Konya, kültürel ve doğal mirasını envanterde topladı | ÇEKÜL

Konya, kültürel ve doğal mirasını envanterde topladı

28.04.2011

Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri yayımlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı envanter, Tahir Akyürek’in sunuş yazısıyla başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek yazısında şunları belirtiyor: “Modernleşen yaşamın bir zorunluluğu olarak planlanan yatırımların, kültürel zenginliğimizi yok etmeden gerçekleştirilebilmesi, planlamaya esas teşkil edecek Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri kitabı ile daha da sağlam temeller üzerine oturacaktır. Ulusal bir kimlik olan Mevlana Celaleddin-i Rumi ile özdeşleşen kentimiz, Dünya Tarihi Kentler Birliği üyesi olarak da geçmişteki kültür mirasını gelecek nesillere ulaştırma çabasındadır. Bu çalışma, zamanın acımasız yıpratıcılığına inat, ayakta kalan eserlerimizin, geçmişimizin ve bugünümüzün gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir kaynak olacaktır…”

Envanterde, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in de bir yazısı bulunuyor. Yazının başlığı “Selçuklu Başkentinin Kültürel Varlığı”. Şöyle diyor Metin Sözen: “Son yıllarda geliştirdiğimiz yeni yöntemler ve uygulamalarla kentler büyük bir yarış halinde, ‘doğa ve kültür’ varlıklarını toplu-düzeyli biçimde ilgili çevrelere sunmayı, öncelikli görev olarak niteliyorlar. Konya çok yoğun araştırma ve yayın konusu olan kentlerin başında gelmekle birlikte, herkesin çıkış noktası bulacağı böyle bir girişimin sonuçlarını toplumumuza sunması, ayrı bir anlam taşımaktadır…”

Konya il merkezini kapsayan envanterde anıtlar, anıt ağaçlar, sit alanları, cami ve mescitler, çeşmeler, hamamlar, hanlar, konut ve dükkânlar, kamu yapıları, mezarlıklar, türbeler, sarnıç ve su depoları, medreseler hakkında bilgi bulmak mümkün.