Kentler ve Müzeleri Eğitim Programı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kentler ve Müzeleri Eğitim Programı

Üç modülden oluşan program kültür sektöründe güçlenerek ziyaretçilerle bütünleşen ve değer üreten müzelerin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içeriyor.

Programın fark yaratan en önemli özelliği kenti tarihi perspektif içinde, tüm farklılıklarıyla algılanır kılmanın yanı sıra kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarına aracı olan kent müzelerinin, çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlanabilmesi için yereldeki uzmanların donanım ve becerilerinin artırılmasıdır.

Her bir modül 2 gün sürer ve üçüncü modülün sonunda, katılımcılara sertifika verilir.

Güncel eğitim programlarını takip etmek için tıklayın.