Bilgi Ağacı

Doğal ve kültürel mirasın korunup yaşatılabilmesinde genç kuşakların rolüne inanan ÇEKÜL Vakfı, eğitim çalışmalarını bu hedef doğrultusunda Bilgi Ağacı Eğitim  Birimi altında biraraya getirdi. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, ÇEKÜL Vakfının 26 yıldır Anadolu’da yürüttüğü çalışmalardan edindiği bilgi ve tecrübesini, çağdaş eğitim   yöntemlerini kullanarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.  

ÇEKÜL Bilgi Ağacı bireyin niteliksel gelişimine öncelik veren eğitim anlayışıyla, doğanın bereketi ve yaşamı mümkün kılan döngüsünü, teknoloji ve bilimsel   disiplinleri kullanarak uyguluyor. Eğitimlerde ÇEKÜL’ün “doğa ve kültürle varız” sloganının arkasında yatan felsefesi, geleceğin kurulmasında ufuk açan bir yöntem   olarak benimseniyor. 

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Ağacının doğal ve kültürel miras eğitimlerine destek olmak isterseniz tıklayın.

Proje Dosyaları: