Alan Yönetimi Eğitimleri (AYEP) | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Alan Yönetimi Eğitimleri (AYEP)

ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sorunları ve çözümleri ortaya çıkarmaya yönelik bir programdır.

İlk kez 2015 yılında yürütülmeye başlanan Alan Yönetimi Eğitim Programı; kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla ilgili listeye yazdırılması sürecinin, yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içermektedir.

Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin ziyaret edildiği ve vaka çalışmalarının ve analizlerinin yerel ekiplerle birlikte yapıldığı programda, katılımcıların donanım ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

Program üçer günlük altı modülden oluşmakta ve bir yıl boyunca sürmektedir. Süre sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.

2021 yılında düzenlenmeyecektir.

Geçmiş eğitim programlarını incelemek için tıklayın.