Elazığ Kent Kimliğini Yayınlarına Yansıtıyor | ÇEKÜL

Elazığ Kent Kimliğini Yayınlarına Yansıtıyor

24.01.2011

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılında Elazığ’ın olması gerektiği yeri ve bu yoldaki hedeflerini belirlemek amacıyla Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivil Toplum Örgütlerinin desteğiyle 2006 yılında başlatılan “Elazığ Buluşuyor – 2023” projesi kapsamında yapılan çalışmalar 4 kitapta toplandı.

“Elazığ Buluşuyor 2008 – 2023 Stratejik Vizyonu”, “Elazığ’da Geçmişten Günümüze Spor”, “Elazığ Su Ürünleri Sektörü” ve “Elazığ El Sanatları” adlı kitaplar, kentin kimliğini, birikimini kitaplarla okuyucuya sunuyor. Yeni çıkan bu kitaplara ve kent hakkındaki farklı dökümanlara ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi’nden ulaşabilir, inceleyebilirsiniz.

“Elazığ Buluşuyor” projesi, eğitimden tarıma, sanayiden kültürel yenilenmeye, yabancı yatırımlardan bilgi ekonomisine, su sorunundan kent planlamasına kadar Elazığ’ın şu andaki durumunu ve gelecek hedeflerini ortaya koymayı amaçlıyor.