UNESCO ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

UNESCO ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı

Üç modülden oluşan program aracılığıyla kültürel ve doğal miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO ve benzeri çeşitli uluslararası kurumların somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yerel yönetimler tarafından planlanabilecek ve uygulanabilecek projelerin katılımcılarla paylaşılması hedefleniyor.

Her bir modül 2 gün sürer ve üçüncü modülün sonunda, katılımcılara sertifika verilir.

Güncel eğitim programlarını takip etmek için tıklayın.