Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğtiim Programı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı

Planlamada Miras Temelli Yaklaşım, Sürdürülebilir Turizm ve Tanıtım, Kültür Rotaları ve Turizm Süreci başlıklarında üç bölümden oluşan eğitim programı bu konuda çalışma yapan uzmanların kentleri için bir yol haritası çizmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Her bir modül 2 gün sürer ve üçüncü modülün sonunda, katılımcılara sertifika verilir.

Güncel eğitim programlarını takip etmek için tıklayın.