Gönüllülük | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Gönüllülük

ÇEKÜL Vakfı’nın 28 yıldır yürüttüğü çalışmaların gerçekleşmesini sağlayan en önemli kaynak gönüllüleridir. Doğruluğuna inandıkları ve gönülden benimsedikleri ÇEKÜL amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak için, Vakfın toplum yararına çalışmalarına hiçbir karşılık beklemeden, istek ve heyecanla destek veren gönüllülerin bugüne kadar gerçekleştirilen somut sonuçlarda büyük payları var.

Türkiye çapında sayıları 130’u bulan ÇEKÜL temsilcileri,

Mimar, şehir plancısı, arkeolog, sanat tarihçisi, ormancı, hukukçu, iktisatçı, eğitimci, turizmci gibi farklı meslek gruplarından birikimlerini değişik ölçek ve nitelikteki projelerde aktaran uzman gönüllüler,

Farklı alanlarda eğitim alan üniversite öğrencileri, her zaman özverili çalışmalarıyla ÇEKÜL’ün başarılı sonuçlara ulaşmasının güvencesi oldular.