"19. Yüzyılda Konut Mimarisi ve Korunması" Seminer Programı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

"19. Yüzyılda Konut Mimarisi ve Korunması" Seminer Programı

  • İstanbul'daki Sefarethanelerin Oluşumu, Günümüzdeki Mevcut Durumları, Koruma Sorunları ve Önerileri

Eda Uğur Selçuk

15 Kasım 2011 / 18:30

  •  Pangaltı İmönü Mahallesi 19-20. yüzyıl Sivil Mimarlık Örnekleri

Zerrin Kaya

22 Kasım 2011 / 18:30

  • Anamur’da Korunması Gerekli Geleneksel Kent Dokusu Üzerine Bir Araştırma ve Hacı Ali Bey Konağı

Volkan Aslan

29 Kasım 2011 / 18:30

  • Cunda Adası’nda Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Çalışması

Ceylan İrem Gençer

6 Aralık 2011 / 19:00