Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi Güz Dönemi başlıyor

24.07.2017

ÇEKÜL Akademi, Kentsel Koruma Eğitimleri Güz Dönemi eğitim programını açıkladı. Belediyelerin koruma, restorasyon, işlevlendirme, müzecilik alanlarında çalışan uzmanları kapsayacak biçimde hazırlanan eğitimler, konusunda uzman ÇEKÜL Akademi eğitmenleri tarafından veriliyor. Her biri 3’er gün süren eğitimler 10 dersten oluşuyor. Program; koruma, işlevlendirme ve restorasyon ana başlıklarını çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

ÇEKÜL Akademi, Güz Programına 3 yeni eğitim başlığı ekledi: “Kent Bellekleri: Kent Arşivi Oluşturma, Dijitalleştirme ve Belgeleme”: Kentsel ve küresel koruma kapsamında kentlerin kültürel belleklerini oluşturan merkezlerin günümüzün değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi için gereken yöntem ve teknolojileri gündemine alıyor. Katılımcılar, bu eğitim ile kent arşivlerinin kent ve kentli için önemi, bir arşivin nasıl oluşturulacağına dair bilgileri ve günümüzde arşivleme çalışmalarında kullanımı yaygınlaşan dijitalleştirme süreci hakkında kapsamlı bilgi alabilecek, temel kavramları uygulama örnekleriyle görecek. ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk tarafından verilecek olan eğitim, belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları ile kent belleği müzelerinde çalışanları biraraya getirecek.

2011’den bu yana eğitim programında yer alan ancak bu dönem içeriği ve eğitmen kadrosu güncellenen bir diğer konu başlığı ise “Kent Müzeleri: Müze Yönetimi ve Sürdürülebilirlik”: Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan ve kenti, tarihi perspektifi içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılan kent müzelerinin çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan eğitim, kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin önemine vurgu yapıyor. Eğitim, İstanbul Social Enterprise’ın Genel Müdürü Hakan Elbir ve müze bilimi alanında eğitim alan, konusunda atölye çalışmaları ve seminerler veren Mine Küçük tarafından uygulanacak.  

Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri”: Güz programıyla birlikte programa alınan bir diğer başlık. Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak süreç odaklı bir koruma yaklaşımı geliştiren kaynak planlar olarak tanımlanıyor. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlamak üzere, hukuki bağlayıcılığı olacak biçime gündeme alınması planlanan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açıyor. Katılımcılar, bu eğitimle tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yönelik kavramsal alt yapı ve stratejik bilgiler edinecek. Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ile tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü ve kentsel tasamı müdürlüğü uzmanlarının faydalanabileceği eğitim, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy ve ÇEKÜL Kent Çalışmaları biriminden mimar Audrey Aydın tarafından verilecek.

ÇEKÜL Akademi Kentsel Koruma Eğitimleri güz programıyla ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

Tüm Haberler