Kentler Çocuklarındır | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Kentler Çocuklarındır

Yarım yüzyıldır görmezlikten geldiğimiz, değerbilmez bir hoyratlıkla tükettiğimiz, korumayı ise hiç düşünmediğimiz bir doğa ve kültür mirasına sahibiz. Bu miras, bu topraklarda yaşayan insanların yaşam kaynağı ve “Ben kimim?” sorusunun cevabı. Ancak ağırlıklı olarak geleceği tasarlamaktansa bugünü kurtarmayı seçmiş olan toplumumuzda, doğa ve kültür varlıklarımız hızla yok oluyor. Bunun sonucu olarak da, doğal ve kültürel değerlerimizi yarına taşıyacak olan yeni kuşaklar, yaşadıkları çevrenin doğa ve kültür değerlerine yabancı olarak yetişiyor.

ÇEKÜL Vakfı, 2003 yılından bu yana “Kentler Çocuklarındır” başlığı altında bir kültürel eğitim programı yürütmektedir. Çalışmanın amacı, çocuklara kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel zenginliğinin farkına varmalarını sağlamaktır. Çocuk yaratıcılığını öne çıkaran katılımcı eğitim yöntemlerine dayanan program; oyunlar, seramik, maket, resim, grup çalışmaları gibi etkinliklerle yürütülmektedir. Çocukların yaşadıkları kenti görerek ve hissederek tanımaları için müze, ören yeri ve el sanatları atölyelerine geziler ve kentin yaşlılarıyla yapılan sohbetlerle zenginleştirilmiş bir program uygulanmaktadır. “Yaşadıkları kente farklı bir gözle bakmayı” öğrenen çocuklar, eğitim sonucunda kentlerinin gönüllü Kültür Elçileri olmaktadırlar.