojik kültür yolu yapılmalı, kentteki müze sayısı artırılmalı. Mehmet Eminler Konağı’nın mülkiyet sorunu çözülmeli ve işlevlendirmesi için iş planı yapılmalı. 

 

PAYAS

Payas Belediyesi, 14 Mayıs’taki toplantının konuğuydu. İpek Yolu Köprüsü, Cin Kule, Payas Kalesi gibi kentin kültürel mirası hakkında kısa bir sunum yapıldı. Sonraki bölümde, eski kent merkezinin yeniden canlandırılmasında merkez olması planlanan Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi konuşuldu [Bu külliye, 2014-2016 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı ve Payas Belediyesi işbirliği ile uygulanan Payas Şenlendirme Projesinin merkezi konumundaydı]. Toplantının değerlendirme bölümünde Payas Külliyesi ile ilgili düşünceler paylaşıldı: Yeni bir canlılık ve yeni bir odak merkezi oluşturması bakımından merkez olan külliyeyle ilgili projelerin bütüncül olarak değerlendirilmesi ve bir vizyon oluşturması gerekiyor. Külliyede hem çocuklara he de yetişkinlere yönelik eğitimler verilmeli. Bu alanın 24 saat yaşayan ve kendiliğinden doğal olarak kente dinamizm katan bir alan olması gerekiyor. 

 

SAMANDAĞ

Samandağ Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak Samandağ’a bağlı Hıdırbey ve Vakıflı köyleri konuşuldu. Kaymakamlığın yürüttüğü “Defne Yolu” projesi, bu köylerin turistik açıdan cazibe merkezi haline getirilme çalışmaları, Hıdırbey’deki 3 bin yaşındaki Musa Ağacı, ahşap yürüyüş parkuru, yeni kurulan kooparatif toplantıda masaya yatırıldı. Köylerde yöresel el sanatları, defne sabunu, yağ üretimi ve ahşap ürünler kursu gibi eğitimler verildiği belirtildi.

 

SAMSUN

9 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantının konuğu Samsun Büyükşehir Belediyesi’ydi. Kentteki Metin Sözen Araştırma Merkezi,  Karadeniz Kafkasya Araştırma Merkezi, Samsun Kent Müzesi, Saathane meydan düzenlemesi, Çakallı Taşhan’daki restorasyon çalışmaları, imar planı toplantının gündemindeydi. Toplantının sonunda Metin Sözen ve uzman ekibi bazı değerlendirmelerde bulundular: Karadeniz’de kıyı şeridi ve iç kesimlerin birleştirilmeli; Samsun’da kurulan merkezde Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ve Kafkasya açılımıyla ilgili çalışmalar yürütülmeli; kentin geçmişi ile bugünü birleştirilirken ekolojik dengenin de kurulması gerekiyor; geleneksel dokuya sahip evlerin yeniden işlevlendirilmesinde çok fonksiyonlu bir planlama yapılmalı. Kent atölyeleri kurularak bina onarımlarına destek verilmeli.

 

SEYHAN

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, KUDEB ve belediye personelinin katıldığı toplantı 26 Kasım’da ÇEKÜL Vakfı’nda gerçekleştirildi. Tarihi kent merkezi; kentin simge yapılarından Büyük Saat Kulesi, Adana Gar Binası, Taşköprü, Ulu Camii, Savcıbey Camii, Yağcı Camii, Kazancılar Çarşısı; Tepebağ Höyüğü ve kazılar,  arkeopark, Atatürk Bilim Ve Kültür Müzesi, ÇEKÜL tarafından hazırlanan Kilikya Yol Haritası ana gündem maddeleriydi. Değerlendirmede portakal bahçeleri kentsel tarımın canlanması için önemli bir öğe olduğu, ana caddeye (Tepebağ’dan) bağlanan yoldaki yapılarda restorasyon yapılması gerektiği ifade edildi. Bazı alanların tescillenmesi için çeşitli kurumlardan bütçe desteği alınacak. Kentsel bütün içinde zemin dokusu, aydınlatma, kent mobilyaları tasarlanacak.

 

TEKİRDAĞ

Toplantıda Koruma Amaçlı İmar Planı, kamulaştırılan alanlar ve yapılar, tarihi bedesten binasının çevre düzenlemesi, Eski Tekirdağ Belediye Binası Restorasyon Projesi Uygulaması, Yaşayan Çeşmeler Projesi, Tarihi Kent Merkezini Yeniden Canlandırma Projesi, Ertuğrul Mahallesi Tarihi Konut Dokusunu Canlandırma ve Turizme Kazandırma Projesi, TKB Özendirme Yarışması ve belediyenin yarışmaya başvurduğu projeler gündeme getirildi. Metin Sözen tüm projelere Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak Trakya ölçeğinde bakılmasının elzem olduğunu kaydetti. Metin Sözen’e göre Tekirdağ’daki Mimar Sinan eserlerinin okunabildiği, tarihsel çekirdeğin öne çıktığı, meydanın çevresinde tarihin göründüğü bir alan yaratılmalı.

 

TOKAT

20 Haziran’daki toplantıya Tokat Vali Yardımcısı Coşkun Açık, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Seda Kavukçuoğlu, Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz, Tokat-Niksar-Samsun belediye personeli katıldı. Kelkit Platformu çalışmaları, örgütlenme, Tokat ilçeleri kültür varlıkları için veri tabanı, Tokat insan envanteri çalışmaları, “kültür yolu” faaliyetleri, geleneksel kültür ve el sanatları ile ilgili envanter çalışmaları, Tokat Müzesi toplantının gündem konularıydı. Değerlendirmede “Müzeler kenti, yazarlar, sanatçılar, zanaatçılar kenti Tokat” başlıkları oluşturulmasının önemi de gündeme getirildi. “Kimlikli kent”, yerele inen çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

 

ÜNYE

Ünye Belediyesi ile yapılan toplantıda kentin kültür varlıkları, bir zamanlar var olan Süleyman Paşa Sarayı, Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel sit alanı, Kadılar Yokuşu mülkiyet planı ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları, çömlek fabrikaları, rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanan hamamlarla ilgili sunum yapıldı. Bakırcılar Arastası Sit Alanı, kiliseler hakkında bilgi verildi. Toplantı sonunda Metin Sözen ve uzman ekibi bazı değerlendirme ve önerilerde bulundular: Müze Ev, Kadılar Yokuşu ve tescilli han bir kültür aksı haline getirilmeli; tescil edilmesi gereken eserlerle ilgili çalışmalar en kısa zamanda programlanmalı; kültür yolu üzerindeki yapılar için Kültür Bakanlığı bütçesinden yararlanılabilir; kente ait kültür varlıklarının tarihi senaryolarının ortaya çıkması gerekiyor.