İpek Yolu Kültür Yolu | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

İpek Yolu Kültür Yolu

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca Anadolu’da İpek Yolu üzerinde anıtsal konaklama yapıları inşa edildi. ÇEKÜL Vakfı’nın önayak olduğu bu çalışma, İpek Yolu güzergâhında bulunan han ve kervansarayları yeniden ‘ayağa kaldırmayı’ hedefliyor. 1993 yılında UNESCO’nun desteğiyle gelişen çalışmalar son yıllarda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü, valilikler, belediyeler, uluslararası kuruluşlar, TÜRSAB ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın da içinde bulunduğu çok katılımlı bir stratejik planlamayla devam ediyor. ÇEKÜL ayrıca Selçuklu ve Beylikler dönemine ait han, kervansaray ve köprüleri içeren bir haritayı da tüm çalışmalara zemin oluşturmak için yayına hazırladı. İpek Yolu güzergâhları üzerinde hâlâ ayakta duran konaklama yapılarının onarılarak ve yeniden işlevlendirilerek yaşatılması; ticaret yolları üzerindeki yüzlerce yıllık kültürel alışverişin izlerinin somut olmayan kültürel miras kapsamında canlı tutulması; çeşitli güzergâhların tüm çevreleriyle kültür turizmi kapsamına alınarak dünyaya açılması; yol güzergâhlarındaki mimarlık yapıları odağında Selçuklular, Beylikler ve Osmanlıların Anadolu kültürüne yaptıkları aydınlık ve yaratıcı katkıların bütünsel bir yaklaşımla anlamlandırılması olmak üzere dört boyutta sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 100’den fazla han ve kervansaray onarıldı. Bunlar arasında Kayseri’de Sultan Han ve Karatay Han, Sivas’ta Alaca Han, Tokat’ta Mahperi Hatun Kervansarayı, Konya Selçuklu’da Zazadin Han, Antalya’da Şarapsa Han var.