Ana içeriğe atla

Doğal Miras Eğitim Programları

Büyük kentlerde doğadan uzak yetişen genç kuşakları, erken yaşlardan itibaren doğayla buluşturmayı ve bilgilendirmeyi amaçlayan doğal miras eğitim programları, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik uygulanıyor.  

Doğal Çevre Bilinci Programı

7 Ağaç Ormanları kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için hazırlanan eğitim programları, çevre sevgisinin ve duyarlılığının erken yaşlarda bilgiyle beslenerek kalıcı hale gelmesini hedefliyor. Kır çiçeklerinin kaldırım taşlarının arasından güneşe uzanmaya çalıştığı ve pek çoğumuzun doğayla iletişim kuramadığı büyük kentlerde büyüyen çocuklar doğa, ağaç ve ormanla tanışma fırsatı buluyor. Resimlerle, masallarla desteklenen eğitim sonunda öğrenciler, okullarının bahçesine hep birlikte fidanlar dikiyorlar, daha büyük yaştakiler orman gezileriyle ağaçları yakından tanıyorlar. Eğitim sonunda okul öncesi çocuklar ÇEKÜL Sincapları yemini ediyor, ilköğretim öğrencileri ise Çevre Önderleri olarak yetişiyorlar. 

Ağaçların Diliyle İstanbul

İstanbul yeşil yaşamını her gün biraz daha yitirirken, hemen hemen tüm kentlerimizin sadece mimarisi ve sosyal yapısı değil, ekolojik yapısı da değişiyor. Bu kaygılarla hazırlanan Ağaçların Diliyle İstanbul eğitimi, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal mirasını, yaşam kaynaklarını tanıması ve kentlilik bilinci kazanmasını amaçlıyor. İstanbul’a özgü doğal mirası tanıtmak ve çevreye duyarlı olma bilincini kazandırmak için; çocukların doğadaki değişimleri görebilmelerini, kent kültürünün oluşumunda ekolojinin etkisini kavramalarını hedefleyen, yaratıcı düşünce becerilerini geliştiren öğrenme yöntemleri kullanılıyor. Ağaçların Diliyle İstanbul eğitimi, ağaçlarla ilgili bilgileri gezi-gözlem yöntemiyle pekiştirirken, ilk bitkiler ve ağaçların ne zaman görüldüğü ve onları nasıl tanıyacağımızın ipuçlarını da veriyor.

Tohumdan Sofraya

ÇEKÜL’ün doğal ve kültürel değerlerin yerelden ülke bütününe uzanan ölçekte korunması ve yaşatılması çalışmaları ile Slow Food’un geleneksel tarım ve yemek kültürleri ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik misyonu yeni bir eğitim programında buluştu: Tohumdan Sofraya-Mevsiminde Sebze Meyve Tüketimi Eğitimi. Slow Food Türkiye Yağmur Böreği Birliği ile birlikte uygulanan eğitim, ilköğretim düzeyindeki çocukların doğayla uyumlu tarım yöntemleri, yeme-içme gelenekleri ve sağlıklı mevsimsel ürünlerle tanışmalarını; tarım, doğal denge ve beslenme kültürü arasındaki ilişkiyi kavramalarını amaçlıyor. Tohumdan Sofraya Eğitimi, ilköğretim okullarında, mutfak uygulamaları, oyunlar ve görsel anlatımlarla zenginleştirilerek sunuluyor. Hem çocuklar hem de aileler ve eğitmenler için, bilgilendirici ve ufuk açıcı olduğu kadar eğlenceli ve kalıcı olma özelliği de taşıyor.