Yönetim Kurulu | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Üç yılda bir göreve seçilen kurul Vakfın yönetiminden sorumludur. Kurul üyeleri düzenli toplantılarla sorumluluk alanlarındaki çalışmaların bizzat içinde yer alarak, önemli kararların alınmasında, çalışmaların yürütülmesinde, hedeflerin gerçekleşmesinde görev üstlenir.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Asil Üyeler
Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan)
Dr. M. İlhan Arslan
Hasan Özgen
Ali Faruk Göksu
Prof. Dr. Ünal Akkemik
Mithat Kırayoğlu
Metin Keskin
Yedek Üyeler
Sinan Polvan
Görkem Gül
Ayşe Nüvit Bayar

 

Denetleme Kurulu
Mehmet Selim Baki
Gürol Sözen
Bülent Güngör

 

Denetleme Kurulu - Yedekler
Prof. Dr. Uğur Erkman
Prof. Dr. Onat Arınç

 

Genel Koordinatör:
Betül Sözen 
Genel Müdür: 
Sevil Yeşim Dizdaroğlu 

  

Genel Merkez

Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul’daki Genel Merkez’de Vakıf çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Genel Sekreter’e bağlı olarak faaliyet gösteren merkez kadro, Vakfın günlük çalışmalarının yürütülmesini ve eşgüdümünü üstlenmiştir. Merkezdeki ekip; 7 Ağaç Ormanları, Yayınlar ve Tanıtım, Örgütlenme, Eğitim, Gönüllü İlişkileri, ÇEKÜL Akademi, Anadolu Araştırmaları Merkezi ve Mali İşler başlıkları altında yapılanmıştır. Tarihi Kentler Birliği organizasyonları ve yayınları, temsilcilikler ve yerel proje ortakları ile ilişkiler, gönüllü etkinlikleri ile tanıtım ve yayın çalışmaları Genel Merkez kadrosu tarafından yürütülür. Projeler, proje yürütücüleri ve ekipleri tarafından uygulanır.