Ana içeriğe atla

ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri

ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, 2008-2012 yılları arasında ETİ ve ÇEKÜL işbirliğiyle yürütülecek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.

Projenin amacı; uygarlıklar ülkesi Türkiye'nin kültürel ve doğal hazinelerinin değerini bilen, bu varlıkları koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip, bilinçli kuşaklar yetiştirmektir. Ülke çapında yapılacak kültürel eğitim uygulamalarıyla, çocukların önce yaşadıkları kenti, sonra da ülkelerini tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları ve edindikleri bilgileri paylaşarak çoğaltmaları hedeflenmektedir.

"ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri" ile Türkiye'nin kültürel mozaiği, çok sesliliği ve renkliliği yeni kuşaklara aktarılacak, bu değerlerin korunması konusunda yeni kuşaklarda bilinç yaratılacaktır. Ayrıca kültürel eğitimi, eğitim kuruluşlarının, eğitimcilerin ve yerel yönetimlerin önceliği haline getirmek ve yaygınlaştırmak da öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, Türkiye'nin güncel koşullarını ve gelecek planlarını göz önüne alan, yaygın bir kültürel eğitim seferberliğinin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Detaylı bilgi için www.kulturelcileri.org