Gönüllülük | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Gönüllülük

ÇEKÜL Vakfının 1990 yılından bu yana yürüttüğü çalışmaların gerçekleşmesini sağlayan en önemli kaynak gönüllüleridir. Doğruluğuna inandıkları ve gönülden benimsedikleri ÇEKÜL amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak için, Vakfın toplum yararına çalışmalarına istek ve heyecanla destek veren gönüllülerin bugüne kadar gerçekleştirilen somut sonuçlarda büyük payı var.

Türkiye çapında sayıları 130’u bulan ÇEKÜL temsilcileri; mimar, şehir plancısı, arkeolog, sanat tarihçisi, orman mühendisi, ormancı, hukukçu, iktisatçı, eğitimci, turizmci gibi farklı meslek gruplarından birikimlerini değişik ölçek ve nitelikteki projelerde aktaran uzman gönüllüler; farklı alanlarda eğitim alan üniversite öğrencileri her zaman özverili çalışmalarıyla ÇEKÜL’ün başarılı sonuçlara ulaşmasının güvencesi oldular. 

Tüm gönüllülerimize destekleri için çok teşekkür ederiz.