Endüstri Mirası

Alan gezili ve alan gezisiz olmak üzere iki seçenekle sunulan Eğitim Mirası, sanayi kültürünü insanın tarih içindeki yolculuğuyla birlikte ele alıyor. Program, bu yolculuk sırasında insanın doğa ile ilişkide ürettiği kültüre, edindiği bilgiye ve gerçekleştirdiği buluşlara bütüncül ve eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı amaçlıyor.

Endüstri Mirası eğitimlerinde bir yandan insanlığın toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmeleri ele alınırken diğer yandan, modern kentin temelini oluşturan sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip mirasına odaklanılıyor.

Hedef kitle: Ortaokul ve lise seviyesinde görev yapan öğretmenler.

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin 11 hafta boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi etkinlikleri içermektedir. 

Katılım ve daha fazla bilgi için tıklayın

*NOT:
Fırsat Eşitliği için Eğitim Bağışı: ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yapılan eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul edilmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Proje Dosyaları: