Ana içeriğe atla
Koruma ve İşlevlendirme Eğitimleri Sürüyor

Koruma ve İşlevlendirme Eğitimleri Sürüyor

13.01.2020

ÇEKÜL Akademi, 12 başlık altında topladığı Güz Dönemi Kentsel Koruma Eğitimleri, “KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” ve “Tarihi Yapı - Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimleriyle devam etti. İstanbul’da verilen Kentsel Koruma Eğitimleri, belediyelerin ilgili alanlarda çalışan uzman kadrolarına, uygulama örnekleriyle kentlerde koruma odaklı çalışma süreçlerinin ayrıntılarını aktarıyor.
“KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” eğitimi, katılımcıların kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik mevzuatı ve yeni yasal düzenlemeleri öğrenmelerini; eski eser restorasyonu, rölöve, restitüsyon, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme gibi projelerin koruma kuruluna nasıl sunulacağı ve kurul onay sürecinin daha iyi nasıl yönetileceğine dair temel bilgiyle donanmalarını amaçlıyor. Eğitim, mimar Bülent Baykal tarafından verildi. Gaziantep ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Koruma Bölge Kurulu Komisyonu üyesi olan Baykal, koruma mevzuatı ve alandaki bilgi ve deneyimini, paylaştı. Baykal, 1869 yılında kabul edilen Asar-ı Atika Nizamnamesinden 1983 yılında kabul edilen ve yapılan bazı eklemelerle bugün de kullanılan 2863 sayılı eski eser kanunlarına kadar olan süreçteki yasal düzenlemeleri aktardı; mevzuatta yer alan kültür ve tabiat varlıklarını Türkiye’den örneklerle anlattı. Koruma kurulunca yapılan kültür ve tabiat varlığı tespit ve tescil uygulamalarının nasıl ve hangi ekiple yapıldığı, Bakanlığa bağlı Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri ile ona bağlı bölge kurulları ve görevlerini aktardı. KUDEB’lerin kurulma, çalışma ve denetim yetkilerini; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge kurullarıyla olan ilişkilerini uygulama örnekleri eşliğinde paylaştı.

Eski Eser Koruma Yöntemleri

Yüksek mimar, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Y. Metin Keskin tarafından verilen “Tarihi Yapı - Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimi ise kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanma dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemeyi amaçlıyor. Tarihi yapıların yaşatılmasında izlenebilecek yollardan biri, koruma yöntemlerinin uygulanmasından sonra yapılacak doğru bir işlevlendirme çalışması. Y. Metni Keskin, eğitime, eski eser koruma yöntemlerinden söz ederek başladı; farklı ölçeklerdeki müdahalelerle, yapıların çağdaş ihtiyaç ve kullanıma uygun hale getirilmesi, yeni işlevlerle donatılması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanan “yeniden işlevlendirme” yönteminin, temelde çok yönlü bir analize dayandırılması gerektiğini belirtti. Eğitim, Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi işlevendirme örneğinin incelenmesiyle devam etti. Eski bir kışla olan yapının dönüşümü ve projelendirme sürecindeki ek yapı müdahalelerini ele aldı. “Tarihi Yapı - Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimi, Osmanlı Devletinin kent ölçekli ilk elektrik santrali olan ve günümüzde bir kültür-sanat ve eğitim merkezi olarak kullanılan Silahtarağa Elektrik Santrali incelemesiyle son buldu. Türkiye’de kültür-sanat ve eğitim alanında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri haline gelen Santralistanbul Enerji Müzesini ziyaret eden katılımcılar, yapılardaki özgün değerlerinin işlevlenirdirmedeki rolünü de inceleme fırsatı buldu.

 

 

 

Tüm Haberler