Sinan Dönemi Osmanlı Mimarisi | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Sinan Dönemi Osmanlı Mimarisi

Sinan’a Saygı projesinin kapsamının genişlemesi ve yaygınlığının artması sonucu, Anadolu Araştırmaları Merkezi, sadece Sinan’ın yapıtlarını değil Sinan Dönemi Osmanlı Mimarlığı’nı da genel olarak araştırmaları kapsamına aldı. Bu çalışmaların da yayınlar ve internet aracılığıyla toplumla paylaşılması hedefleniyor.