Ana içeriğe atla

Kent Çalışmaları

ÇEKÜL Vakfının 1975’te Safranbolu’dan yola çıkarak, 7 Bölge 7 Kent Projesiyle devam eden ve yıllar boyunca Kendini Koruyan Kentler programıyla yürüyen, kentsel kültür mirasını koruma hareketi 2013 yılından bu yana Kent Çalışmaları adıyla sürdürülüyor. Bir yandan Çarşamba Kent Toplantılarına katılan ve koruma alanında çaba gösteren tarihi kentler için kültür odaklı stratejik planlar ve eylem planları hazırlanırken, diğer yandan kentlerde katılım çalıştayları, odak grup toplantıları, alan incelemeleri yapılıyor, uygulama projeleri takip ediliyor.

Güncel koruma ve tasarım kavramlarını Anadolu’nun özgün kentsel dinamikleri ışığında yorumlayarak, yerelden doğan, uygulanabilir, gerçekçi ve basit müdahale yöntemlerinin araştırılması Kent Çalışmalarının temel hedefleri arasında. Tarihi kentlerde koruma ve canlandırma metodolojisinin geliştirilmesi için yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve uygulamacılarla birlikte çalışılarak özgün çözümler aranıyor. Bu kapsamda ÇEKÜL’ün bilgi ve birikimi genişlerken, yerel paydaşlara verilen destek alana taşınıyor ve koruma hareketinin sürekliliği sağlanıyor.

Anadolu kentleri için hazırlanan kültür odaklı stratejik kent planlarının yanında, 2016 yılında Bartın, Kuşadası ve Osmaniye gibi kentler için bölge ölçekli çalışmaların devamı niteliğinde olan Rota Planlama Rehberleri hazırlandı. Kentlerde yerel yönetimlerle kurulan işbirlikleri sonucu ortaya çıkan projeler, ÇEKÜL’ün kentsel koruma yaklaşımının -yeni boyutlarla- öneri ve uygulamaya taşındığı süreçleri kapsıyor. Bunun en önemli örneği olan Kendini Koruyan Kentler programına 2017 yılında Uzunköprü, Arsuz, Erzin ve Melikgazi de eklendi.

Kültür Odaklı Stratejik Kent Planları

Kent Çalışmalarının geliştirdiği “Kültür Odaklı Stratejik Kent Planları”, günümüzde sürekli değişim ve devinim içindeki Anadolu kentlerinde, kültür odaklı bir gelecek planlamasına ilişkin kente özgü modeller oluşturmayı hedefliyor. Yerel yönetimlerin gündemlerinde kültür odaklı stratejiler ve bunlara bağlı eylem alanlarını belirlemelerine öncülük ediyor. Alan incelemeleri, çalıştay ve odak grup toplantıları ile desteklenen çalışma süreci, çalışılan kentin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda detaylandırılarak bazen bir tasarım rehberi, bazense bir masterplan veya eylem planı üretimiyle sonuçlanıyor. Bu detaylı nihai ürün, her kentte, yerel kimliğin korunarak canlandırılmasına yönelik proje önerileri içeriyor. Özellikle “mahalle” ölçeğinde, “kamusal mekânlar” yaratılmasına yönelik projeler kurgulanıyor; bu projelerin hayata geçmesini sağlayacak alan örgütlenme desteklenirken, uygulamalar saha ziyaretleriyle takip ediliyor. 2014-2017 yılları arasında Merzifon, Payas, Elbistan, Osmaniye ve Birgi için kültür odaklı stratejik kent planları hazırlandı, bu planları referans alan projeler geliştirildi ve alanda uygulandı.

Merzifon Kültür Odaklı Stratejik Kent Planına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Payas Kültür Odaklı Stratejik Kent Planına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Elbistan Kültür Odaklı Stratejik Kent Planına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Osmaniye Kültür Odaklı Stratejik Kent Planına şu linkten ulaşabilirsiniz. 

Birgi Kültür Odaklı Stratejik Kent Planına şu linkten ulaşabilirsiniz.

 

SDG 11