Ana içeriğe atla

Eğitim Programları

 

ÇEKÜL Akademi, eğitim faaliyetlerinde başlangıç olarak kültürel ve kentsel miras zenginliğini yerel düzeyde koruma ve geleceğin kimlikli kentlerini oluşturmada önemli sorumluluk taşıyan yerel yönetimlere öncelik verdi. Belediyelerin koruma alanındaki projelerde görev yapan ekipleriyle görüşüldü ve teknik bilgi ve deneyim ihtiyaçlarını saptamak amacıyla bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Eğitim programları bu veriler doğrultusunda belirlendi, tasarlandı ve planlandı.  

Eğitim Programları

Yerel yönetimlerin Koruma Uygulama Denetim Büroları / KUDEB, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan - Proje Müdürlüğü çalışanlarını hedef alan ÇEKÜL Akademi eğitim programları, sürekli değişip gelişmekte olan teknoloji, bilim ve sanatın yanı sıra sosyal ve yasal konulardaki bilgileri de güncellemeyi, mesleki deneyimi pekiştirmeyi ve koruma kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitim seminerleri; kısa ve öz anlatımların aktif katılım ve etkileşimle güçlendirilmesini, aktarılan bilgilerin çeşitli uygulamalar, vaka çalışmaları ve simülasyonlarla desteklenmesini, geribildirimlerin grup içinde paylaşılmasını, kazanılan farkındalıkların, bilgi ve becerilerin iş ortamına aktarılmasını sağlamaya yönelik bir yöntem ile yürütülüyor. Davetli konuşmacılar, atölye çalışmaları, süreli - süresiz yayınlar, teknik alan ziyaretlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası iyi örneklerle destekleniyor.

Eğitim İhtiyaç Analizi Araştırma Raporuna dayanarak oluşturulan “Kültürel ve Kentsel Koruma” ana başlıklı eğitim programlarının içerikleri; koruma kültürü ve bilinci, basit onarım ilke ve esasları, restorasyon teknikleri, malzeme bilgisi, proje yönetimi, hibe ve kredi fonlarının etkin kullanımı, proje değerlendirme ve süreçleri, mevzuat bilgisi ve yorumlama, iletişim teknikleri, koruma kurullarındaki işleyiş, kamulaştırma, somut olmayan tarihi öğelere hâkimiyet gibi ana başlıkları içeriyor.

Her biri kendi alanında birikimli ve uygulama deneyimine sahip uzmanlar tarafından aktarılan 3 günlük eğitim programlarından bazıları ise; Kentsel Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri, Korunan Alanlarda Yapılaşma İlkeleri, Kültürel Koruma Alanında Proje Yönetimi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması & Bakım / Onarım Esasları, Restorasyon İlkeleri ve Bakım-Onarım Esasları, Restorasyon Projelerinde "Bilgisayarlı 3D Modelleme", Tarihsel ve Kültürel Miras Proje ve Uygulamalarında İşlevlendirme, Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik, Kültür ve Tarih Turizmi sayılabilir.

ÇEKÜL Akademi Eğitim Programları