Geleneksel Yaşam Kültürü ve Ortak Bellek | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Geleneksel Yaşam Kültürü ve Ortak Bellek


Yüzyıllar boyunca deneyimlerle kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların ortak belleğinde yer eden geleneksel yaşam kültürü geçmişten bugüne uzanan görenekleri, geleneksel bilgi ve inanışları, sözlü sözsüz anlatımları, şölenler ve şenlikleri, mutfak kültürünü, giyim ve el sanatlarını kapsar. Somut kültürel varlıklara atfedilen anlam ve değerlerle bu yapıları yaratan bilgi ve ustalık da geleneksel yaşam kültürü içinde yer alır. Kültürel mirasın somut ve somut olmayan boyutları bir bütün olarak, insan topluluklarının kimliğini ve kültürel birikimini yansıtır.  
    
ÇEKÜL, geleneksel yaşam kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla, yerel yönetimler, yerel eğitim kuruluşları, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle paylaşım alanları yaratarak, geleneksel yaşam kültürüne karşı ilgi, merak ve koruma bilinci oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla; çocuk ve gençlere kentlerinin yaşam kültürünü tanıtan eğitimler düzenliyor. Kent Müzeleri’ni teşvik ederek kent tarihinin yanı sıra yerel kültürün sergilenmesine, geleneksel bilgi ve becerilerin genç kuşaklara aktarılmasına önayak oluyor. Tanınırlığı artıran ve sevdiren etkinliklerle geleneksel yaşam kültürünün özendirilmesi ve kültür turizmine kazandırılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapıyor.