TKB’nin İlk Bölge Toplantısı Trakya’da Yapıldı | ÇEKÜL

TKB’nin İlk Bölge Toplantısı Trakya’da Yapıldı

05.12.2011

Tarihi Kentler Birliği’nin ilk Bölge Toplantısı Uzunköprü’de yapıldı. Trakya’da kültürel ve doğal mirasın havza boyutunda korunması, kentler arası işbirliğinin ve paylaşımın artması, bölgedeki ortak kültürel değerlerin tespit edilmesi, TKB üyesi Trakya kentlerinde envanter çalışmalarının başlaması ve bölgede kamu-yerel-sivil-özel işbirliklerinin oluşması Trakya Bölge Toplantısı’nın ana hedeflerini oluşturdu. 

Cuma günü Edirne Valisi Gökhan Sözer’i ziyaretle başlayan toplantı, Edirne gezisi ile devam etti. ÇEKÜL Trakya Bölge Koordinatörü mimar Mehmet Tan rehberliğinde, Karaağaç’taki Tren İstasyonu, Lozan Anıtı, ÇEKÜL’ün desteğiyle restore edilen Karakol Binası, Sağlık Müzesi, Saray-ı Cedit, Muradiye Camisi, Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami, Makedonya Kulesi, Ali Paşa Çarşısı, Balık Pazarı Caddesi, Saraçlar Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Çilingirler Çarşısı, Tahmis Meydanı, Rüstempaşa Kervansarayı, Bedesten, Eski Cami, Tarihi Belediye Binası ve Ekmekçizade Kervansarayı incelendi.

TKB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, TKB Encümen Üyeleri, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman ekibinin katıldığı Edirne ziyaretinin ardından, “Uygarlığın Aktığı Coğrafya: Dün, Bugün, Yarın” başlıklı Trakya Bölge Toplantısı için Uzunköprü’ye gidildi.

Toplantıyı, Tarihi Kentler Birliği’nin Trakya Bölgesi’ndeki üyeleri Uzunköprü, Edirne, Enez, Havsa, İpsala, Kırklareli, Tekirdağ ve Vize kentlerinin belediye başkanları, ilçe kaymakamları, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Trakya kentlerinin İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleri, bölgedeki sivil örgütler ve çok sayıda katılımcı takip etti.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ahmet Yaraş “Kültürel Varlıklarıyla Trakya” başlıklı sunumuyla bölgeyi genel özellikleyle anlattı. Trakların izinin sürüldüğü arkeolojik kazı alanları, Meriç, Tunca, Ergene gibi önemli nehirlerin üzerindeki tarihi köprüler, Osmanlı dönemi eserleri, Mimar Sinan eserleri, müzeler, Cumhuriyet dönemi yapıları, endüstri mirası yapıları, hamamlar, cami, külliye ve medreseler ile sivil mimarlık örneklerine dikkat çekti. Yaraş, kazı çalışmaları durdurulan, ödenek yetersizliğinden dolayı yavaş ilerleyen ve güvenlik sorunu nedeniyle kaçak kazılara maruz kalan arkeolojik alanların ilgi beklediğini vurguladı.

ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi şehir plancı Faruk Göksu ise Trakya kentlerinin ortak özelliklerini vurgulayarak “Bölgesel Yönetim Planı”nın alt başlıklarına değindi. Ekonomik Dayanıklılık, Kentsel Kalite, Toplumsal Bütünlük, Tarihi ve Kültürel Koruma’nın dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, Ekonomik Kümelenme, Kültürel Kümelenme, Kültürel Mirasın Entegre Yönetimi, Sektörel Stratejiler ve Çarpan Etkileşim Yönetim Planı’nı içeren 10 temel ilkeyi anlattı.

Trakya Bölge Toplantısı’nda TKB üyesi belediyelerin söz aldığı bölüm en önemli oturum oldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İnci, Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Karagöz, Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz dört ana başlık altında kentlerini ve koruma çalışmalarını özetledi: Kentlerinin kültür varlıkları, kültür varlıklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlar, koruma sürecinde elde edilen kazanımlar ile hedefler ve amaçlar.

Son oturumda ise Edirne eski Alan Başkanı Namık Kemal Döleneken’in oturum başkanlığında, TKB Encümen üyelerinden Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Vakıflar Bölge Müdürü Y. Mimar Hayati Binler ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu üyesi Hasan Özgen değerlendirme konuşması yaptı. Trakya’nın zengin kültürel varlıklarının valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, üniversiteler, odalar ve sivil örgütlerin bütüncül hedefleri doğrultusunda korunabileceği; sınır ötesi işbirlikleriyle aynı coğrafyada, aynı mutluluk ve acıları yaşayan insanların anılarını, yaşam kültürlerini yaşatan bellek mekânlarının oluşturulması; “Bölgesel Planlama”yı yürütecek bir koordinasyon kurulunun gerekliliği değerlendirme oturumunun ana başlıklarıydı.

Tarihi Kentler Birliği’nin Trakya Bölge Toplantısı, Uzunköprü alan incelemesiyle sona erdi. Hazırlanacak ayrıntılı raporun, toplantıya katılan kesimlerle yakın zamanda paylaşılması planlanıyor.