Çevre gününde hatırlamamız gerekenler

04.06.2015

Bütün canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

Bu hak sadece insanlar tarafından ihlal edilir.

Bireyler ve devletler, çevreye zarar vermeyecekleri davranış ve politikalar geliştirmeli; canlıların yaşam haklarını ihlal etmeye bir son vermelidir.

Hava, su, toprak sadece bizim değil!

Dünya sadece bize ait değil!

www.7agac.org