“Ulaşım, Kent ve Mimari Miras” Seminer Programı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

“Ulaşım, Kent ve Mimari Miras” Seminer Programı

  • Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı

Vecdi Akdağ

02 Kasım 2010 Salı / 18:30

  • İstanbul Kent Merkezinde Ticaret Gelişimi, Etkenleri ve Ulaşım Odaklı Mekânsal Kurgusu: Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş Örnekleri

Ahmet T. Sepetçi

09 Kasım 2010 Salı / 18:30