Ana içeriğe atla

Gaziantep ÇEKÜL Evi - Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi

14 Ocak 2012’de hizmete açılan Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin kültürel devinimi süreci boyunca yanında ve başında olan, her aşamada desteğini ve yol göstericiliğini esirgemeyen Prof. Dr. Metin Sözen başta olmak üzere, ÇEKÜL Vakfı’na bir değerbilirlik örneği olarak tahsis edildi. Yapı, Belediye tarafından satın alındı ve restore edilerek ÇEKÜL ve Gaziantep’in koruma alanındaki deneyimlerinin çevre yerleşmelerle paylaşılmasını hedefleyen bir eğitim ve kültür ortamı olarak işlevlendirildi.  Bölgeye yönelik eğitimleri hızlandıracak ve farklı bir boyut kazandıracak olan Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, kentsel ve kültürel mirasın korunması sürecinde kurulan ve sürdürülen işbirliğinin ve ortak çalışma anlayışının somut bir yansıması olarak hizmet veriyor.  

Evin hikâyesi

19. yüzyılın sonlarında 2 oda ve 1 mutfaktan oluşan bir ev olarak inşa edilen yapı, 1920’lerin başında jandarma karakolu olarak kullanılmış. Bu dönemde ana binanın alt katında, girişin solundaki oda gözaltında tutulanların konulduğu mekân, binanın mağarası da atların barınağı olmuş. Karakoldan sonra yapı Ocak Ailesi’nin kullanımına geçmiş. 1960 yılında ise canlı koyun ticareti ve kasaplık yapan Mehmet Ali Çaprak tarafından satın alınmış. Üç kız, üç erkek çocukları olan Çaprak Ailesi zamanında, girişte dükkân olarak kullanılan oda kiraya verilmiş, mağaraya inişi olan ikinci oda saman ve arpa deposu, üçüncü oda ise şire ve zahire deposu olarak kullanılmış. Giriş katın karşı bölümünde yer alan iki oda günlük kullanım ve yemek yenilen yer,  yola bakan yükseltili oda mutfak ve banyo;  üst katta, yol cephesine ve iç avluya balkonla bakan cumbalı oda ortak yaşam alanı, büyük oda misafir odası olarak kullanılmış.  Bu odanın penceresinden birkaç basımlık ahşap merdivenle camla kapatılmış mutfağa geçiliyormuş. Yine bu odadaki üst sekinin yatak odası olduğu oda kotundaki hazna ise banyo ve şire odası olarak kullanılmış. Evin mağarasından Amerikan Hastanesi’ne ve Kurtuluş Camisi’ne bir yol çıkıyormuş.

2008 yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaprak Ailesi’nden satın alınan yapı restore edilerek ÇEKÜL Vakfı ile birlikte işlevlendirildi ve Prof. Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi adıyla Gaziantep yaşamına katıldı.