Kuruluş Öyküsü | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kuruluş Öyküsü

Doksanlı yılların başı… Her biri en az çeyrek yüzyıllık birikim ve deneyimle yüklü, toplumuna karşı derin bir sorumluluk duygusu taşıyan bir avuç aydın bir araya geldi. Evlerde başlayan ateşli tartışmalar doruk noktasına ulaştığında, somut bir çözüm seçeneği şekillenmeye başladı: Çevre ve kültür odaklı bir sivil oluşum. Yıllardır bu konularda düşünen, sorgulayan, üreten ve tartışan insanlar ortak amaçlar, akılcı ve somut sonuçlar doğrultusunda harekete geçmek ve birlikteliklerini geniş toplum kesimleriyle paylaşmak için ilk adımı attılar.

O günlerin heyecanı, inancı, dayanışması ve yaratıcılığı, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 2,5 odalı küçücük bir dairenin sınırlarını zorlayan büyük hedeflerin adım adım hayata geçmesini sağladı; elden ele ve yürekten yüreğe geçerek Anadolu’ya yayıldı. Engeller ve zorluklar aşıldı, somut sonuçlara ulaşıldı. Gönüllüler ordusunun çabalarıyla ÇEKÜL, İstanbul’un sınırlarını aşan sivil bir güce dönüştü.

ÇEKÜL’ün 2000 yılında taşındığı Beyoğlu Ekrem Tur Sokak’taki tarihi Genel Merkezi, ülkenin her köşesinden ve her kesiminden gönüllüleri buluşturan bir arı kovanına dönüştü. Bugün Anadolu’nun taşına toprağına, köylerinden kentlerine yayılarak kalıcı sonuçlar üreten bu sivil oluşumun kaynaklarını, evrensel olduğu kadar yerelle bütünleşen, zamana ve her türlü olumsuz koşula karşı direnen, gündelik çıkarların ötesinde insana, akla ve bilime dayanan ÇEKÜL değerleri ve ilkelerinin doğruluğunda aramak gerekir.  

Kurucular Kurulu: 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’nın temellerini atan 25 kişiden oluşan kurul üyeleri, yılda bir kez Olağan Genel Kurul toplantısında bir araya gelir; Vakfın çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu inceler, önceki yılın etkinliklerini değerlendirir. Çalışmaların, Vakfın amaçlarına ve stratejik hedeflerine uygunluğunu denetler ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler.

 

 

Kurucular Kurulu
Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan)Prof. Dr. Onat Arınç
Prof. Dr. Yalçın AközMehmet Selim Baki
Dr. M. İlhan ArslanOktay Ekşi
Turgut DermanProf. Dr. Selçuk Erez
Tarhan Erdem Prof. Dr. Cengiz Eruzun
Prof. Dr. Uğur Erkman Bülent Güngör
Prof. Dr. Erol Eti    Prof. Dr. Necati İnceoğlu

Ali Faruk Göksu

İlhan Nebioğlu
Mithat KırayoğluFeridun Özgen
Tan Oral        Ersu Pekin
Hasan ÖzgenDr. Güzin Poffet Tamaç
Gürol Sözen    Figen Tuzlalı
Prof. Dr. İlter Turan