Kurumsal Yapı | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu

Üç yılda bir göreve seçilen kurul Vakfın yönetiminden sorumludur. Kurul üyeleri düzenli toplantılarla sorumluluk alanlarındaki çalışmaların bizzat içinde yer alarak, önemli kararların alınmasında, çalışmaların yürütülmesinde, hedeflerin gerçekleşmesinde görev üstlenir.

 

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan) 
Dr. M. İlhan ArslanHasan Özgen
Ali Faruk GöksuProf. Dr. Ünal Akkemik
Mithat KırayoğluMetin Keskin
Sinan PolvanGörkem Gül
Ayşe Nüvit Bayar 

 

Denetleme Kurulu
Mehmet Selim BakiGürol Sözen
Bülent Güngör 

 

Denetleme Kurulu - Yedekler
Bülent GüngörProf. Dr. Onat Arınç

 

Genel Müdür: Sevil Yeşim Dizdaroğlu 

  

Genel Merkez

Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul’daki Genel Merkez’de Vakıf çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Genel Sekreter’e bağlı olarak faaliyet gösteren merkez kadro, Vakfın günlük çalışmalarının yürütülmesini ve eşgüdümünü üstlenmiştir. Merkezdeki ekip; 7 Ağaç Ormanları, Yayınlar ve Tanıtım, Örgütlenme, Eğitim, Gönüllü İlişkileri, ÇEKÜL Akademi, Anadolu Araştırmaları Merkezi ve Mali İşler başlıkları altında yapılanmıştır. Tarihi Kentler Birliği organizasyonları ve yayınları, temsilcilikler ve yerel proje ortakları ile ilişkiler, gönüllü etkinlikleri ile tanıtım ve yayın çalışmaları Genel Merkez kadrosu tarafından yürütülür. Projeler, proje yürütücüleri ve ekipleri tarafından uygulanır.